Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN

Borang Rekod Anekdot Bagi Peserta Kajian

Nama

Tarikh

Masa

Aktiviti

Catatan pemerhatian

Refleksi/ Ulasan

Borang Rekod Anekdot Bagi Peserta Kajian

Nama

Tarikh

Masa

Aktiviti

Catatan pemerhatian

Refleksi/ Ulasan
LAMPIRAN

Borang Nota Lapangan Bagi Peserta Kajian

Nama

Tarikh

Masa

Kelas

Lokasi

Situasi

Catatan Peristiwa

Refleksi

Borang Nota Lapangan Bagi Peserta Kajian

Nama

Tarikh

Masa

Kelas

Lokasi

Situasi

Catatan Peristiwa

Refleksi