Anda di halaman 1dari 95

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 1 Tarikh: 2 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000 Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menama dan menulis nombor hingga 1,000,000
murid telah
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
mencapai objektif
Kreativiti, bekerjasama
pembelajaran.
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir /26 murid
- Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
0930-1000 Tahun 4 yang lalu.
MATEMATIK - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Murid pemulihan:
( JAM) - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru Cadangan
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. penambahbaikan:
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 2 Tarikh: 6 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000 Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menama dan menulis nombor hingga 1,000,000
murid telah
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
mencapai objektif
Kreativiti, bekerjasama
pembelajaran.
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir /26 murid
- Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1120-1220 Tahun 4 yang lalu.
MATEMATIK - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Murid pemulihan:
(1 JAM) - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru Cadangan
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. penambahbaikan:
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 2 Tarikh: 7 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000 Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000.
murid telah
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
mencapai objektif
Kreativiti, bekerjasama
pembelajaran.
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir /26 murid
- Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1020-1120 Tahun 4 yang lalu.
MATEMATIK - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru Cadangan
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. penambahbaikan:
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 2 Tarikh: 8 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000 Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu
murid telah
dan ratus ribu yang terdekat.
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK Tahun 4 yang lalu.
Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 2 Tarikh: 9 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000 Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu
murid telah
dan ratus ribu yang terdekat.
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Mengulangkaji teknik bundar nombor kepada puluh, ratus, pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK puluh ribu dan ribu yang terdekat.
Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 3 Tarikh: 13 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
1.2 Tambah dalam lingkugan 1,000,000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Murid akan diajar: Sederhana ( )
1.2.1 Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000
Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi
1 000 000 murid telah
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
- Mengulangkaji teknik penambahan kaedah terkini yang telah
MATEMATIK
dipelajari pada Tahun 4 yang lalu. Murid pemulihan:
(1 JAM)
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing. Cadangan
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
- Memberi latihan tambahan kepada murid untuk kerja rumah Tidak Hadir:
dan akan disemak pada hari Rabu.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA (CUTI MAULUD NABI)

Ke 3 Tarikh: 14 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.2 Tambah dalam lingkugan 1,000,000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.2.1 Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000 Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi
murid telah
1 000 000
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid

CUTI MAULUD NABI


menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK
Murid pemulihan:
( 1 JAM)

Cadangan
penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 3 Tarikh: 15 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.3 Tolak dalam lingkungan 1 000 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.3.1 Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang Lemah ( )
kurang daripada 1 000 000
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Menolak satu nombor daripada suatu nombor yang lebih besar
mencapai objektif
kurang daripada 1 000 000.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Mengulangkaji teknik penolakan mudah yang telah dipelajari
Murid pemulihan:
( 1 JAM) pada Tahun 4 yang lalu.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 3 Tarikh: 16 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.3 Tolak dalam lingkungan 1 000 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.3.1 Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang Lemah ( )
kurang daripada 1 000 000
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(ii) Menolak berturut-turut daripada suatu nombor yang lebih besar
mencapai objektif
kurang daripada 1 000 000.
pembelajaran.
(iii) Menyelesaikan soalan melibatkan penolakan.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Mengulangkaji teknik penolakan mudah yang telah dipelajari Murid pemulihan:
( 1 JAM)
pada Tahun 4 yang lalu.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 80% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 4 Tarikh: 20 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
1.1 NOMBOR BULAT
BIDANG PEMBELAJARAN: PdP telah dilaksanakan
1.4 Darab dengan hasil darab sehingga 1 000 000 dengan mencapai tahap:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
1.4.1 Mendarab sebarang dua nombor dengan hasil darab sehingga Sederhana ( )
1 000 000
HASIL PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Mendarab sebarang nombor hingga lima digit dengan
a) nombor satu digit murid telah
b) nombor dua digit mencapai objektif
c) 10, 100 dan 1000 pembelajaran.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1120-1220 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
Murid pemulihan:
(1 JAM) - Mengulangkaji teknik pendaraban kaedah terkini yang telah
dipelajari pada Tahun 4 yang lalu.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
Tidak Hadir:
keesokan harinya.
- Memberi latihan tambahan kepada murid untuk kerja rumah
dan akan disemak pada hari Rabu.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 4 Tarikh: 21 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
1.1 NOMBOR BULAT
BIDANG PEMBELAJARAN: PdP telah dilaksanakan
1.5 Bahagi dengan hasil bahagi sehingga 1 000 000 dengan mencapai tahap:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )


Murid akan diajar:
1.5.1 Membahagi sebarang nombor kurang daripada 1 000 000 Sederhana ( )
dengan nombor dua digit
Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan
a) nombor satu digit murid telah
b) 10, 100 and 1000 mencapai objektif
c) nombor dua digit. pembelajaran.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Mengulangkaji teknik pembahagian kaedah terkini yang
telah dipelajari pada Tahun 4 yang lalu.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.
- Memberi latihan tambahan kepada murid untuk kerja rumah
dan akan disemak pada hari Rabu.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 4 Tarikh: 22 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.6 Operasi bergabung
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.6.1 Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab dan Lemah ( )
bahagi
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Murid melaksanakan operasi bergabung terhadap
mencapai objektif
nombor bulat yang melibatkan darab dan bahagi.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Mengulangkaji teknik darab dan bahagi cara mudah yang
Murid pemulihan:
( 1 JAM) telah dipelajari.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 4 Tarikh: 23 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.6 Operasi bergabung
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.6.1 Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab dan Lemah ( )
bahagi
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung
mencapai objektif
darab dan bahagi.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Mengulangkaji teknik darab dan bahagi cara mudah yang
Murid pemulihan:
( 1 JAM) telah dipelajari.
- Mengaplikasikan kemahiran KEBAT kepada murid-murid.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 5 Tarikh: 27 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.6 Operasi bergabung
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.6.1 Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab dan Lemah ( )
bahagi
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Murid melaksanakan operasi bergabung terhadap
mencapai objektif
nombor bulat yang melibatkan darab dan bahagi.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Mengulangkaji teknik darab dan bahagi cara mudah yang
Murid pemulihan:
(1 JAM) telah dipelajari.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 5 Tarikh: 28 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1.1 NOMBOR BULAT dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.6 Operasi bergabung
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
1.6.1 Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab dan Lemah ( )
bahagi
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung
mencapai objektif
darab dan bahagi.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Mengulangkaji teknik darab dan bahagi cara mudah yang
Murid pemulihan:
( 1 JAM) telah dipelajari.
- Mengaplikasikan kemahiran KEBAT kepada murid-murid.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 5 Tarikh: 29 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.1 Pecahan tak wajar
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.1.1 Memahami pecahan tak wajar Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menamakan dan menulis pecahan tak wajar yang
murid telah
penyebutnya sehingga 10.
mencapai objektif
(ii) Bandingkan nilai antara dua pecahan tak wajar.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Mengulangkaji kemahiran pecahan tak wajar mengikut
Murid pemulihan:
( 1 JAM) pemahaman murid.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 5 Tarikh: 30 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.1 Nombor bercampur
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.2.1 Memahami nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menama dan menulis nombor bercampur dengan
murid telah
penyebut sehingga 10.
mencapai objektif
(ii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur
pembelajaran.
dan sebaliknya.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran nombor bercampur mengikut Murid pemulihan:
( 1 JAM)
pemahaman murid.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 6 Tarikh: 03 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.1 Pecahan tak wajar
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.1.1 Memahami pecahan tak wajar Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menamakan dan menulis pecahan tak wajar yang
murid telah
penyebutnya sehingga 10.
mencapai objektif
(ii) Bandingkan nilai antara dua pecahan tak wajar.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Mengulangkaji kemahiran pecahan tak wajar mengikut
Murid pemulihan:
(1 JAM) pemahaman murid.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 6 Tarikh: 04 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.1 Nombor bercampur
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.2.1 Memahami nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(I) Menama dan menulis nombor bercampur dengan
murid telah
penyebut sehingga 10.
mencapai objektif
(II) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur
pembelajaran.
dan sebaliknya.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran nombor bercampur mengikut Murid pemulihan:
( 1 JAM)
pemahaman murid.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 6 Tarikh: 05 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.3 Penambahan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.3.1 Tambah dua nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang
murid telah
sama sehingga 10.
mencapai objektif
(ii) Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan
pembelajaran.
penyebut sehingga 10
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 6 Tarikh: 06 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.3 Penambahan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.3.1 Tambah dua nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan
murid telah
nombor bercampur
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK dan kaedah penyelesaiannya.
Murid pemulihan:
( JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 7 Tarikh: 10 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.3 Penambahan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.3.1 Tambah dua nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang
murid telah
sama sehingga 10.
mencapai objektif
(ii) Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan
pembelajaran.
penyebut sehingga 10
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur Murid pemulihan:
(1 JAM)
dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 7 Tarikh: 11 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.3 Penambahan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.3.1 Tambah dua nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan
murid telah
nombor bercampur
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK dan kaedah penyelesaiannya.
Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 7 Tarikh: 12 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.4 Penolakan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Menolak nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang
murid telah
sama hingga 10.
mencapai objektif
(ii) Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut berlainan
pembelajaran.
hingga 10.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 7 Tarikh: 13 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.4 Penolakan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Menolak nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor
murid telah
bercampur.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur
Murid pemulihan:
( JAM) dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 8 Tarikh: 17 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.3 Penambahan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.3.1 Tambah dua nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(ii) Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang
murid telah
sama sehingga 10.
mencapai objektif
(iii) Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan
pembelajaran.
penyebut sehingga 10
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur Murid pemulihan:
(1 JAM)
dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 8 Tarikh: 18 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.3 Penambahan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.3.1 Tambah dua nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan
murid telah
nombor bercampur
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK dan kaedah penyelesaiannya.
Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 8 Tarikh: 19 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.4 Penolakan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Menolak nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang
murid telah
sama hingga 10.
mencapai objektif
(v) Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut berlainan
pembelajaran.
hingga 10.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 8 Tarikh: 20 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.4 Penolakan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Menolak nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor
murid telah
bercampur.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur
Murid pemulihan:
( JAM) dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 9 Tarikh: 24 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.4 Penolakan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Menolak nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor
murid telah
bercampur.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur
Murid pemulihan:
(1 JAM) dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 9 Tarikh: 25 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.5 Pendaraban pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat Lemah ( )
sehingga 1000
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Mendarab nombor bulat dengan pecahan wajar.
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK dan kaedah penyelesaiannya.
Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 9 Tarikh: 26 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.5 Pendaraban pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat Lemah ( )
sehingga 1000
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dalam
mencapai objektif
pecahan.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran darab nombor bercampur dan
Murid pemulihan:
( 1 JAM) kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 9 Tarikh: 27 Februari 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
3. Perpuluhan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
3.1 Nombor perpuluhan Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
3.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata Lemah ( )
berkaitan perpuluhan
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menama dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga murid telah
tempat perpuluhan. mencapai objektif
(ii) Mengenal pasti nilai tempat per seribu pembelajaran.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):


Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
0930-1000
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( JAM)
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 10 Tarikh: 3 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.4 Penolakan pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Menolak nombor bercampur Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor
murid telah
bercampur.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran tambah nombor bercampur
Murid pemulihan:
(1 JAM) dan kaedah penyelesaiannya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 10 Tarikh: 4 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2.0 PECAHAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.5 Pendaraban pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat Lemah ( )
sehingga 1000
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab nombor bulat dengan pecahan wajar.
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

Ujian Pertengahan Penggal


/26 murid
menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK Pertama Murid pemulihan:
( 1 JAM)

Cadangan
penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 10 Tarikh: 5 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. Pecahan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.5 Pendaraban pecahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
2.4.1 Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat Lemah ( )
sehingga 1000
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dalam
mencapai objektif
pecahan.
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid

Ujian Pertengahan Penggal


menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK
( 1 JAM) Pertama Murid pemulihan:

Cadangan
penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 10 Tarikh: 6 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
3. Perpuluhan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
3.1 Nombor perpuluhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
3.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata Lemah ( )
berkaitan perpuluhan
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Menama dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga
mencapai objektif
tempat perpuluhan.
pembelajaran.
(iv) Mengenal pasti nilai tempat per seribu

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):


Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK
( JAM) Ujian Pertengahan Penggal Murid pemulihan:

Pertama

Cadangan
penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 11 Tarikh: 10 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
3. Perpuluhan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
3.1 Nombor perpuluhan Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
3.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata Lemah ( )
berkaitan perpuluhan
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Bundarkan nombor perpuluhan kepada murid telah
a) persepuluh mencapai objektif
b) perseratus pembelajaran.
yang terdekat.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1120-1220
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
(1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 11 Tarikh: 11 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
3. Perpuluhan dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
3.2 Tambah perpuluhan Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
3.2.1 Menambah nombor perpuluhan sehingga tiga tempat Lemah ( )
perpuluhan.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah mana-mana dua hingga empat nombor perpuluhan murid telah
sehingga tiga tempat perpuluhan mencapai objektif
a) nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan pembelajaran.
b) nombor bulat dan nombor perpuluhan.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 11 Tarikh: 12 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
3. Perpuluhan PdP telah dilaksanakan
BIDANG PEMBELAJARAN: dengan mencapai tahap:
3.3 Tolak perpuluhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
Sederhana ( )
3.3.1 Menolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat
perpuluhan Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menolak satu nombor perpuluhan daripada nombor perpuluhan
lain sehingga tiga tempat perpuluhan. murid telah
(ii) Menolak mana-mana dua nombor perpuluhan sehingga tiga mencapai objektif
tempat perpuluhan. pembelajaran.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor
perpuluhan.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): /26 murid
Kreativiti, bekerjasama menjalankan aktiviti
5C BAHAN BANTU MENGAJAR: pemulihan.
1020-1120 Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
MATEMATIK AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Cadangan
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. penambahbaikan:
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 11 Tarikh: 13 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
3. Perpuluhan
PdP telah dilaksanakan
BIDANG PEMBELAJARAN:
dengan mencapai tahap:
3.4 Darab perpuluhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
3.4.1 Mendarab nombor perpuluhan sehingga tiga tempat Sederhana ( )
perpuluhan dengan satu nombor bulat.
HASIL PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Mendarab mana-mana nombor perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan dengan murid telah
a) nombor satu digit mencapai objektif
b) nombor dua digit pembelajaran.
c) 10, 100 dan 1000.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor
perpuluhan.
/26 murid
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
menjalankan aktiviti
5C Kreativiti, bekerjasama
pemulihan.
0930-1000 BAHAN BANTU MENGAJAR:
MATEMATIK Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
Murid pemulihan:
( JAM) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Cadangan
penambahbaikan:
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 12 Tarikh: 17 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
3. Perpuluhan
PdP telah dilaksanakan
BIDANG PEMBELAJARAN:
dengan mencapai tahap:
3.5 Bahagi perpuluhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
3.5.1 Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat Sederhana ( )
perpuluhan dengan satu nombor bulat.
HASIL PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Membahagi nombor bulat dengan
a) 10 murid telah
b) 100 mencapai objektif
c) 1000 pembelajaran.
(ii) Membahagi nombor bulat dengan nombor
a) satu digit
b) dua digit
/26 murid
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
menjalankan aktiviti
5C Kreativiti, bekerjasama
pemulihan.
1120-1220 BAHAN BANTU MENGAJAR:
MATEMATIK Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
Murid pemulihan:
(1 JAM) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Cadangan
penambahbaikan:
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 12 Tarikh: 18 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
3. Perpuluhan
PdP telah dilaksanakan
BIDANG PEMBELAJARAN:
dengan mencapai tahap:
3.5 Bahagi perpuluhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
3.5.1 Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat Sederhana ( )
perpuluhan dengan satu nombor bulat.
HASIL PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Membahagi satu nombor perpuluhan sehingga tiga tempat
perpuluhan dengan nombor murid telah
a) satu digit mencapai objektif
b) dua digit pembelajaran.
c) 10
d) 100.
(iv) Menyelesaikan masalah bahagi dengan nombor perpuluhan
/26 murid
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
menjalankan aktiviti
5C Kreativiti, bekerjasama
pemulihan.
1020-1120 BAHAN BANTU MENGAJAR:
MATEMATIK Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
Murid pemulihan:
( 1 JAM) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran perpuluhan dan nilai
tempatnya.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Cadangan
penambahbaikan:
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 12 Tarikh: 19 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
4. Peratus dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
4.1 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
4.1.1 Memahami dan menggunakan peratus. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menama dan menulis simbol peratus.
murid telah
(ii) Menyatakan pecahan perseratus dalam bentuk peratus.
mencapai objektif
(iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus dan sebaliknya
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran peratus dan kaitannya dengan
Murid pemulihan:
( 1 JAM) pecahan dan perpuluhan.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 12 Tarikh: 20 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
4. Peratus dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
4.1 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
4.1.2 Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus.
murid telah
(ii) Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 and 50
mencapai objektif
kepada peratus
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran peratus dan kaitannya dengan
Murid pemulihan:
( JAM) pecahan dan perpuluhan.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 13 Tarikh: 31 MAC 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
4. Peratus dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
4.1 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
4.1.2 Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus.
murid telah
(ii) Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 and 50
mencapai objektif
kepada peratus
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran peratus dan kaitannya dengan
Murid pemulihan:
(1 JAM) pecahan dan perpuluhan.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 13 Tarikh: 1 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
4. Peratus dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
4.1 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
4.1.2 Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus dan sebaliknya
murid telah
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
mencapai objektif
Kreativiti, bekerjasama
pembelajaran.
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir /26 murid
- Memperkenalkan kemahiran peratus dan kaitannya dengan menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
1020-1120 pecahan dan perpuluhan.
MATEMATIK - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru Cadangan
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. penambahbaikan:
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 13 Tarikh: 2 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
4. Peratus dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
4.1 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
4.1.2 Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus.
murid telah
mencapai objektif
(ii) Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 and 50
pembelajaran.
kepada peratus
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran peratus dan kaitannya dengan Murid pemulihan:
( 1 JAM)
pecahan dan perpuluhan.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 13 Tarikh: 3 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
4. Peratus dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
4.1 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
4.1.2 Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk termudah.
murid telah
mencapai objektif
(iv) Menukar peratus kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran peratus dan kaitannya dengan
Murid pemulihan:
( JAM) pecahan dan perpuluhan.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 14 Tarikh: 7 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan Lemah ( )
wang.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
mencapai objektif
RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
(1 JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 14 Tarikh: 8 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
5.1 Wang hingga RM100 000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 murid telah
000. mencapai objektif
(ii) Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam pembelajaran.
lingkungan RM100 000.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 14 Tarikh: 9 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
pembelajaran.
lingkungan RM100 000
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 14 Tarikh: 10 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
pembahagi hingga RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
( JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 15 Tarikh: 14 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan Lemah ( )
wang.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
mencapai objektif
RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
(1 JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 15 Tarikh: 15 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
5.1 Wang hingga RM100 000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 murid telah
000. mencapai objektif
(ii) Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam pembelajaran.
lingkungan RM100 000.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 15 Tarikh: 16 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
pembelajaran.
lingkungan RM100 000
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 15 Tarikh: 17 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
pembahagi hingga RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
( JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 16 Tarikh: 21 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan Lemah ( )
wang.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
mencapai objektif
RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
(1 JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 16 Tarikh: 22 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
5.1 Wang hingga RM100 000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 murid telah
000. mencapai objektif
(ii) Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam pembelajaran.
lingkungan RM100 000.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 16 Tarikh: 23 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
pembelajaran.
lingkungan RM100 000
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 16 Tarikh: 24 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
pembahagi hingga RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
( JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 17 Tarikh: 28 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan Lemah ( )
wang.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
mencapai objektif
RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
(1 JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 17 Tarikh: 29 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
5.1 Wang hingga RM100 000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 murid telah
000. mencapai objektif
(ii) Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam pembelajaran.
lingkungan RM100 000.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 17 Tarikh: 30 APRIL 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
pembelajaran.
lingkungan RM100 000
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 17 Tarikh: 1 MEI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
pembahagi hingga RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid

CUTI UMUM HARI


menjalankan aktiviti
5C
pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK
( JAM) PEKERJA Murid pemulihan:

Cadangan
penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 18 Tarikh: 5 MEI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan Lemah ( )
wang.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
mencapai objektif
RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
(1 JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 18 Tarikh: 6 MEI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
5.1 Wang hingga RM100 000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 murid telah
000. mencapai objektif
(ii) Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam pembelajaran.
lingkungan RM100 000.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 18 Tarikh: 7 MEI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
pembelajaran.
lingkungan RM100 000
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 18 Tarikh: 8 MEI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
pembahagi hingga RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
( JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 22 Tarikh: 16 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan Lemah ( )
wang.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
mencapai objektif
RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
(1 JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 22 Tarikh: 17 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
5.1 Wang hingga RM100 000 Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 murid telah
000. mencapai objektif
(ii) Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam pembelajaran.
lingkungan RM100 000.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 22 Tarikh: 18 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iii) Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
pembelajaran.
lingkungan RM100 000
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 22 Tarikh: 19 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
5. Wang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
5.1 Wang hingga RM100 000
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
5.1.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang Lemah ( )
melibatkan wang hingga RM100 000.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(iv) Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
mencapai objektif
pembahagi hingga RM100 000
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
( JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 23 Tarikh: 23 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
6.1 Membaca dan menulis masa Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Murid akan diajar: Sederhana ( )
6.1.1 Memahami istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu.
Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Membaca dan menulis masa dalam system 24 jam.
(ii) hubungkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. murid telah
mencapai objektif
(iii)Menukar masa daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan
pembelajaran.
sebaliknya

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):


Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1120-1220
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
(1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:

jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang Hari: SELASA

Ke 23 Tarikh: 24 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
6. Masa dan waktu PdP telah dilaksanakan
BIDANG PEMBELAJARAN: dengan mencapai tahap:
6.1 Membaca dan menulis masa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
Sederhana ( )
6.2.1 Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu.
HASIL PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menukar minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan
perpuluhan.
(ii) Menukar jam kepada minit dan saat dalam bentuk pecahan dan murid telah
perpuluhan. mencapai objektif
(iii) Menukar hari kepada jam, minit dan saat dalam bentuk pecahan pembelajaran.

dan perpuluhan.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): /26 murid


Kreativiti, bekerjasama menjalankan aktiviti
5C BAHAN BANTU MENGAJAR: pemulihan.
1020-1120 Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
MATEMATIK
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Cadangan
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. penambahbaikan:
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 23 Tarikh: 25 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
6.1 Membaca dan menulis masa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
6.2.1 Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iv) Menukar unit dalam masa daripada
murid telah
a) abad kepada tahun dan sebaliknya
mencapai objektif
b) abad kepada dekad dan sebaliknya..
pembelajaran.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):


Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
MATEMATIK
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 23 Tarikh: 26 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
6.1 Membaca dan menulis masa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
6.3.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit masa. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah masa dalam jam, minit dan saat.
murid telah
(ii) Menolak masa dalam jam, minit dan saat.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar. Murid pemulihan:
( JAM)
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing. Cadangan
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 24 Tarikh: 30 JUN 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
6.1 Membaca dan menulis masa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
6.3.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit masa. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Mendarab masa dalam jam, minit dan saat.
murid telah
(iv) Membahagi masa dalam jam, minit dan saat.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar. Murid pemulihan:
(1 JAM)
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing. Cadangan
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 24 Tarikh: 1 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
6.2 Hubungan unit dalam masa dan waktu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
6.4.1 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa Lemah ( )
untuk mencari tempoh masa.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(i) Mengenal pasti masa mula dan masa tamat dalam sesuatu acara.
mencapai objektif
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar. Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing. Cadangan
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 24 Tarikh: 2 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
6.3 Operasi asas melibatkan masa dan waktu Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
6.4.1 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa Lemah ( )
untuk mencari tempoh masa.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
murid telah
(ii) Menghitung tempoh masa sesuatu acara melibatkan
mencapai objektif
a) jam, minit dan saat
pembelajaran.
b) hari dan jam

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):


Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 24 Tarikh: 3 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
PdP telah dilaksanakan
6. Masa dan waktu
dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
6.4 Tempoh masa Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Murid akan diajar: Sederhana ( )
6.4.1 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa
untuk mencari tempoh masa. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Menentukan masa mula atau masa tamat dalam sesuatu acara murid telah
daripada tempoh masa yang diberi. mencapai objektif
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pembelajaran.
pecahan, dan/ atau perpuluhan dalam jam, minit dan saat.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):


/26 murid
Kreativiti, bekerjasama
menjalankan aktiviti
5C BAHAN BANTU MENGAJAR:
pemulihan.
0930-1000 Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
MATEMATIK AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
Murid pemulihan:
( JAM) - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
Cadangan
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
penambahbaikan:
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 25 Tarikh: 7 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
7. Ukuran panjang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
7.1 Mengukur panjang
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
7.1.1 Mengukur dan membanding jarak Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menerangkan perbandingan jarak dalam 1 kilometer.
murid telah
(ii) Mengukur menggunakan skala untuk jarak di antara tempat.
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK dalam situasi sebenar.
Murid pemulihan:
(1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 25 Tarikh: 8 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
7. Ukuran panjang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
7.2 Hubungan antara unit-unit ukuran panjang
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
7.2.1 Memahami hubungan antara unit dalam ukuran panjang Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Hubungkait antara meter dan kilometer.
murid telah
(ii) Menukar meter kepada kilometer dan sebaliknya.
mencapai objektif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
pembelajaran.
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: /26 murid
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir menjalankan aktiviti
5C
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK dalam situasi sebenar.
Murid pemulihan:
( 1 JAM) - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
Cadangan
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru penambahbaikan:
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 25 Tarikh: 9 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
7. Ukuran panjang dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
7.3 Operasi asas melibatkan ukuran panjang Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
7.3.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit ukuran Lemah ( )
panjang
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah dan menolak unit ukuran panjang yang melibatkan murid telah
penukaran unit dalam mencapai objektif
a) kilometer pembelajaran.
b) kilometer dan meter.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 25 Tarikh: 10 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
7. Ukuran panjang PdP telah dilaksanakan
BIDANG PEMBELAJARAN: dengan mencapai tahap:
7.3 Operasi asas melibatkan ukuran panjang
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Cemerlang ( )
Murid akan diajar:
Sederhana ( )
7.3.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit ukuran
panjang Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(ii)Mendarab dan membahagi unit ukuran panjang dalam kilometer
melibatkan pertukaran unit murid telah
a) satu digit mencapai objektif
b) 10, 100, 1 000. pembelajaran.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam
ukuran panjang.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): /26 murid
Kreativiti, bekerjasama menjalankan aktiviti
5C BAHAN BANTU MENGAJAR: pemulihan.
0930-1000 Lembaran kerja, buku teks, kad nombor
MATEMATIK AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Murid pemulihan:
( JAM)
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Cadangan
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. penambahbaikan:
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas Tidak Hadir:
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 26 Tarikh: 14 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
8. Jisim dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
8.1 Membandingkan jisim
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
8.1.1 Membanding jisim objek Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menimbang dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram.
murid telah
(ii) Membanding jisim dua objek dalam kilogram dan gram dengan
mencapai objektif
menyatakan perbandingan dalam gandaan dan pecahan.
pembelajaran.
(iii) Menganggar jisim objek dalam kilogram dan gram
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1120-1220
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
(1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 26 Tarikh: 15 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
8. Jisim dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
8.1 Membandingkan jisim
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
8.1.2 Memahami hubungan di antara unit dalam berat Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menukar unit timbangan jisim dalam pecahan dan perpuluhan
murid telah
dari kilogram kepada gram dan sebaliknya.
mencapai objektif
(ii) Menyelesaikan masalah masalah melibatkan penukaran unit jisim
pembelajaran.
dalam pecahan atau perpuluhan
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR: /26 murid
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor menjalankan aktiviti
5C
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: pemulihan.
1020-1120
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid Murid pemulihan:
( 1 JAM)
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak Cadangan
penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya. Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 26 Tarikh: 16 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
9. Isipadu cecair dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
9.1 Hubungan antara unit dalam isipadu cecair Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
9.1.1 Menyukat dan membanding isipadu cecair menggunakan unit Lemah ( )
piawai.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menyukat dan merekod isipadu cecair dalam unit mililiter kepada murid telah
unit liter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan mencapai objektif
(ii) Menganggar isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan pembelajaran.
perpuluhan dalam unit liter dan mililiter
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 26 Tarikh: 17 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
9. Isipadu cecair dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
9.1 Hubungan antara unit dalam isipadu cecair
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Sederhana ( )
Murid akan diajar:
9.2.1 Memahami hubungan antara unit-unit isipadu cecair. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menukar unit isipadu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan
murid telah
dalam unit liter dan sebaliknya.
mencapai objektif
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair
pembelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Lembaran kerja, buku teks, kad nombor /26 murid
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: menjalankan aktiviti
5C
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir pemulihan.
0930-1000
MATEMATIK - Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
Murid pemulihan:
( JAM) dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
Cadangan
jawapan masing-masing.
penambahbaikan:
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.
Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: ISNIN

Ke 27 Tarikh: 21 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
9. Isipadu cecair dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
9.2 Operasi dalam isipadu cecair Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
9.2.2 Tambah dan tolak isipadu cecair. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(i) Menambah unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur
dalam murid telah
a) liter mencapai objektif
b) mililiter pembelajaran.
c) liter dan mililiter.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1120-1220
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
(1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 27 Tarikh: 22 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
9. Isipadu cecair dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
9.2 Operasi dalam isipadu cecair Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
9.2.2 Tambah dan tolak isipadu cecair. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(ii) Menolak unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur
dalam murid telah
a) liter, mencapai objektif
b) mililiter, pembelajaran.
c) liter dan mililiter
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: RABU

Ke 27 Tarikh: 23 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
9. Isipadu cecair dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
9.2 Operasi dalam isipadu cecair Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Sederhana ( )
Murid akan diajar:
9.2.3 Darab dan bahagi isipadu cecair. Lemah ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
(iii) Mendarab unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur
dengan murid telah
a) nombor satu digit mencapai objektif
b) 10, 100, 1000. pembelajaran.
Melibatkan penukaran unit
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
Kreativiti, bekerjasama /26 murid
BAHAN BANTU MENGAJAR: menjalankan aktiviti
5C Lembaran kerja, buku teks, kad nombor pemulihan.
1020-1120
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
MATEMATIK - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Murid pemulihan:
( 1 JAM)
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis.
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Cadangan
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak penambahbaikan:
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada Tidak Hadir:
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: KHAMIS

Ke 27 Tarikh: 24 JULY 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK:
9. Isipadu cecair
BIDANG PEMBELAJARAN: PdP telah dilaksanakan
9.2 Operasi dalam isipadu cecair dengan mencapai tahap:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Murid akan diajar: Cemerlang ( )
9.2.3 Darab dan bahagi isipadu cecair.
Sederhana ( )
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat: Lemah ( )
(iv)Membahagi unit dalam isipadu
a) hingga nombor 2 digit
b) 10, 100, 1000
murid telah
melibatkan perpuluhan bercampur.
mencapai objektif
(v) Bahagi unit dalam isipadu pembelajaran.
a) nombor satu digit
b) 10, 100, 1000.
Melibatkan penukaran unit. /26 murid
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): menjalankan aktiviti
5C Kreativiti, bekerjasama pemulihan.
0930-1000 BAHAN BANTU MENGAJAR:
MATEMATIK Lembaran kerja, buku teks, kad nombor Murid pemulihan:
( JAM) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir
- Memperkenalkan kemahiran pengiraan wang kepada murid
dalam situasi sebenar.
- Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis.
- Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk Cadangan
mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. penambahbaikan:
- Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja.
- Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak
jawapan masing-masing.
- Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru
memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja.
- Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15
minit dan menyemak semula bersama guru.
Tidak Hadir:
- Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas
akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada
keesokan harinya.

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014