Anda di halaman 1dari 1

Rumusan

Laporan ini dilaksanakan adalah untuk melatih pelatih mendokumentasi maklumat


yang diperolehi sama ada melalui sumber primer atau sekunder. Melalui lawatan ke
klinik ini juga, pelatih mendapat pendedahan awal dan pengalaman berkenaan
dengan pengurusan ubat-ubatan Unit Farmasi di Klinik Kesihatan.