Anda di halaman 1dari 11

PERANAN AL-AZHAR

DALAM MEMBINA MAHASISWA ISLAM YANG UNGGUL

1.0 PENDAHALUAN

Al-Azhar adalah sebuah Universiti yang terulung didunia . ia tidak


terikat dengan mana-mana institusi lain bahkan bebas untuk
mengeluarkan pandangan berpandukan kepada ajaran islam yang
sebenar.

Al-Azhar terkenal dengan kejujurannya mempertahankan Islam


dalam semua situasi . ini kerana ianya mempunyai system yang
tersendiri ( berlainan dengan system university lain) . ia mengamalkan
kesederhanaan dalam semua perkara ( wasatiah) , tegas dalam
menyelesaikan masalah (thabat) dan tidak takut kepada musuh (jari`ah).

Al-Azhar menerima pelajar dari seluruh dunia bermula i`dadi,


thanawi, dan peringkat university. Oleh itu, ia mampu maju kehadapan
dengan membawa panji-panji islam keseluruh dunia.

2.0 AL-AZHAR DALAM SEJARAH

Al-Azhar telah melalui pelabagai zaman. Ia telah mengalami zaman


kegemilangan dan kejatuhan. Ia telah bermula pada zaman Fathimiah (
969 M – 1168 M ) dibawah aliran Syiah yang kemudiannya dibebaskan
oleh kerajaan Ayubiah ( 1169 M -1250 M )1 dengan aliran Sunni .

Pembebasan Al-Ayubi ini melonjakkan peranan Al-Azhar pada tahap


gemilang dan berperanan sebagai tempat rujukan ulamak dan ilmuan. Ia
berterusan gemilang seshinggalah mengalami kemerosotan peranan
pada zaman khilafah Uthmaniah ( 1385 M – 1912 M ) .

Justeru, Al-Azhar telah mengalami pelbagai transformasi akibat


daripada pertukaran kerajaan pemerintah di bumi Mesir serta
menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kemaslahatan umat
islam setempat dan semasa.

1
Tarikh Mesir Al-Islamiah , Dr Jamaluddin Al-Syayyal, Dar Al-Maarif
Oleh itu, pengalaman ini telah mendewasakan Al-Azhar kearah
keunggulan. Al-Azhar tidak mudah tertipu dengan hasutan golongan
tertentu yang ingin menghancurkannya.

Berdasarkan pengalaman yang dilalui, Al-Azhar berdiri teguh


mempertahankan Islam walaupun musuh islam tidak lupa walau sesaat
untuk menghancurkan islam dengan kata-kata mereka : " tiga perkara
yang menggukuhkan Islam, untuk menghancurkan Islam, hendaklah
memusnahkan tiga perkara iaitu : Al-Quran , Kaabah dan Al-Azhar "

Al-Quran merupakan sumber pertama rujukan Islam, ia adalah kalam


putis ( qat`ie) dalam setiap masalah yang melinatkan urusan hidup umat
islam hingga ke hari kiamat. Jika terdapat percanggahan apa jua
keputusan dengan Al-Quran maka semua keputusan, hukum dan
pandangan tersebut adalah terbatal sebagaimana iktikad ulamak usul,
fekah dan seluruh umat Islam.

Kaabah pula merujuk kepada kiblat solat bagi umat islam dan pusat
pengumpulan samada haji mahupun umrah. Ia bagaikan sumber
kesatuan umat Islam. Pengumpulan haji pada setiap Zulhijjah
menunjukkan contoh kearah itu.

Manakala Al-Azhar pula sebagai pelaksana kepada keduanya. Ia


mengumpulkan Ilmuan, ulamak dan teknokrat yang berfikrah Islam
dengan silibus yan tradisi ( thurathiah) dan kontemporari ( muasarah ).

"Al-Azhar merupakan institusi yang penting didunia. Ia mampu


berhadapan dengan penjajahan, golongan anti Islam dan golongan yang
tidak percaya kepada tuhan ( atheis ). Ia mampu merungkai pelbagai
masalah yang berkaitan dengan keluarga Islam, ekonomi Islam, dan
sebagainya"2

3.0 KEISTIMEWAAN AL-AZHAR

Al-Azhar menumpukan tiga perkara utama iaitu, university, masjid


dan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ia berlainan dengan
university lain yang hanya menumpukan kepada keilmuan sahaja,

2
Al- Fikrul Islami wa Silatuhu bil istikmar al-Hadis , oleh Dr Mohd al-Bahi , ms 408-409
bahkan ia amat mengutamakan keilmuan dan pengalaman ‫( لسان الحال و‬
) ‫لسان المقال‬

Apa yang dipelajari di university bukan sekadar teori sahaja , lebih


dari itu ialah mengamalkan apa yang dipelajari dan menyampaikannya
kepada orang lain. Teori yang dipelajari di Al-Azhar adalah sebagai
panduan y=untuk membina generasi yang hanya takut kepada Allah.

Al-Azhar mengamalkan system islamik yang sempurna sebagaimana


yang diajar oleh islam iaitu tidak terlalu keras ( syadid ) dan tidak terlalu
ambil mudah ( tasahul ) . ia adalah satu system yang mengutamakan
dunia serta akhirat, individu, masyarakat dan Negara. Lebih khusus lagi
sistemnya mengutamakan soal fizikal ( jasadiah ) , mental ( Aqliah ) dan
spiritual ( Ruhiah ).

Terdapat beberapa keistimewaan Al-Azhar yang boleh diiktiraf


sebagai penyebar kepada syariat Islam ke seluruh dunia. Antaranya :

1) Mendidik supaya cinta kepada Allah , RasulNya, dan para solihin.


2) Tempat untuk membina para daie
3) Membina fikrah islamiah ( cinta Islam, benci kekufuran )
4) Membawa Islam untuk semua ( bukan golongan tertentu )

4.0 AL-AZHAR DAN LEPASANNYA

Apabila bercakap tentang Al-Azhar , maka seolah-olah kita


membincangkan tentang lepasan Al-Azhar kerana merekalah yang
membawa panji-panji ilmu islam untuk dinikmati bersama.

Al-Azhar tidak akan maju jika lepasannya tidak memainkan peranan


untuk menterjemahkan kehendak Al-Azhar melalui tulisan, percakapan
dan perbuatan. Al-Azhar lebih gah bila lepasannya menterjemahkan apa
yang dipelajarinya dalam kehidupan seharian.

"Syeikh Wan Ahmad merupakan lepasan Melayu Al-Azhar yang


pertama pada tahun 1873-1890. Beliau adalah salah seorang pejuang
untuk membebaskan Tanah Melayu dati penjajah dan menggalakkan
masyarakat melayu melanjutkan pelajaran di Al-Azhar."3

5.0 PERANAN AL-AZHAR

Peranan Al-Azhar begitu jras ssekali jika diamati melalui menifestasi


ilmu dan amal lepasannya. Justeru, fokusnya disini ialah dalam konteks
graduan Al-Azhar apabila pulang ke Malaysia. Antara peranan Al-Azhar
adalah sebagaimana berikut :

5.1Terhadap individu

Adanya individu yang beriman kepada Allah dengan betul ( sahih ) ,


tapi bilangannya sedikit. Kebanyakkannya beriman kepada Allah tetapi
dalam masa yang sama mereka juga masih mengamalkan ajaran yang
bertentangan dengan Islam. Justeru, peranan graduan melayu, lepasan
Al-Azhar akan mengambil tanggungjawab menterjemahkan ilmu dengan
konsep dakwah untuk :

1) Dapat melahirkan generasi Rabbani


2) Membina fikrah Islamiah
3) Memuliakan individu muslim tanpa mengira jantina dan umur.

5.2 Terhadap masyarakat

Keadaan masyarakat melayu sebelum munculnya lepasan Al-Azhar


dibawah kekuasaan Hindu, Buddha , Kriestein, Atheis dan sebagainya.
Lepasan Al-Azhar berusaha sedaya upaya menyebarkan islam secara
tersusun kedalam masyarakat supaya mereka dapat meninggalkan
ajaran agama lain. Peranan ini disuburkan dengan cara :

1) Menyebarkan Islam ke seluruh masyarakat tanpa mengira


kaum
2) Membina generasi cintakan Islam
3) Memperkenalkan system Islam yang sebenar dalam
masyarakat samada dalam bidang muamalah ,akhlak,
pergaulan dan sebagainya

3
Ulamak dalam sorotan kemerdekaan , oleh Ridhuan Mohd Noor dan Mohd Fadhli Ghani , ms 96.
5.3Terhadap Negara

Sosio budaya , system pemerintahan dan politik Negara sejak


merdeka sehinggalah ke hari ini tidaklah mengalami jurang perubahan
yang terlampau juah jika mahu diukur dengan tahap pembagunan
ekonomi , taraf hidup, dan nilai mata wang Negara.

Jika iktikad dalam islam menetapkan bahawa setiap urusan dari


sekecil-kecil perkara kepada yang paling besar seperti system
pemerintahan dan ekonomi adalah perlu dirujuk kepada hukum hakam
agama, maka transformasi perubahan dalam perkara tersebut juga perlu
disegerakan tindakan melalui apa jua cara dan strategi.

Justeru, perkara utama yang menjadi lompang besar yang masih


belum diisi oleh Negara yang mengangkat islam sebagai agama rasmi
dengan majority penduduk beragama islam adalah menjadi suatu tugas
berat bagi graduan lepasan Al-Azhar slaku ulamak dan ugamawan .
Tanggungjawab besar ini adalah sebagai berikut :

1) Memperkenalkan politik Islam


2) Berusaha untuk membina sebuah Negara Islam

6.0 PERANAN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN , EKONOMI DAN


AGAMA

Al-Azhar telah memainkan peranan penting dalam menentukan


perjalanan system pendidikan , politik, dan agama di Malaysia kea rah
yan terbaik. Perkara ini telah terbukti sehinggalah kini kita mampu
menikmati kemanisannya dengan terbinanya sekolah-sekolah agama ,
tertegaknya politik islam dan munculnya perundangan Islam.

6.1 Pendidikan
1. Lepasan Al-Azhar adalah perintis kepada penubuhan sekolah yang
menggunakan system pembelajaran yang menggabungkan agama
dan dunia . "Antara sekolah yang mashur ialah sekolah Al-Hadi (
1917 ) Maahad Muhammadi ( 1917 ) , Madrasah Mashur ( 1919 ) ,
Maktab Mahmud Kedah ( 1926 ) , Kusza ( 1923 ) , sekolah-sekolah
ini telah Berjaya mengeluarkan generasi yang memahami Islam
secara betul dan cuba menyampaikan ajaran tersebut kengan
kata-kata dan perbuatan ." 4 Mereka juga mengasaskan beberapa
sekolah seperti madrasah Iqbal di Singapura ( 1908 ) , Madrasah
Al-Hadi di Melaka ( 1917 ) …."5 .
2. Menasihati kerajaan supaya memasukkan pembelajaran agama ke
dalam sekolah kerajaan . " Hasil desakan lepasan Al-Azhar,
kerajaan telah mewajibkan pelajaran agama ke dalam sekolah-
sekolah kerajaan dan menubuhkan sekolah agama di bawah
kerajaan. " 6
3. Menyeru kaum wanita ke sekolah, tidak hanya menumpukan
urusan rumah tangga sahaja. " Lepasan Al-Azhar tidak hanya
menubuhkan sekolah , bahkan mereka menyeru kaum wanita ke
sekolah, sebelum itu kaum wanita hanya duduk di rumah sahaja,
perkara ini dilakukan untuk membina generasi berilmu dan
bertamaddun." 7

6.2 Politik
1. Menubuhkan parti politik berlandaskan Islam
2. Memastikan perjalanan politik berdasarkan kehendak Islam
3. Menentang Politik yang tunduk selain Allah " Siswazah Mesir
menyuarakan pandangan supaya wilayah Nusantara khususnya
Tanah Melayu , Selatan Thailand , Brunei dan Indonesia
dibebaskan dari konkongan penjajahan politik dan ekonomi " 8

6.3 Syariah Islamiah


1. Tidak menumpukan kepada mazhab Syafie semata-mata
2. Memperkenalkan system Islam dalam semua perkara
3. Menghapuskan unsure-unsur yang bertentangan dengan Islam

4
Dakwah Islamiah di Malaysia , oleh Wan Husin Azmi dab Harun Din , ms 142
5
Tokoh-Tokoh pemikir dakwah , oleh Ustaz Mohd Kamil Abd Majid . ms 48
6
Budaya dan pemikiran islam Mesir-Malaysia, cetakan pertama 2006 , Jabatan Usuluddin dan
Falsafah , Fakulti pengajian Islam UKM, ms 506
7
Budaya dan pemikiran islam Mesir-Malaysia, cetakan pertama 2006 , Jabatan Usuluddin dan
Falsafah , Fakulti pengajian Islam UKM, ms 537
8
Budaya dan pemikiran islam Mesir-Malaysia, ms 83
7.0 CARA YANG DIGUNAKAN

Terdapat pelbagai cara yang telah dilakukan oleh Al-Azhar untuk


membangunkan umat Islam kea rah yang terbaik. Antara cara yang telah
digunakan adalah seperti berikut :

1. Menubuhkan sekolah " Penubuhan sekolah-sekolah agama di


Malaysia banyak di usahakan oleh lepasan dari Mesir seperti
Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang , Johor, Perak dan
lain-lain " 9
2. Mengeluarkan buku, majalah dan risalah . " Al-azhar memainkan
peranan penting terhadap masyarakat melayu melalui apa yang
ditulis oleh lepasannya dalam buku dan risalah, semasa
menyampaikan ceramah di masjid dan sebagainya , dengan
menggalakkan masyarakat melayu supaya menentang penjajah
pada zaman dahulu dan bangkit melawan pemikiran zaman kini "
10

Buku/ Majalah Pengarang / Pengasas Tahun


diterbitkan
Akhbar Al-Imam Syeikh Salim Al-Kalali 1906
Majalah Neraca Syeikh Mohd Tohir Jalaluddin 1911
Seruan Al-azhar Syeikh Mohd Tohir Jalaluddin 1925
Bahrul Mazi Syeikh Mohd Abdul Rouf Al- 1933
Marbawi
Qamus Al-Marbawi Syeikh Mohd Abdul Rouf Al-
Marbawi

3. Menghidupkan Masjid "kalangan lulusan Al-azhar lazimnya akan


dilantik sebagai Imam bagi sesuatu kawasan yang mereka diami…

9
Budaya dan pemikiran islam Mesir-Malaysia, ms 334
10
Budaya dan pemikiran islam Mesir-Malaysia, ms 506
tidak syak lagi member kesan yang penting terhadap pola
kehidupan masyarakat tempatan. " 11
4. Menyampaikan ceramah, pengajian di merata-rata tempat.

8.0 KEJAYAAN AL-AZHAR

Kejayaan Al-Azhar berperanan sebagai institusi ilmu akan dapat


membantu manusia kea rah menghambakan diri kepada Allah Taala.
Namun , Al-Azhar tidak akan Berjaya tanpa ada yang menyokong kearah
perlaksanaan manhaj Al-Azhar. Ia hanya akan Berjaya sekiranya
lepasannya benar-benar memperjuangkan Islam yang sebenar.

Dengan kejayaan peranan lepasan Al-Azhar , kemanisannya akan


dirasai bersama, tak kira orang Islam atau bukan Islam. Manusia
keseluruhannya berada dalam keamanan dan kesejahteraan. Antara
factor yang menyebabkan kejayaan Al-Azhar adalah sebagaimana
berikut :

1. Masyarakat melayu amat berhajat kepada pembimbing kearah


kebaikan
2. Penerimaan masyarakat terhadap lepasan Al-azhar yang
memperjuangkan Islam yang sebenar kerana sudah menjadi tabiat
manusia ingin kepada agama ( fitrah )
3. Qudwah yang dimainkan oleh lepasan Al-Azhar
4. Manhaj Al-Azhar adalah manhaj yang boleh diterima oleh semua
pihak ( Wasatiah [ sederhana ] dan syumuliah [ sejagat ] )

9.0 KEGAGALAN AL-AZHAR

Kegagalan lepasan Al-Azhar menterjemahkan apa yang mereka


pelajari dalam kehidupan seharian menyebabkan tersebarnya
pandangan yang tidak elok terhadap Al-Azhar seperti sama saja lepasan
Al-Azhar dengan lepasan lain, tidak mengamalkan ajaran islam dan
banyak lagi tohmahan-tohmahan lain yang meragui peranan Al-Azhar .
11
Budaya dan pemikiran Islam Mesir-Malaysia , ms 195
semua ini adalah ekspresi dari kegagalan graduan Melayu Al-Azhar
memainkan peranan.

Syeikh Muhammad Abduh berkata : " Al-Azhar adalah hati kepada


Umat Islam, sekiranya Al-Azhar hancur, maka hancurlah umat Islam,
sekiranya ia baik, maka eloklah umat ini, ulamaknya sebagai qudwah
yang terbaik bagi setiap muslim, dalam berfikir dan beramal." 12

Justeru, antara keburukan tersebarnya keraguan ini, ( orang tidak


akan memandang tinggi terhadap lepasan Al-Azhar ) maka munculnya
beberapa masalah , antaranya :

1. Tersebarnya kemungkaran dalam masyarakat


2. Agama Islam dipermainkan
3. Munculnya golongan yang zahirnyaingin menyebarkan Islam ,
pada batinnya berniat menghancurkan Islam

10.0 PERBEZAAN LEPASAN DAHULU DAN KINI

Semestinya terdapat perbezaan anatara lepasan dahulu dan sekarang


dari sudut bilangan dan kemahiran dalam berhadapan dengan
masyarakat , tetapi tidak pula ada bezanya pada kesungguhan mereka
memperjuangkan Islam demi kebaikan bersama. Namun perbezaan pada
kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah semestinya
mengikut kemampuan masing-masing.

Antara perbezaan lepasan dahulu dan sekarang adalah sebagaimana


berikut :

1. Bilangan
Dulu : Lepasan Al-Azhar yang pertama adalah Wan Ahmad,
bilangan pada masa tersebut adalah sedikit, kebanyakannya
berkualiti.
Kini : bilangan terlalu ramai

12
Al-Fikrul islami wa Silatuhu bil Istikmar al-Hadis, oleh Dr Mohd Al-bahi, ms 139
2. Kemahiran
Dulu : Al-Azhar adalah tempat terakhir bagi mereka yang
menuntut ilmu
Kini : Al-Azhar adalah yang terawal , ada juga yang terawal dan
terakhir

3. Kemampuan

11.0 PERANAN MASA KINI

Lepasan Al-Azhar hendaklah memainkan peranan yang penting dalam


memperjuangkan ajaran Islam. Lebih-lebih lagi zaman sekarang yang
dipenuhi dengan pelbagai kerosakan daripada musuh Islam ataupun
Umat Islam sendiri. Antara peranan yang perlu dilakukan adalah
sebagaimana berikut :

1. Mempertahankan Islam
Berusaha sedaya upaya untuk menggunakan semua cara yang
dibenarkan Islam dalam menyebarkan agama Islam dengan cara
mengeluarkan buku, majalah, dan risalah, menggunakan interest
telefon dan sebagainya.
2. Menolak serangan musuh
Menolak golongan yang anti Islam secara terang-terangan atau
secara tersembunyi
3. Memperkasakan ajaran Islam
Ajaran Islam berada dimana-mana, didalam masjid, di rumah, di
Bandar, di kampong. Bukan hanya tertumpu untuk golongan
tertentu sahaja bahkan ianya untuk semua
4. Mengamalkan Islam yang sederhana
12.0 PENUTUP

Islam yang sempurna adalah jawapan yang terbaik untuk memajukan


penganutnya kea rah keharmonian dan ketamadunan . Tamadun yang
sebenar adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-
Sunnah.

Islam yang sempurna hanyalah berada dibibir sahaja sekiranya umat


Islam tunduk dan patuh kepada penjajah, serangan pemikiran dan
kepada kehendak manusia semata-mata. Islam yang sebebnar adalah
patuh kepada Tuhan Yang Esa.

Lepasan Al-Azhar berusaha untuk menyebarkan Islam yang


sempurna, sudah pasti mereka akan menentang semua golongan yang
membenci Islam. Dengan itu, lepasan Al-Azhar diharapkan berperanan
sebagai pencetus dan pejuang kepada kemerdekaan masyarakat
Malaysia kepada kepatuhan hanya kepada Allah dan RasulNya.

Disediakan oleh : Ditaip semula oleh :

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Syihabudin Ahmad,


Kuliah Usuluddin,
Kuliah Dirasat Islamiah wal
Fakulti Dakwah dan Thaqafah
Arabiah,
Islamiah,
Syukbah Syariah Islamiah,
Universiti Al-Azhar , Kaherah
Universiti Al-Azhar , Dumyat
3 ogos 2010
7 ogos 2010