Anda di halaman 1dari 1

327000 328000 329000 330000 331000

461.36
450 400 KULIAH LAPANGAN GEOLOGI KARANGSAMBUNG
3 00
Karangtunon
30
0 Salamerta

40
25
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
4 00

0
0
250 Jambusewu

25
0 464.5 4 50
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
Jomalang 3 0
490 Mertelu Purworejo Klampok Glempang
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

450
Sirkandi
35
0 2017
481.01
3 00
350 50 326.34

4
Berta Donorojo
Salagara Sidamukti
Susukan
35 500.88

0
40 0

PETA LINTASAN DAN LOKASI PENGAMATAN


9168000

9168000
514.95
5 00 450 244.03
496.13 550 5 DAERAH ROWOKELE DAN SEKITARNYA

00
AREA PEMETAAN GEOLOGI 08
Gumelem Wetan Krinjing Karanganyar

200
50

250

301.5

5
565.67 Jurangjero
Patok
35

Penisian
0

1:12.500
Kepudang
653 Cumplung

Km
0
65

0 0.25 0.5 1
258.51
Nagasari 200.76
6
Semampir Krambildoyong

20
0
50

Oleh :
Jagarasmi
9167000

9167000
653.65
NIM :
Kelompok :

200
65
Sampang Soka
0

650 Petetan
0
60 Kesunen Sampang

Keterangan :
6 50
669.84 Sempor Sela
Keputihan

Kontur Indeks 50
Tambak 366.25
Sungai
Depok

Sungai Musiman
637.96
248.5 Purwo
Kaliwangi
Kalipetuk Jalan Arteri/Utama
6 50 Jalan Kereta Api
9166000

9166000
600
55
0 335.58
Jalan Lain
685.49
400 Jalan Setapak
5 00 Jembatan
Elevasi
652 508.49
Watuagung
00
5

477
489.5
Kantong 479.4
Admin Dusun
65 456.47 Batas Desa
0

Bluruk 50

1
40

Batas Kecamatan
0
Sempor
693.99

426.14
6 00

350

100
9165000

9165000
Krisik
Temeteskambang PETA INDEKS

150

150
300
Krikil
00

6
531.63
500

Giyanti
Wonoharjo Rowokele
Kalibatur
Gilang
45 0 Kedaton
245.01
2
Watukurug
00

50
4

Karanganyar
250

Wagirpandan 561.27 460.69


Pendil Gunungpagak
Kongte Kaliares
55 0
0
25

55 0 345.68

20
9164000

9164000
0
Lurahkarsa
500

3 00
40 350
0 489.93
Kepijar
450 30
0

327000 328000 329000 330000 331000