Anda di halaman 1dari 197

SMK N 2 WONOSOBO

PETUNJUK PENGGUNAAN* :

7
SMK N 2 WONOSOBO
PETUNJUK PENGGUNAAN* :
PERTAMA-TAMA, KULO NYUWUN AGUNGING SIH SAMUDRA PANGAKSAMA INGKANG SAK ESTU-ESTU
FILE MENIKO WONG KULO NDAMELE MUNG SAGED KADOS NIKI THOK, DERENG SAGED NDAMEL SIN
MENIKO KAGEM ISENG-ISENG, NGATEN MAWON LAH!!!!

SETUNGGAL FILE NAMUNG SAGED KAGEM SETUNGGAL KELAS KEMAWON. DADOS, MENAWI NGERSAA
"SAVE-AS" KEMAWON, TRUS DIPARINGI ASMA KELAS INGKANG BADHE DIPUN DAMEL

MENAWI NALIKA NGLAMPAHAKEN CURSOR WONTEN LAYAR KOK NDILALAH TANDA PANAHIPUN MAL
MAWON PAS TENG TULISAN NIKU..
(Kagem percobaan, cobi njenengan arahaken kursoripun wonten kotak kuning ing pojok ten

BAGIAN-BAGIAN INGKANG LANGKUNG WIGATOS INGGIH MENIKO BAGIAN CELL INGKANG WERNI KU
PIYAMBAK

PUN, NGATEN MAWON ATUS KAWULO, MBOK BILIH MALAH KLERA-KLERU NEK KULO MATUR LANGKUN
PIYAMBAK KANTI RENANING PENGGALIH PANJENENGAN. BEBAS MAWON LAH.

SEDANTEN LEMBAR (KECUALI "ANALISIS BUTIR NILAI", "REKAPITULASI NILAI" LAN "ANALISIS DAN
KERTAS F4 (FOLIO), DADOS SAGED LANGSUNG DIPRINT MAWON MENAWI NGERSAAKEN.

AKHIRUL KALAM, MATUR NUWUN ALIAS TENGKIU, GONTENG MANGAN KAYU. WASSALAM.

*Syarat dan Ketentuan tidak berlaku, yakin gologokin !!!!


SMK N 2 WONOSOBO

klik disini
DATA ISIAN
DATA UTAMA'!A1 FORM (Tambahkan saja di kolom jika masih ada isian yang
NOMOR
DAFTAR No
KELAS INDUK NAMA
KELAS Absen SISWA

VII A VII A 1 17007 DAVID PURNOMO

VII B VII A 2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO

VII C VII A 3 17005 DEVINA AMEYLIA

VII A 4 17001 IRFAN FERDIANTO

VII A 5 17002 KRISNO ROMAT ARSY

VII A 6 17003 MOCHAMAD RENDI

VII A 7 17010 MUHAMMAD MAS'UD


VII
VII A 8 17011 NOFAN ROMADHONI

VII A 9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN

VII A 10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO

VIII A VIII A 1 16002 TONI SETIAWAN

VIII

IX A

IX
IX
home
home
home
di kolom jika masih ada isian yang kurang)
NAMA NOMOR INDUK GURU

AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I

BAMBANG PUJIANTOKO,S.Pd.

CHOIRUL IRMAWATI,S.Pd.I.

DIAH AYU,S.Pd.

ELI FARIDATUL HIKMAH,S.s.

LAILATUL FITRIYAH,S.Pd.

MUHAMMAD IDHAM KHALID,S.Pd.I.

SITI KHALIMATUS SA'DIYAH,S.Pd.

YAYUK EVA ARNAS,S.Pd.

YUNI ISMAWATI,S.Kom.
home
SMK N 2 WONOSOBO
IDENTITAS SE
NAMA SEKOLAH : MTs ISLAMIYAH MUNENG

ALAMAT : Jl.Raya Kertosono - Kediri KM.3


Dsn.Muneng Kulon RT/RW : 004/001
Ds.Muneng Kec.Purwoasri

KABUPATEN : KEDIRI

KODE POS : 64154

IDENTITAS GURU DAN M


NAMA GURU : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I

NOMOR INDUK GURU :

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

MENU FORMAT ISIAN ADMINIS

DATA ISIAN PERENCANAAN


DATA ISIAN KKM

COVER BUKU ISIAN SILABUS

DAFTAR ISI PROGRAM TAHUNAN

KALENDER AKADEMIK PROGRAM SEMESTER

JADWAL MENGAJAR RPP


SMK N 2 WONOSOBO DATA POKOK
IDENTITAS SEKOLAH (silakan diisi pada kotak warna putih)
TELP : 085 649 013 693

WEBSITE : https ://mtsislamiyahmuneng.blogspot.co.id

e-MAIL : mtsislamiyahmuneng@gmail.com

NSS :

NPSN :

IDENTITAS GURU DAN MATA PELAJARAN (Silakan diisi pada kotak berwarna putih)
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017

SEMESTER :1

ALOKASI JAM / MINGGU :8

ENU FORMAT ISIAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN (klik saja pada kotak yang diinginkan)

PELAKSANAAN PENILAIAN
ABSENSI NILAI ULANGAN HARIAN

AGENDA PEMBELAJARAN NILAI TUGAS / PRAKTIK

NILAI AFEKTIF
SMK N 2 WONOSOBO

NAMA KEPALA SEKOLAH : ANAS JAUHARI,S.Pd.

NIP KEPALA SEKOLAH :-

NAMA WKS KURIKULUM : YUNI ISMAWATI,S.Kom

NIP WKS KURIKULUM :-

FAX :

tih)
KKM : 70

ADMINISTRASI KELAS : VII A

nginkan)

EVALUASI ANALISIS DAN HASIL


KOREKSI UTS REKAPITULASI NILAI

ANALISIS BUTIR SOAL UAS ANALISIS KETUNTASAN

KOREKSI UAS NILAI RAPORT

ANALISIS DSS/DSK
SMK N 2 WONOSOBO Pemerintah Kabupaten KEDIRI
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten KEDIRI

MTs ISLAMIYAH MUNENG


NSS : NPSN :
Jl.Raya Kertosono - Kediri KM.3 KEDIRI 64154
TELEPON : 085 649 013 693 e-MAIL mtsislamiyahmuneng@gmail.com
0 WEBSITE https ://mtsislamiyahmuneng.blogspot.co.id

BUKU ADMINISTRASI
KEGIATAN PEMBELAJARAN GURU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
2016/2017

GURU MATA PELAJARAN :


AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

BIDANG KURIKULUM
MTs ISLAMIYAH MUNENG
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
SMK N 2 WONOSOBO

home

@gmail.com
uneng.blogspot.co.id

SI
SMK N 2 WONOSOBO
MTs ISLAMIYAH MUNENG
JADWAL PEMBELAJARAN G
SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NAMA GURU MAPEL : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. : 0

HARI / MATA PELAJARAN / KE


JAM KE WAKTU SENIN SELASA RABU
MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS
1 07.00 - 07.45

2 07.45 - 08.30

3 08.30 - 09.15

4 09.15 - 10.00

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT


5 10.15 - 11.00

6 11.00 - 11.45

7 11.45 - 12.30

12.30 - 13.00 ISTIRAHAT


8 13.00 - 13.45

9 13.45 - 14.30

10 14.30 - 15.15

Kepala Sekolah
MTs ISLAMIYAH MUNENG

ANAS JAUHARI,S.Pd.
NIP. -
MUNENG
AJARAN GURU
R1 home
9105044185

N 2016/2017

/ MATA PELAJARAN / KELAS


KAMIS JUMAT SABTU
MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS

WKS. Kurikulum,

YUNI ISMAWATI,S.Kom
NIP. -
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN

NAMA SEKOLAH : MTs ISLAMIYAH MUNENG home


NAMA GURU MAPEL : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
NIP. : 0
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL


STANDAR KOMPETENSI / KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN NILAI KKM
NO
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR
KOMPLEKSITAS DAYA DUKUNG INTAKE SKALA 100

SEMESTER GASAL

Menerapkan konsep suhu dan


1
kalor

Membuka Perangkat Lunak untuk


1.1
Menggambar Teknik

Menjelaskan macam-macam
1.2
pekerjaan batu bata

Menjelaskan dasar-dasar
1.3
plambing

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SEMESTER GENAP

Menerapkan konsep suhu dan


1
kalor

Menentukan Jenis pondasi yang


1.4 tepat untuk bangunan sesuai
dengan jenis tanahnya

Menjelaskan macam-macam
1.5
sambungan kayu.
Menjelaskan macam-macam
1.5
sambungan kayu.

Menerapkan macam-macam
3.6
konstruksi pintu dan jendela .

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

NILAI KETUNTASAN MINIMAL MATA PELAJARAN


64
RENTANG SKOR
MAX MIN
PEDOMAN PENSKORAN TIAP
KRITERIA TINGGI
SEDANG
RENDAH

WKS Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
home

NILAI KKM

SKALA 4
0

elajaran,

NO PUTRI,S.Pd.I
KALENDER AKADEMIK
SMK NEGERI 2 WONOSOBO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 9105044185

2017
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER ###
Ahad 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Senin 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 ###
Selasa 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 ###
Rabu 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 ###
Kamis 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 ###
Jum'at 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 ###
Sabtu 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 ###
JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ###

17-18 Juli : Hari Raya Idul Fitri 14 Oktober : 14 - 19 Des : Tes Sumatif Semester Gasal
AGENDA 27 Juli : Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 24 Desember : 21 - 23 Des : Remidiasi
SEMESTER 17 Agustus : 25 Desember : 26 Desember : Penyerahan Raport dan KHS Sem Gasal
GASAL 24 September : : 27 Des - : Libur semester gasal

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI


Ahad 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Senin 4 11 18 25 1 8 15 22 ###
Selasa 5 12 19 26 2 9 16 23 ###
Rabu 6 13 20 27 3 10 17 24 ###
Kamis 7 14 21 28 4 11 18 25 ###
Jum'at 1 8 15 22 29 5 12 19 26 ###
Sabtu 2 9 16 23 30 6 13 20 27 ###
JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ### JML. HARI EFEKTIF : ###

1 Januari : Libur Tahun Baru 14 Oktober : 25 Desember :


AGENDA 27 Juli : 24 Desember : 27 Juli :
SEMESTER 17 Agustus : 25 Desember : 17 Agustus :
GENAP 24 September : : 24 September :

Wonosobo, Juli 2017


Mengesahkan
Kepala Sekolah, WKS Kurikulum,
ANAS JAUHARI,S.Pd. YUNI ISMAWATI,S.Kom
NIP. - NIP. -
5044185 home
2017

x
x
x
x
x
x

m Gasal

x
x
x
x
x
x
GAWENII SILABUS MARAE MUMETIXUS SCALII, SP alias
1
(Satu) NAMA SEKOLAH : MTs ISLAMIYAH MUNENG
VII A MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
VII KELAS/SEMESTER : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
X STANDAR KOMPETENSI
- Menerapkan konsep suhu dan kalor
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik

KD KE - MATERI KEGIATAN
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
. PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
KOMPETENSI DASAR 1
KOMPETENSI DASAR 2
ETENSI DASAR 5 KOMPETENSI DASAR 4 KOMPETENSI DASAR 3 KOMPETE
SI DASAR 8 KOMPETENSI DASAR 7 KOMPETENSI DASAR 6 KOMPETENSI DAS
KOMPETENSI DASAR 10 KOMPETENSI DASAR 9 KOMPETENSI DASAR 8
SCALII, SP alias SILABUS MATA PELAJARAN

home

KODE KOMPETENSI WAKTU


FIS 2301 16 x 45 menit
BGN.GAC.050 A 81 Jam @ 45 menit

BGN.GAC.050 A 82 Jam @ 45 menit

BGN.GAC.050 A 83 Jam @ 45 menit

BGN.GAC.050 A 84 Jam @ 45 menit

ALOKASI WAKTU
PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER SUMBER BELAJAR
TM PS PI
0 N 2 WONOSOBO
SMK
PENILAIAN
PROGRAM TAHUNAN
MATEMMata Pelajaran : MATEMATIKA
Err:509Kelas : VII A
Err:509Tahun Pelajaran : 2016/2017
Akolasi Jam Pembelajaran / tatap muka / minggu : 8
Nama Guru Pengampu Mata Pelajaran : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I

ALOKASI WAKTU
MANo STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP
Er TM JP TM JP

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor


Er
1.1 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik 6 48

1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata 6 48

1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing 6 48

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor

Menentukan Jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis
1.4 21 168
tanahnya

1.5 Menjelaskan macam-macam sambungan kayu. 15 120

3.6 Menerapkan macam-macam konstruksi pintu dan jendela . 0

0
SMK N 2 WONOSOBO 0

JUMLAH JAM DAN TATAP MUKA PADA TIAP SEMESTER 18 144 36 288

Keterangan:
JP : Jam Pelajaran = 45 menit
TM : Tatap Muka
Mengetahui,
WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

home
SMK N 2 WONOSOBO
PROGRAM PEMBELAJARAN SEMESTE
KODE MATA PELAJARAN : ..............
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017

ALOKASI BULAN
WAKTU
JULI AGUSTUS
No STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR
TM JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Err:509 Err:509

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor 0 0

1.1 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik 6 48

1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata 6 48

1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing 6 48

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0

JUMLAH 18 144 0 0

Memeriksa,
WKS. Kurikulum
Mengesahkan,
Kepala Sekolah

YUNI ISMAWATI,S.Kom
NIP. -
ANAS JAUHARI,S.
NIP. -
SEMESTER 1
SMK N 2 WONOSOBO
KELAS : VII A
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL : 70.00
GURU MATA PELAJARAN : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
home
BULAN / MINGGU KE/JML MINGGU EFEKTIF
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

4 4 4 0

Wonosobo,..

Guru Mata Pelajaran,


esahkan,
a Sekolah

AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP.
JAUHARI,S.Pd.
NIP. -
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
1
home Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)

Standar Kompetensi : Menerapkan konsep suhu dan kalor

Kode Kompetensi : FIS 2301


Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
0
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
0
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap
Guru Siswa dan karakter bangsa
- Pembelajaran diawali dengan - Berdoa - Ketaqwaan dan
berdoa toleransi

Kegiatan
Awal
- Memberi salam - Menjawab salam - Disiplin (discipline)
Kegiatan - Absensi - Memperhatikan - Toleransi( tolerance)
Awal - Menjelaskan tujuan - Memperhatikan - Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
- Memberi motivasi - -

Eksplorasi
Elaborasi
Konfirmasi
- 0 Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
- 0
- 0
- 0
- 0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
Kegiatan - 0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Inti sepengetahuan siswa tahu, kreatif
- 0
- 0
- 0 Memperhatikan
penjelasan guru
- Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
- Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya
Akhir
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:
1. Jelaskan pengertian dari ..
2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .
Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


2
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep suhu dan kalor

Kode Kompetensi : FIS 2301


Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
0
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social

Kegiatan
Inti
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
bagian bangunan gedung.
Akhir
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


3
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
10
20
30

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis

Kegiatan
Akhir
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : .
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan
Awal
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:
1. Jelaskan pengertian dari ..
2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


5
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0

Kegiatan
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


6
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS
Wonosobo, Juli 2014
Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


7
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi
Kegiatan
Akhir

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


8
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
bangsa
Pendidikan budaya
Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


9
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.
0
Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan
disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks


1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

0
Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


10
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.
0
Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan
disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ..


2. Jelaskan maksud dan tujuan
3. Jelaskan dan beri contoh ..
4. Jelaskan .

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1
2
3
4
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

0
Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
Waktu

10 menit
115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I
Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I
nak Untuk Menggambar

Waktu
10 menit
115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS
014

TRI,S.Pd.I

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I
nak Untuk Menggambar

Waktu
Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

TRI,S.Pd.I

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

TRI,S.Pd.I

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS
n

TRI,S.Pd.I
SMK N 2 WONOSOBO
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER 1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran : 2016/2017
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I Tingkat - Kelas : VII A

Tatap Muka Ke : / Tanggal tatap muka / Materi SK ke : .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12-May
19-May
10-Feb

17-Feb

24-Feb
No No Induk Nama Siswa

13-Jan

27-Jan

14-Apr

21-Apr

28-Apr
5-May
3-Feb
3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6
1 17007 1VIIDAVID
A PURNOMO I . . . . S . . . . . .
2 17008 2 DEVAN SEFTYA ANGGORO . . . . . . . . . . . .
3 17005 3 DEVINA AMEYLIA
4 17001 416IRFAN FERDIANTO
5 17002 5 KRISNO ROMAT ARSY
6 17003 60MOCHAMAD RENDI
7 17010 7 MUHAMMAD MAS'UD
8 17011 8 NOFAN ROMADHONI
9 17006 9 PUGUH ANDI ARIAWAN
10 16001 10OKTAVIAN DWI WICAKSONO
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
10 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui, Wonosobo,
WKS. Kurikulum, Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

home

.
20

0
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
AGENDA KEGIATAN PEMBELAJARAN GURU S
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I

Pencapaian Materi Pelajaran


TM
No Tanggal Kompetensi Dasar
Ke- Awal

1 13-Jan

2 27-Jan

3 3-Feb

4 10-Feb

5 17-Feb

6 24-Feb

7 14-Apr

8 21-Apr

9 28-Apr

10 5-May

11 12-May

12 19-May

13 30-Dec 0

14 30-Dec 0

15 30-Dec 0

16 30-Dec 0

17 30-Dec 0

18 30-Dec 0

Mengetahui,
WKS. Kurikulum

YUNI ISMAWATI,S.Kom
NIP. -
JARAN GURU SEMESTER 1
SMK N 2 WONOSOBO
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Kelas : VII A home
apaian Materi Pelajaran Jumlah Siswa
Nama Siswa Yang Tidak Hadir Paraf
Akhir Hadir Tidak
DAVID PURNOMO,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
1 9 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
DAVID PURNOMO,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
1 9 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
,,DEVINA AMEYLIA,IRFAN
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
FERDIANTO,KRISNO ROMAT
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ARSY,MOCHAMAD RENDI,MUHAMMAD
2 8 MAS'UD,NOFAN ROMADHONI,PUGUH ANDI
ARIAWAN,OKTAVIAN DWI
WICAKSONO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Guru Pengampu,

AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

DAVID DAVID
PURNOMO, PURNOMO,
DEVAN DEVAN
SEFTYA SEFTYA
ANGGORO, ANGGORO,
DEVINA DEVINA
AMEYLIA,IR AMEYLIA,IR
FAN FAN
FERDIANTO, FERDIANTO,
KRISNO KRISNO
ROMAT ROMAT
ARSY,MOCH ARSY,MOCH
AMAD AMAD
RENDI,MUH RENDI,MUH
AMMAD AMMAD
MAS'UD,NO MAS'UD,NO
FAN FAN
ROMADHON ROMADHON
I,PUGUH I,PUGUH
ANDI ANDI
ARIAWAN,O ARIAWAN,O
KTAVIAN KTAVIAN
DWI DWI
WICAKSON WICAKSON
O,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,, ,,,,,
REKAP KEHADIRAN SISWA SEMESTER 1
`
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Jml tatap muka
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I Syarat % hadir minimum
Kelas : VII A

RINCIAN KEHADIRAN SISWA


No No Induk Nama Siswa JML JML TIDAK HADIR TUGAS KOMPENSASI
%H
HADIR S I A KETIDAKHADIRAN

1 17007 DAVID PURNOMO 10 1 1 0 83%


2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 12 0 0 0 100%
3 17005 DEVINA AMEYLIA 0 0 0 0 0%
4 17001 IRFAN FERDIANTO 0 0 0 0 0%
5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0 0 0 0 0%
6 17003 MOCHAMAD RENDI 0 0 0 0 0%
7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0 0 0 0 0%
8 17011 NOFAN ROMADHONI 0 0 0 0 0%
9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0 0 0 0 0%
10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0 0 0 0 0%
11 0 0 0 0 0%
12 0 0 0 0 0%
13 0 0 0 0 0%
14 0 0 0 0 0%
15 0 0 0 0 0%
16 0 0 0 0 0%
17 0 0 0 0 0%
18 0 0 0 0 0%
19 0 0 0 0 0%
20 0 0 0 0 0%
21 0 0 0 0 0%
22 0 0 0 0 0%
23 0 0 0 0 0%
24 0 0 0 0 0%
25 0 0 0 0 0%
26 0 0 0 0 0%
27 0 0 0 0 0%
28 0 0 0 0 0%
29 0 0 0 0 0%
30 0 0 0 0 0%
31 0 0 0 0 0%
32 0 0 0 0 0%
33 0 0 0 0 0%
34 0 0 0 0 0%
35 0 0 0 0 0%
36 0 0 0 0 0%
JUMLAH 1 1 0 18%
10.00
10.00 Wonosobo, .20..
Mengetahui,
WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
: 12
: 90%

SISWA

TANGGAL %
SELESAI HADIR

0
.20..

Mata Pelajaran,

KFIYONO PUTRI,S.Pd.I
NIP.
SMK N 2 WONOSOBO
PENILAIAN ULANGAN HARIAN SEMESTER 1 KELAS VII A
1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Satuan Tahun Pelajar : 2016/2017
Guru Pengampu: AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I 1 Puluha Tingkat - Kela : VII A
1 1 1 KKM : 70
KOMPONEN NILAI KD / TANGGAL PENILAIAN
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 RATA-RATA
NILAI
No No Induk Nama Siswa
ULANGAN

25-May
HARIAN

1 . DAVID PURNOMO 8.00 8.00


2 0 DEVAN SEFTYA ANGGORO 8.00 8.00
3 0 DEVINA AMEYLIA 0.00
4 0 IRFAN FERDIANTO 0.00
5 0 KRISNO ROMAT ARSY 0.00
6 0 MOCHAMAD RENDI 0.00
7 0 MUHAMMAD MAS'UD 0.00
8 0 NOFAN ROMADHONI 0.00
9 0 PUGUH ANDI ARIAWAN 0.00
10 0 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0.00
11 0 0.00
12 0 0.00
13 0 0.00
14 0 0.00
15 0 0.00
16 0 0.00
17 0 0.00
18 0 0.00
19 0 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 0 0.00
23 0 0.00
24 0 0.00
25 0 0.00
26 0 0.00
27 0 0.00
28 0 0.00
29 0 0.00
30 0 0.00
31 0 0.00
32 0 0.00
33 0 0.00
34 0 0.00
35 0 0.00
36 0 0.00

JUMLAH NILAI 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00

NILAI RATA-RATA KELAS 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60

Wonosobo, .
Mengetahui, 36
WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,
SMK N 2 WONOSOBO
YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

6/2017
A home

KET.

0.00

ajaran,
SMK N 2 WONOSOBO
O PUTRI,S.Pd.I
SMK N 2 WONOSOBO
PENILAIAN TUGAS/ PRAKTIK SEMESTER 1 KELAS VII A
1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA PuluhaTahun Pelajaran : 2016/2017
Guru Pengampu: AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I 1 SatuanTingkat - Kelas : VII A
KKM : 70

KOMPONEN NILAI KD / TANGGAL PENILAIAN


RATA-
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 RATA
NILAI
No No Induk Nama Siswa KET.
TUGAS/

3-Feb
PRAKTIK

1 . DAVID PURNOMO 8.00 9.00 8.50 8.00 8.00 7.50 8.00 8.00 8.13

2 0 DEVAN SEFTYA ANGGORO 7.00 7.50 7.50 8.00 7.50 7.50 8.00 8.00 7.63

3 0 DEVINA AMEYLIA 0.00

4 0 IRFAN FERDIANTO 0.00

5 0 KRISNO ROMAT ARSY 0.00

6 0 MOCHAMAD RENDI 0.00

7 0 MUHAMMAD MAS'UD 0.00

8 0 NOFAN ROMADHONI 0.00

9 0 PUGUH ANDI ARIAWAN 0.00

10 0 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0.00

11 0 0.00

12 0 0.00

13 0 0.00

14 0 0.00

15 0 0.00

16 0 0.00

17 0 0.00

18 0 0.00

19 0 0.00

20 0 0.00

21 0 0.00

22 0 0.00

23 0 0.00

24 0 0.00

25 0 0.00

26 0 0.00

27 0 0.00

28 0 0.00

29 0 0.00

30 0 0.00

31 0 0.00

32 0 0.00

33 0 0.00

34 0 0.00

35 0 0.00

36 0 0.00
10.00
JUMLAH NILAI 15.00 16.50 16.00 16.00 15.50 15.00 16.00 16.00 15.75

NILAI RATA-RATA KELAS 1.50 1.65 1.60 1.60 1.55 1.50 1.60 1.60 1.58

Wonosobo,
Mengetahui, 36
SMK N 2 WONOSOBO WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

home
SMK N 2 WONOSOBO
REKAP KEHADIRAN SISWA DAN PENILAIAN SIKAP SEMESTER 1
`
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Kelas : VII A
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I Jml tatap muka : 12 Kali

Bobot Penilaian Kehadiran 100% Syarat % Minimal Kehadiran 90% Kategori Nilai Sikap : Baik 80
Sikap dan Kepribadian 0% Cukup 60
Kurang 50
KOMPONEN PENILAIAN KEHADIRAN DAN SIKAP/KEPRIBADIAN SISWA
RATA-RATA
KEHADIRAN SIKAP DAN KEPRIBADIAN SISWA NILAI
No No Induk Nama Siswa JML TIDAK KEHADIRAN
JML HADIR TUGAS KOMPENSASI TANGGAL NILAI NILAI DAN SIKAP
%H KEBERSIHAN KERAPIAN KERAJINAN
HADIR S I A KETIDAKHADIRAN SELESAI HADIR SIKAP

Ba 1 17007 DAVID PURNOMO 10 1 1 0 83% 83.333 0.00 8.33


C 2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 12 0 0 0 100% 100 0.00 10.00
K 3 17005 DEVINA AMEYLIA 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
4 17001 IRFAN FERDIANTO 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
6 17003 MOCHAMAD RENDI 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
8 17011 NOFAN ROMADHONI 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
11 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
12 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
13 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
14 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
15 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
16 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
17 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
18 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
19 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
20 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
21 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
22 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
23 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
24 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
25 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
SMK N 2 WONOSOBO
26 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
27 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
28 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
29 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
30 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
31 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
32 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
33 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
34 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
35 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
36 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
JUMLAH 1 1 0 5% 5.0926

10.00

Wonosobo, 0

Mengetahui,
WKS. Kurikulum Guru Pengampu,

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

home
SMK N 2 WONOSOBO
HASIL KOREKSI UJIAN TENGAH SEMESTER 1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran : 2016/2017
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I Tingkat - Kelas : VII A
Skala Penilaian 10 Skor max. tiap soal : 1
SETTING PENSKORAN
Jumlah Soal 10 KKM : 70
### NO. SOAL / SKOR MAKSIMUM
Nilai
### No No Induk Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
4
1 17007 DAVID PURNOMO 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00

2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 8.00

3 17005 DEVINA AMEYLIA 0.00

4 17001 IRFAN FERDIANTO 0.00

5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0.00

6 17003 MOCHAMAD RENDI 0.00

7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0.00

8 17011 NOFAN ROMADHONI 0.00

9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0.00

10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0.00

11 0.00

12 0.00

13 0.00

14 0.00

15 0.00

16 0.00

17 0.00

18 0.00

19 0.00

20 0.00

21 0.00

22 0.00

23 0.00

24 0.00

25 0.00

26 0.00

27 0.00

28 0.00

29 0.00

30 0.00

31 0.00

32 0.00

33 0.00

34 0.00

35 0.00

36 0.00

Wonosobo,
Guru Pengampu,
Mengetahui,
WKS. Kurikulum,
SMK N 2 WONOSOBO

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO
2016/2017
VII A

home

Nilai
Total

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
SMK N 2 WONOSOBO
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I home
Skor Penilaian : Pilihan Ganda : 2 Bonus 0
Essay : 6

KOREKSI JAWABAN PILIHAN GANDA SOAL NO s/d..

No No Induk Nama Siswa


1-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21-25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45

1 17007 DAVID PURNOMO


2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO
3 17005 DEVINA AMEYLIA
4 17001 IRFAN FERDIANTO
5 17002 KRISNO ROMAT ARSY
6 17003 MOCHAMAD RENDI
7 17010 MUHAMMAD MAS'UD
8 17011 NOFAN ROMADHONI
9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN
10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

NO. SOAL / JUMLAH JAWABAN YANG TIDAK TEPAT

Nilai Tertinggi : 0
Nilai Terendah : 0
Nilai Rata-rata : #DIV/0!
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN KENAIKAN KELAS

home

NOMOR SOAL / KUNCI JAWABAN TIAP SOAL / HA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
46 - 50
B D C B A E D B D A A A C B B E D D E C B D A D D B C E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
Tahun Pelajaran
Tingkat - Kelas
Semester
Jml. Siswa

TIAP SOAL / HASIL KOREKSI KOREKSI ESSAY


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
SKOR 1 2 3 4 5 6
A D A C D C D C E B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PG

0
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wonosobo,
Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP.
SMK N 2 WONOSOBO
: 2016/2017
: VII A
: 1
: 10

KOREKSI ESSAY
NILAI
SKOR TOTAL
7 8 9 10 ESSAY

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
7 8 9 10
0 0.00
0 0 0 0
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
HASIL KOREKSI UJIAN KENAIKAN KELAS
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran :
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I Tingkat - Kelas :
Skala Penilaian Bentuk Soal Jml. Soal % Bobot Skor Tiap Nomor
10 PILIHAN GANDA 0 0 0
ESSAY 5 10 2

### NO SOAL DAN NORMA PENILAIAN


10 PG ESSAY
No No Induk Nama Siswa
1 2 3 4 5
JML
JB JML 2 2 2 2 2
1 17007 DAVID PURNOMO 0 2 2 2 2 2 10

2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 0 2 2 2 2 2 10

3 17005 DEVINA AMEYLIA 0 0

4 17001 IRFAN FERDIANTO 0 0

5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0 0

6 17003 MOCHAMAD RENDI 0 0

7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0 0

8 17011 NOFAN ROMADHONI 0 0

9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0 0

10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

29 0 0

30 0 0

31 0 0

32 0 0

33 0 0

34 0 0

35 0 0

36 0 0

Wonosobo,
Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO
AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
NIP.
SMK N 2 WONOSOBO
2016/2017
VII A
home

NILAI TOTAL

10

10

SMK N 2 WONOSOBO
I,S.Pd.I
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
KKM : 70
APAKAH KEHADIRAN DAN SIKAP ANDA MASUKKAN DALAM KOMPONEN PENILAIAN ? TIDAK

No No Induk Nama Siswa KD 1 KD 2


UH T RT1 UH T
1 17007 DAVID PURNOMO 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 9.00

2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 8.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50

3 17005 DEVINA AMEYLIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 17001 IRFAN FERDIANTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 17003 MOCHAMAD RENDI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 17011 NOFAN ROMADHONI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 1.60 1.50 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 1.65


REKAP NILAI HARIAN SEMESTER 1

KOMPONEN NILAI/PEMBOBOTAN
KD 2 KD 3 KD 4
RT2 UH T RT3 UH T RT4 UH T
0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Tingkat - Kelas : VII A

I/PEMBOBOTAN

RT5 UH T RT6 UH T RT7 UH T


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIP.
2016/2017
4

home

NILAI
HARIAN
RT8
RATA-RATA

0.00 0.00 0.00 0.00 8.38

0.00 0.00 0.00 0.00 7.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

NIP.
ANALISIS NILAI DAN PROGRAM REMIDIASI / PENGAYAAN SEMESTER 1
NILAI KOMPETENSI DASAR

No No Induk Nama Siswa KD 1 Menerapkan konsep suhu dan kalor

Nilai
Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
awal

1 17007 DAVID PURNOMO 8.00 Blm Tuntas


2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 7.50 Blm Tuntas
3 17005 DEVINA AMEYLIA 0.00 Blm Tuntas
4 17001 IRFAN FERDIANTO 0.00 Blm Tuntas
5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0.00 Blm Tuntas
6 17003 MOCHAMAD RENDI 0.00 Blm Tuntas
7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0.00 Blm Tuntas
8 17011 NOFAN ROMADHONI 0.00 Blm Tuntas
9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0.00 Blm Tuntas
10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0.00 Blm Tuntas
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0 10.00
Jml siswa tuntas sebelum proses remidiasi 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas sebelum proses remidiasi 10 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan sebelum proses remidiasi 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata sebelum proses remidiasi 1.55 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
SEMESTER 1
MPETENSI DASAR

konsep suhu dan kalor KD 2 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik KD 3 Menjelaskan macam-m

Nilai Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status
Akhir awal Akhir awal

8.00 9.00 9.00 8.50 Blm Tuntas


7.50 7.50 7.50 7.50 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses re


roses remidiasi 10 10 10 10 Jml siswa belum tuntas setelah pro
roses remidiasi 0% 0% 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah pro
1.55 1.65 1.65 1.60 Nilai rata-rata setelah proses remid
KD1 KD2
Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata KD 4 Menjelaskan dasar-dasar plambing

Nilai Nilai
Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
Akhir awal

8.50 8.00 Blm Tuntas


7.50 8.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00 Blm Tuntas
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 10 10 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 1.60 1.60 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
KD3
dasar-dasar plambing 0

Nilai Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai
Akhir awal Akhir awal

8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0


roses remidiasi 10 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0
roses remidiasi 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0% 0%
1.60 0.00 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 0.00 0.00
KD4 KD5
0 0

Nilai Nilai
Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
Akhir awal

Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 0.00 0.00 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
KD6
0 0

Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai
Akhir awal Akhir

0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0


roses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0
roses remidiasi 0% 0% Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi 0%
0.00 0.00 Nilai rata-rata setelah proses remidiasi 0.00
KD7 KD8
NILAI
RATA- KET.
RATA

8.38 Blm Tuntas


7.63 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00 Blm Tuntas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
NILAI RAPORT SEMESTER 1

Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran


Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I Tingkat - Kelas
KKM

NILAI KOMPETENSI DASAR


No No Induk Nama Siswa
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4

1 17007 DAVID PURNOMO 8.00 9.00 8.50 8.00


2 17008 DEVAN SEFTYA ANGGORO 7.50 7.50 7.50 8.00
3 17005 DEVINA AMEYLIA 0.00 0.00 0.00 0.00
4 17001 IRFAN FERDIANTO 0.00 0.00 0.00 0.00
5 17002 KRISNO ROMAT ARSY 0.00 0.00 0.00 0.00
6 17003 MOCHAMAD RENDI 0.00 0.00 0.00 0.00
7 17010 MUHAMMAD MAS'UD 0.00 0.00 0.00 0.00
8 17011 NOFAN ROMADHONI 0.00 0.00 0.00 0.00
9 17006 PUGUH ANDI ARIAWAN 0.00 0.00 0.00 0.00
10 16001 OKTAVIAN DWI WICAKSONO 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0 10.00 0.00 0.00 0.00
RATA-RATA KELAS 1.55 1.65 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00

DAFTAR KODE SK / KD Wonosobo,


Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Mata Pelajara

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor

1.1 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik


AFIF EKA ALIKFIYONO PU
NIP.
1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata

Mengetahui,
1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing
WKS. Kurikulum

0 0

0 0
YUNI ISMAWATI,S.K
NIP. -
0 0

0 0
: 2016/2017
: VII A
: 70

NILAI
RATA- KET.
RATA

8.38 Blm tuntas


7.63 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00 Blm tuntas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 1.60

o, .
Guru Mata Pelajaran,

AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP.

Mengetahui,
WKS. Kurikulum

YUNI ISMAWATI,S.Kom
NIP. -
SMK N 2 WONOSOBO
ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM DAN DAYA SERAP KELAS VII A
SEMESTER 1

Mata Pelajaran : MATEMATIKA ANALADAPTIF Tahun Pelajaran :


Guru Pengampu : AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I NORMATIF Nilai KKM :
NIP : 0 KELAS PRODUKTIF Jml Siswa :
Tatap Muka Pencapaian Target
Daya Serap Siswa Ketuntasan Hasil Pembelajaran
Pemelajaran Kurikulum
Evaluasi KBM
Jumlah KD Ketuntasan/KD Ketuntasan Kelas

Nilai HarianRata-rata
/ KD
% Target Kurikulum

Serap
Prosentase Daya
No Kompetensi Inti/ Kompetensi Dasar

% TM Mengajar

Remidiasi /

/ KD
Dalam Silabus

% Ketuntasan
Perencanaan
Rata-rata Jml %

Siswa / KD
Alasan (jika ketuntasan <

Jml Siswa
Siswa Belum Ketuntasan

Realisasi

Realisasi
100%)
Tuntas tiap KD Kelas

KD
0 0

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor 0 0 1.55 15.50% 10 0%

Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar


1.1 6 0 0% 1.65 16.50% 10 0%
Teknik

1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata 6 0 0% 1.60 16.00% 10 0%

1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing 6 0 0% 1.60 16.00% 10 0%

4 4 100% 10.00 0.00%

0 0 0 0 0.00 0.00%

0 0 0 0 0.00 0.00%

0 0 0 0 0.00 0.00%

0 0 0% 0.00%

4 3 0 4
4 8 0 4 1.6
MATEMATIKA Mengetahui, 0 Wonosobo,
WKS. Kurikulum, Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

YUNI ISMAWATI,S.Kom AFIF EKA ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I


NIP. - NIP.
SMK N 2 WONOSOBO

home

2016/2017
70
10

Evaluasi KBM

Tindakan (jika
ketuntasan < 100%)

Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

ALIKFIYONO PUTRI,S.Pd.I
NIP.