Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN SDM + DIKLAT + PERALATAN

BULAN FEBRUARI 2016

A. KETENAGAAN
1. Pola Ketenagaan
Nama Ruangan Status Pendidikan
No Tenaga Training Kontrak Tetap S1 D4 D3 Ket
1 IGD 12 5 3 4 4 _ 8

2 POLIKLINIK 16 5 9 2 3 _ 13
3 ICU 9 1 4 4 1 _ 8
4 KAMAR 23 6 13 4 3 1 19
OPERASI
5 KAMAR 14 1 7 6 _ _ 14
BERSALIN
6 NEONATOLOGI 13 6 4 3 6 _ 7
7 RPK 12 4 7 1 _ 2 10
8 VIP 13 _ 9 4 2_ 11
9 RPA 17 7 8 2 11 _ 6
10 RPU 16 5 6 5 7 _ 10
11 KEPERAWATAN 10 _ _ 10 1 1 8
Jumlah 155 47 68 40 39 4 112

2. Tenaga keluar
No Nama Tanggal Keluar Training Kontrak Tetap
1. Dewi Kurniasari 09 Feb 2016
2. Siti Aminah 26 Feb 2016
3. Marhamatunisa 14 Feb 2016
4. Lola Nofrita 26 Feb 2016
5. Raficka S 10 Feb 2016
6. Febi Ardila 14 Feb 2016
7. Atin Hikmawati 02 Feb 2016
8. Dwi Andriany 20 Feb 2016
9. Wida Nurdiana 20 Feb 2016
10. Nurhasan 07 Feb 2016
3. Tenaga yang Kontrak/tetap
No Nama Tanggal Kontrak Ruangan
1. Ns. Harmono, Skep 01 Februari Kamar Operasi
2. Ahmad Hujaemi,Amk 01 Februari RPU

4. Tenaga Rotasi
No Nama Tanggal Dari ruangan Ke ruangan
1. Jumiherawati 11 Februari VK Kep
2. Devy Feby Perinatologi VIP
3. Santi Wahyuningsih VIP Poliklinik
4. Retno

5. Tenaga Baru
No Nama Tanggal Penempatan Ruangan
1. Ameliawati, Amd.Keb 15 Februari 2016 RPK
2. Dewi Kurniasari, Amd.Keb 15 Februari 2016 Perinatologi
3. Ika Eri Pradita, Amd.Keb 15 Februari 2016 Perinatologi
4. Bunga Zulfitria, Amd.Keb 15 Februari 2016 Kamar Operasi
5. Ineu Oktaviani, Amd.Keb 15 Februari 2016 Perianatologi
6. Umi Nurfatiyah, Amd.Kep 15 Februari 2016 RPU
7. Teguh Arivian, Amd.Kep 15 Februari 2016 Kamar operasi
8. Febriyanti, Amd.Kep 15 Februari 2016 Perinatologi
9. Dewi Wulandari, Amd.Kep 15 Februari 2016 Poliklinik
10. Ns. Puji Astuti, S.Kep 15 Februari 2016 RPU
11. Ns. Sri Wilda, S.Kep 15 Februari 2016 Poliklinik
12. Hari Agus Stianto, Amd.Kep 15 Februari 2016 ICU
13. Raficka Sastriani,AMK 15 Februari 2016 Kamar operasi
14. Febi Ardilla 15 Februari 2016 IGD
15. Novia Dora Kartika,Amkeb 15 Februari 2016 RPK
16. Muyasaroh,Amkeb 15 Februari 2016 Kamar Bersalin

6. Tenaga Cuti

No Nama Ruangan Tanggal awal cuti Tanggal akhir cuti


1. Narulita Sari VIP 07 Januari 07 April
B. Diklat
1. Internal
a. Nursing class :
No Nama Sosialisasi Building Cara Balance Target
Ruangan Si jari Service Pengisian Cairan Di TOR
Emas Culture Status

1 IGD 6 orang 2 orang 9 orang Tidak ada


(3,87%) (1,38%) (6,25%)
2 POLIKLINIK Tidak ada 6 orang 4 orang 8 orang
(3,87%) (2,58%) ( 5,16%) 75%
3 ICU Tidak ada 1 orang 6 orang Tidak ada (Target 116
(0,64%) 3,87%) orang)
4 KAMAR Tidak ada Tidak 20 orang Tidak ada
OPERASI ada (12,90%) 155
5 KAMAR Tidak ada 5 orang 4 orang Tidak ada Perawat/bidan
BERSALIN (3,22%) (2,58%)
6 NEONATOLOGI 2 orang 2 orang 3 orang Tidak ada
(1,38%) (1,38%) (1,93%)
7 RPK Tidak ada 4 orang 9 orang 10 orang
(2,58%) (6,25%) (6,45%)
8 VIP Tidak ada Tidak 10 orang Tidak ada
ada (6,45%)
9 RPA Tidak ada 4 orang 15 orang Tidak ada
(2,58%) (9,67%)
10 RPU Tidak ada 1 orang 14 orang Tidak ada
(0,64%) (9,03%)

2. Eksternal : Tidak ada


Analisa :
Tindak lanjut :

C. Peralatan
1. Utilisasi
No Nama Nama Alat Jan Persentase Feb Persentase
Ruangan
EKG 224x 113x
Nebulizer 40x 30x
1 IGD Suction 9x 4x
Monitor 9x 14x
Defibrilator _ _
2 Kamar bersalin CTG 189x 186x
Suction 34x 25x
Monitor 12x 10x
EKG _ 5x
3 RPA Nebulizer 178x 119x
Ventilator _ _
CPAP no 1 11 hari 35,4% 8 hr 27,55
CPAP no 2 5 hari 16,1% 12 hr 41,3%
CPAP no 3 _ 0% _
Monitor no 1 10 hari 32,2% 23 hr 79,3%
Monitor no 2 17 hari 54,8% 18 hr 62%
4 Perinatologi Monitor no 3 3 hari 9,6% 4 hr 13,7%
Monitor no 4 22 hari 70,9% 22 hr 75,8%
Infus Pump no 15 hr 48,3% 21 hr 72,4%
4
Infus Pump no _ _ 27 hr 93,1%
5
Infus Pump no 25 hari 80,6% 25 hr 86,2%
6
Infus Pump no 21 hari 67,7% 23 hr 79,3%
7
Infus Pump no 25 hari 16,1% 21 hr 72,4%
8
Infus Pump no 21 hari 22,5% 24 hr 82,7%
11
Infus Pump no _ _ 19 hr 65,5%
15
Syringe Pump 5 hr 16,1% 11 hr 37,9%
no 6
Suction Medela 7x _ 10x
BLT No 1 15 hari 48,3% 11 hr 37,9%
BLT No 2 14 hari 45,1% 19 hr 65,5%
BLT No 3 15 hari 48,3% 19 hr 65,5%
BLT No 4 11 hari 35,4% 13 hr 44,8%
BLT No 5 4 hari 12,9% _ _
BLT No 6 _ _ 3 hr 10,3%
BLT No 7 8 hari 25,8% 10 hr 34,4%
BLT GEA A _ _ 11 hr 37,9%
BLT GEA B _ _ 2 hr 6,89%
BLT GEA C 9 hari 29,0%
5 VIP NebulizerA (vip 52x 55x
2 dan 3)
Nebulizer B 6x _
(Vip 4)
6 RPK CTG _ Pindah
ke
poliklinik
Strelisator DOT 10x
Monitor 1 170x 141x
Monitor 2 150x 141x
Monitor 3 50x 98x
Monitor 4 49x 50x
Couter 1 191x 141x
7 OK Couter 2 209x 141x
Couter 3 _ _ 121x
Suction 1 70x 137x
Suction 2 60x 148x
Suction 3 139x 121x
Suction 4 139x _
Blanked 10x 19x
Warmer
8 Poliklinik EKG 100x 120x
9 Monitor No.7 18 hr 58% 18 hr 62%
Monitor No.8 24 hr 77,4% 24 hr 82,7%
Monitor No.9 22 hr 70,9% 16 hr 55,1%
Monitor No.11 10 hr 32,2% 13 hr 44,8%
Monitor No.12 26 hr 83,8% 14 hr 48,2%
Infus Pump 1 24 hr 77,4%
Infus Pump 2 RUSAK
Infus Pump 5 20 hr 64,5%
Infus Pump 9 18 hr 58% 11 hr 37,9%
Infus Pump 13 24 hr 77,4% 23 hr 79,3%
ICU Infus Pump 15 18 hr 58%
Infus Pump 12 _ _ 17 hr 58,6%
Infus Pump 10 _ _ 18 hr 62%
Syringe pump 1 18 hr 58% 8 hr 27,5%
Syringe pump 2 20 hr 64,5% 6 hr 20,6%
Syringe pump 3 18 hr 58% 5 hr 17,2%
Syringe pump 4 16 hr 51,6% 6 hr 20,6%
Suction 6x 6x
Nebulizer 14x 7x
Ventilator _ _ 2 hr 6,8%
servoi
Ventilator _ _ _ _
versamed
10 RPU EKG 54x 75x
Inhalasi 105x 117x
Suction _ _

2. Selisih stok
a. IGD
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Abbocath 24 40 32 +
2. Abbocath 26 17 15 +
3. Asering 5 otsu 10 11
4. Asering otsu 13 16
5. Bisturi 6 5 +
6. Dex. 405 25 ml 6 5 +
7. Dis.10 cc 17 29
8. Dis.3 cc 20 22
9. Gelang anak blue 20 24
10. Gelang dewasa blue 13 7 +
11. TSPA 3 _ +
12. Inf. Nacl 100 ml 2 1 +
13. Lidocain inj 9 7 +
14. MG. Blodshet 20 19 +
15. MG. Infuset 12 9 +
16. MG. IV cateter 18 20 19 +
17. MG. IV cateter 20 19 18 +
18. MG. IV cateter 22 17 19
19. Nacl 100 ml 4 6
20. O2 Nasal Dewasa 3 2 +
21. O2 Nasal Bayi 3 2 +
22. Pamol Sup 125 mg 7 22
23. Pamol Sup 250 mg 11 16
24. Plasminex 3 4
25. Propiretik 80 mg sup 6 9
26. Propiretik 160 mg sup 9 14
27. Pulmicort 16 11 +
28. Protofen _ 5
29. Rl Widatra 20 13 +
30. Tensocrep 4 inci 2 1 +
31. Tensocrep 6 inci 1 _ +
32. Ventolin 6 8
33. Water Inj 9 13
34. Premilen 4-0 4 5
35. Ondansentron 2 4

b. POLIKLINIK
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1

c. ICU
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1 Disposible 3cc 3 4 Kurang
2. Disposible 50 cat.tip 1 3 Kurang
3. Disposible 1cc 14 10 Lebih
4. Disposible 3cc 27 24 Lebih
5. Foley cateter no 6 2 3 Kurang
6. Nacl 500 ml 4 5 Kurang
7. Rl 500 ml 7 11 Kurang
8. Kaen 3B 2 5 Kurang
9. Kaen 1B 4 3 Lebih
10. Wida HSD 2 1 Lebih
11. Needle 26 4 5 Kurang
12. Needle 25 5 2 Lebih
13. MG abocat 24 6 2 Lebih
14. Abocat 24 8 7 Lebih

d. KAMAR OPERASI
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Arde 10 14 kurang
2. Chromic 2 4 16 kurang
3. Antrain 10 19 kurang
4. Atropine 29 35 kurang
5. Plasminex 25 39 kurang
6. Rl 500 37 39 kurang
7. Regivel 23 12 Lebih
8. Sponacan 25 19 29 kurang
9. Vas 18 9 20 kurang
10. Water inj 25 ml 19 25 kurang
11. Gypsona 4 unci 2 4 kurang
12. Poly 1 8 18 kurang
13. Poly 3/0 8 20 kurang
14. Poly 3/0 8 13 kurang
15. Suction cateter 12 10 14 kurang
16. Suction cateter 6 6 10 kurang

e. KAMAR BERSALIN
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Dexametasone 26 10 Lebih
2. Dex 10% 3 1 Lebih
3. Dex 5% 17 16 Lebih
4. Catgut 12 8 Lebih
5. Disposable 20 cc 2 0 Lebih
6. Disposable 10 cc 27 22 Lebih
7. Disposable 5cc 24 23 Lebih
8. Disposable 3cc 23 32 kurang
9. Disposable 1cc 27 44 kurang
10. Proterin 10 12 kurang
11. Foley catater no 16 21 29 kurang
12. Nacl 500 ml 2 3 kurang
13. Nacl 100 ml 1 2 kurang
14. Rl wida 10 15 kurang
15. Laminaria 12 13 kurang
16. Mg. Bloodshet 18 38 kurang
17. Mgso4 4 1 Lebih
18. Urin bag 7 24 kurang
19. Metergin 36 23 Lebih
20 Noprosol 19 27 kurang
21. Oxyla 4 2 Lebih
22. Pehacain 39 9 Lebih
23. Suction no 6 5 6 kurang
24. Suction no 8 9 12 kurang
25. Proterin 18 14 Lebih
26. Iv Cateter 8 9 kurang
9
f. NEONATOLOGI
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Discopix 5 4 Lebih
2. Disposible 10cc 4 5 Kurang
3. Disposible 3cc 14 2 Lebih
4. Feeding no 3,5 1 _ Lebih
5. Feeding no 8 3 5 Kurang
6. Feeding no 5 3 5 Kurang
7. Gebang pink 9 6 Lebih
8. Gelang Biru 2 3 kurang
9. Nacl 100 ml 2 1 Lebih
10. Nacl 500 ml 3 4 kurang
11. Wida HSD 1 _ Lebih
12. Kaen 3B 1 _ Lebih
13. RL 2 _ Lebih
14. TSPM 6 5 Lebih
15. Bonet 1 _ Lebih
16. Cirkuit 3 2 Lebih
17. Disposible 1cc 8 6 Lebih
18. MG Ab 24 4 5 kurang
19. Nasal prong 3 1 Lebih
20. N5 6 8 kurang

g. RPK
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Blood set terumo 7 6 Lebih
2. Dex 5% 500 ml 8 7 Lebih
3. Disposible 3cc 28 33 kurang
4. Klem tali pusat 12 14 kurang
5. Kassa Binda 42 202 kurang
6. Iv Cateter 18 11 8 Lebih
7. Iv Cateter 20 3 7 kurang
8. Mg Urin Bag 10 11 kurang
9. Nacl 500 ml 4 5 kurang
10. Pan amin 2 1 Lebih
11. Rl 14 6 Lebih
12. Vas 20 3 5 kurang
13. Vas 22 5 _ Lebih
14. Noprosol 4 16 kurang

h. VIP lantai 2
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Abb. No 24 2 3 kurang
2. Disposible 1cc 7 8 kurang
3. Disposible 5cc 19 22 kurang
4. Infus Nacl 500 Dp 3 5 kurang
i. VIP lantai 3
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Gelang bayi blue 2 3 kurang
2. Inf Nacl 500 Ml 2 3 kurang

j. VIP lantai 4
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Abb. No 24 0 2 kurang
2. Gelang bayi blue 2 3 kurang
3. Rl wida 2 4 kurang
4. Vasopik no. 22 1 4 kurang

k. RPA
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Abocath no.24 17 16 lebih
2. Asering 5 _ 3 lebih
3. Dex 5% 500 ml 7 5 lebih
4. Disposible 1cc 14 13 lebih
5. Disposible 10cc 13 _ lebih
6. Disposible 3cc 147 102 lebih
7. Disposible 5cc 49 _ lebih
8. Feeding tube no 6 2 _ lebih
9. Feeding tube no 8 _ 4 kurang
10. Feeding tube no 10 2 _ lebih
11. Folley cater no.8 2 4 kurang
12. Folley cater no.10 3 2 lebih
13. Folley cater no.12 3 2 lebih
14. Gelang bayi blue 4 7 kurang
15. Gelang bayi pink 4 2 lebih
16. Infuset _ 6 kurang

l. RPU
NO NAMA RUANGAN FISIK COMPUTER KETERANGAN
1. Disposible 10cc 131 93 Lebih
2. Disposible 5cc 61 49 Lebih
3. Disposable insulin 5 3 Lebih
4. Mg blood shet 6 4 Lebih
Analisa :
Tindak Lanjut :
D. INVENTARIS
NO NAMA TGL BARU HIBAH KETERANGAN
RUANGAN
1. IGD
2. POLIKLINIK 29/2-16 Boks plastic
susun 5 ke kep.
Timbangan bayi
ke perinatology
26/2-16 Bangku biru 4 bh
15/2-16 Rak sepatu tutup 1 bh
12/2-16 Bangku biru 2 bh
29/2-16 Tempat dispenser 1
bh

3. ICU AC Panasonic+remote
2 bh
Lampu sorot
hitam ke RPK
Kipas angina
berdiri ke OK
4. KAMAR 18/2/2016 Rak susun 3 Tidak ada
OPERASI Bak instrument
stainless 3
21/2/2016 Lemari linen 3 susun
1 bh
5. KAMAR Tidak ada Laporan Tidak ada
BERSALIN Laporan
6. NEONATOLOGI Troly untuk
suction 1
Meja kerja 1 Kursi sofa 2
dari RPK
Meja segi
empat 1 dari RPK
Sandal 3 pasang
7. RPK Tidak ada Tidak ada
8. VIP Tidak ada Tidak ada
9. RPA Tidak ada Tidak ada
10. RPU Tidak ada Tidak ada
11. KEPERAWATAN Tidak ada Tidak ada