Anda di halaman 1dari 1

Surat Pernyataan

NAMA : ANDI HIKMAH AMALIAH


NO ABSEN : 03
KELAS : IX.5
NO HP : 082194730831
ALAMAT : BTP BLOK K NO 126

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah yang berjanji apabila tidak
mengerjakan pr (tugas) maka sanksi/dendanya menulis Al-fatihah (arabnya)
sebanyak 5 kali per 1 gugur paraf guru yang bersangkutan.

Demikianlah surat perjanjian ini saya buat dengan ikhlas dan dalam keadaan
sehat wal afiat.

Makassar 26 juli 2017

Diketahui Yang berjanji

Basri Hasan S.E Andi Hikmah Amaliah


Mengetahui

Dra Nuralam m,pd