Anda di halaman 1dari 2

Rekabentuk & Teknologi Kelas Masa : 2.20-2.

55 pm Tarikh
1 Arif & Bijak petang ( 1 waktu) 8 Sept 2017
(Jumaat)
Standard Kandungan Lakaran

Sub Standard Kandungan Teknik Lakaran piktorial

Murid boleh :
Standard Pembelajaran
1. Mengkategorikan teknik lakaran piktorial dalam bentuk peta pokok

2. Membentuk peta pokok kategori lakaran teknik piktorial

3. Menuliskan kategori lakaran piktorial dalam peta pokok

Aktiviti Menulis, melukis dan membentuk peta pokok

Standard Prestasi Tahap 3


Tafsiran : Menulis kategori teknik lakaran piktorial

I -think, ABM / BBM Buku teks, buku latihan, alat tulis, pensil warna, pembaris i think.

Elemen Merentas
Kurikulum(EMK) Nilai : Berhati-hati, kemas, teliti, berdikari.

Refleksi