Anda di halaman 1dari 2

JADWAL BELAJAR MENGAJAR − Kelas 6

Th. Ajaran 2017 / 2018 − Semester I (Gasal)

Dicetak tgl:25 Agustus 2017

   

SELASA

 

RABU

07:00 - 07:30

PEMBIASAAN DIRI

06:45 - 07:00

PEMBIASAAN DIRI

06:45 - 07:00

1

 

07:30 - 08:05

RELIGI

07:00 - 07:30

RELIGI

07:00 - 07:30

BAHASA ARAB    
   

1

 

07:30 - 08:05

1

 

07:30 - 08:05

2

 

08:05 - 08:40

PENDIDIKAN

2   08:05 - 08:40 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

2   08:05 - 08:40 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
BAHASA ARAB KEWARGANEGARAAN QURROTUL AINI, S.Pd.I

KEWARGANEGARAAN

QURROTUL AINI, S.Pd.I

EKO SISWANDI, S.Pd

2

 

08:05 - 08:40

2

 

08:05 - 08:40

3

 

08:40 - 09:15

 
3   08:40 - 09:15   BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

3   08:40 - 09:15   BAHASA INGGRIS

MATEMATIKA

MATEMATIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN QURROTUL AINI, S.Pd.I

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

QURROTUL AINI, S.Pd.I

EKO SISWANDI, S.Pd

EKO SISWANDI, S.Pd

 

3

 

08:40 - 09:15

4

 

09:15 - 09:50

3

 

08:40 - 09:15

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

MATEMATIKA

MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM

ILMU PENGETAHUAN ALAM

MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM

EKO SISWANDI, S.Pd

EKO SISWANDI, S.Pd

TOLAK SALEHUDDIN, S.Pd.I

 
 

09:50 - 10:05

4

 

09:15 - 09:50

4

 

09:15 - 09:50

ISTIRAHAT

ILMU PENGETAHUAN ALAM

ISTIRAHAT ILMU PENGETAHUAN ALAM PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN
 

EKO SISWANDI, S.Pd

5

 

10:05 - 10:40

TOLAK SALEHUDDIN, S.Pd.I

 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

ISTIRAHAT

09:50 - 10:05

ISTIRAHAT

09:50 - 10:05

EKO SISWANDI, S.Pd

EKO SISWANDI, S.Pd    
   

6

 

10:40 - 11:15

5

 

10:05 - 10:40

5

 

10:05 - 10:40

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FIKIH (PAI)

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FIKIH (PAI) ILMU PENGETAHUAN ALAM

ILMU PENGETAHUAN ALAM

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FIKIH (PAI) ILMU PENGETAHUAN ALAM

EKO SISWANDI, S.Pd

EKO SISWANDI, S.Pd FAIQATUL BARARAH, S.Pd.I EKO SISWANDI, S.Pd

FAIQATUL BARARAH, S.Pd.I

EKO SISWANDI, S.Pd

7

 

11:15 - 11:50

6

 

10:40 - 11:15

6

 

10:40 - 11:15

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FIKIH (PAI)

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FIKIH (PAI) ILMU PENGETAHUAN ALAM

ILMU PENGETAHUAN ALAM

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FIKIH (PAI) ILMU PENGETAHUAN ALAM

EKO SISWANDI, S.Pd

EKO SISWANDI, S.Pd FAIQATUL BARARAH, S.Pd.I EKO SISWANDI, S.Pd

FAIQATUL BARARAH, S.Pd.I

EKO SISWANDI, S.Pd

RELIGI

11:50 - 12:25

7

 

11:15 - 11:50

7

 

11:15 - 11:50

BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA
 

EKO SISWANDI, S.Pd

EKO SISWANDI, S.Pd

 

12:25 - 13:00

 

RELIGI

11:50 - 12:25

RELIGI

11:50 - 12:25

 

12:25 - 13:00

8

 

12:25 - 13:00

 

BAHASA INDONESIA

  BAHASA INDONESIA

EKO SISWANDI, S.Pd

 

JADWAL BELAJAR MENGAJAR − Kelas 6

Th. Ajaran 2017 / 2018 − Semester I (Gasal)

Dicetak tgl:25 Agustus 2017

 

KAMIS

 

JUMAT

 

SABTU

PEMBIASAAN DIRI

06:45 - 07:00

SENAM

06:45 - 07:00

PEMBIASAAN DIRI

06:45 - 07:00

RELIGI

07:00 - 07:30

1

 

07:00 - 07:30

PEMBIASAAN DIRI

07:00 - 07:30

 

MATEMATIKA

  MATEMATIKA  
 

EKO SISWANDI, S.Pd

1

 

07:30 - 08:05

1

 

07:30 - 08:05

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2   07:30 - 08:05 AKIDAH-AKHLAK (PAI)

2

 

07:30 - 08:05

AKIDAH-AKHLAK (PAI)

MATEMATIKA 2   07:30 - 08:05 AKIDAH-AKHLAK (PAI)

EKO SISWANDI, S.Pd

MATEMATIKA

EKO SISWANDI, S.Pd MATEMATIKA MISNARI, S.Pd.I

MISNARI, S.Pd.I

EKO SISWANDI, S.Pd

2

 

08:05 - 08:40

2

 

08:05 - 08:40

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3   08:05 - 08:40 AKIDAH-AKHLAK (PAI)

3

 

08:05 - 08:40

AKIDAH-AKHLAK (PAI)

MATEMATIKA 3   08:05 - 08:40 AKIDAH-AKHLAK (PAI)

EKO SISWANDI, S.Pd

MUATAN LOKAL BAHASA MADURA

EKO SISWANDI, S.Pd MUATAN LOKAL BAHASA MADURA MISNARI, S.Pd.I

MISNARI, S.Pd.I

3

 

08:40 - 09:15

YUDI ANDI HARYONO, S.E

3

 

08:40 - 09:15

MATEMATIKA

MATEMATIKA 4   08:40 - 09:15 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (PAI) AHMAD FAWAID, S.Pd.I

4

 

08:40 - 09:15

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (PAI)

AHMAD FAWAID, S.Pd.I

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (PAI) AHMAD FAWAID, S.Pd.I

EKO SISWANDI, S.Pd

MUATAN LOKAL BAHASA

EKO SISWANDI, S.Pd MUATAN LOKAL BAHASA
   

MADURA

   

4

 

09:15 - 09:50

YUDI ANDI HARYONO, S.E

4

 

09:15 - 09:50

BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIA    
   
     

EKO SISWANDI, S.Pd

5

 

09:15 - 09:50

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (PAI)

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (PAI)

BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIA

ISTIRAHAT

09:50 - 10:05

EKO SISWANDI, S.Pd

AHMAD FAWAID, S.Pd.I

 
 
   

ISTIRAHAT

09:50 - 10:05

ISTIRAHAT

09:50 - 10:05

5

 

10:05 - 10:40

   

AL-QURAN-HADIS (PAI)

AL-QURAN-HADIS (PAI) 5   10:05 - 10:40

5

 

10:05 - 10:40

6

 

10:05 - 10:40

   

AHMAD FAWAID, S.Pd.I

 

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

SENI BUDAYA DAN

SENI BUDAYA DAN

6

 

10:40 - 11:15

KETERAMPILAN

TOLAK SALEHUDDIN, S.Pd.I

 

AL-QURAN-HADIS (PAI)

AL-QURAN-HADIS (PAI) QURROTUL AINI, S.Pd.I 6   10:40 - 11:15

QURROTUL AINI, S.Pd.I

6

 

10:40 - 11:15

AHMAD FAWAID, S.Pd.I

7

 

10:40 - 11:15

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN

SENI BUDAYA DAN

SENI BUDAYA DAN
   

7

 

11:15 - 11:50

KETERAMPILAN

TOLAK SALEHUDDIN, S.Pd.I

 
 
 

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

QURROTUL AINI, S.Pd.I

 

11:15 - 11:50

QURROTUL AINI, S.Pd.I

 

11:15 - 11:50

 

RELIGI

11:50 - 12:25

 

RELIGI

11:50 - 12:25

 

RELIGI

11:50 - 12:25

8

 

12:25 - 13:00

   

12:25 - 13:00

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN   12:25 - 13:00  
 

12:25 - 13:00

 

QURROTUL AINI, S.Pd.I

 

Cetak Jadwal Kelas