Anda di halaman 1dari 1

MATAPELAJARAN : MATEMATIK

KELAS/MASA/BIL PELAJAR : 1 Amethyst / 10.50pagi-11.50pagi/36 orang

TAJUK : Ketaksamaan Linear

S/KANDUNGAN : 7.1 Ketaksamaan

OBJEKTIF/STANDARD : Membandingkan nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra

PEMBELAJARAN : Membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan (i) sifat akas dan transitif, songsangan

terhadap penambahan dan pendaraban dan (ii) operasi asas aritmetik

AKTIVITI : 1) murid mengimbas kembali penggunaan simbol < dan > dengan membentangkan jawapan Latih Diri 7.1b

2) murid mengenal hubungan simbol dan dengan membincangkan papan tanda halaju 110km/j

3) murid menjalankan Aktiviti Penerokaan 1 (m/s 154)

4) murid membentangkan dapatan aktiviti (Think-Pair-Share)

5) murid membuat rumusan aktiviti bersama-sama guru

6) murid diberi lembaran Mahir Diri 7.1 sebagai aktiviti pengukuhan

PENILAIAN : Lembaran Mahir Diri 7.1

ABM : Kad halaju 110km/j dan lembaran aktiviti

REFLEKSI :