Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang Hari: SELASA

Ke 2 Tarikh: 7 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
KECERGASAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Daya tahan kardiovaskular
a) Fartlek (Pelbagai kelajuan) Sederhana ( )
b) Larian berjalan 1200m
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Murid akan diajar:
1) Larian pecut
2) Berjalan
murid telah
3) Lari anak
mencapai objektif
HASIL PEMBELAJARAN:
pembelajaran.
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1) Psikomotor : meningkatkan daya tahan kardiovaskular
2) Kognitif : mengira kadar denyutan nadi
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): /26 murid
6G toleransi, bekerjasama menjalankan aktiviti
0730-0830 BAHAN BANTU MENGAJAR: pemulihan.
P. JASMANI Peralatan PJ
(1 JAM) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Murid pemulihan:
- Membuat senaman ringan atau pemanasan badan.
- Berjalan kaki sebanyak 3 pusiangan padang.
- Berlari sebanyak 2 pusingan padang.
- Lari anak.
- Mengira denyutan nadi ketika rehat.
- Mengira denyutan nadi selepas berjalan, berlari dan lari Cadangan
anak. penambahbaikan:
- Mengadakan ujian Cooper (larian selama 2 minit)

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 3 Tarikh: 13 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
2. KEMAHIRAN dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
2.1 Permainan
a) Bola Keranjang Sederhana ( )
- Menangkap bola
- Menghantar bola Lemah ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
Murid akan diajar:
1) Cara statik, menggolek, melompat, berlari, melantun
murid telah
2) Menghantar bola dengan paras dada, hayun bawah, atas
mencapai objektif
kepala, lantun, voli dan lain-lain
pembelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1) Psikomotor : Menguasai kemahiran permainan bola /26 murid
6G keranjang. menjalankan aktiviti
0730-0830 2) Kognitif : Memahami kemahiran-kemahiran dalam pemulihan.
P. JASMANI permainan bola keranjang.
(1 JAM) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Murid pemulihan:
toleransi, bekerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR:
Peralatan PJ
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Membuat senaman ringan atau pemanasan badan.
- Berjalan kaki sebanyak 3 pusiangan padang.
Cadangan
- Berlari sebanyak 2 pusingan padang. penambahbaikan:
- Lari anak.
- Mengira denyutan nadi ketika rehat.
- Mengira denyutan nadi selepas berjalan, berlari dan lari
anak.
- Mengadakan ujian Cooper (larian selama 2 minit)

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 4 Tarikh: 20 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.1 Menyayangi diri sendiri
1.1.1 Seksualiti Sederhana ( )

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Lemah ( )


Murid akan diajar:
1. Perubahan fizikal yang dialami remaja
2. Perbincangan
murid telah
3. Menyenaraikan masalah remaja
mencapai objektif
pembelajaran.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1) Kognitif : Menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja. /26 murid
6G 2) Membincangkan kebersihan diri. menjalankan aktiviti
0730-0830 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): pemulihan.
P. JASMANI toleransi, bekerjasama
(1 JAM) BAHAN BANTU MENGAJAR: Murid pemulihan:
Buku teks dan majalah
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Membuat carian dalam internet berkenaan topik
- Mengumpulkan bahan-bahan yang diperolehi secara
berkumpulan.
- Membuat perbincangan dan banding beza Cadangan
- Menyenaraikan masalah remaja tentang penjagaan penambahbaikan:
kebersihan.
- Menyenaraikan perubahan fizikal remaja.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 5 Tarikh: 27 JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
PJ: 2. Kemahiran dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
1.2 Menyayangi diri sendiri Cemerlang ( )
1.2.1 Seksualiti Sederhana ( )

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Lemah ( )


Murid akan diajar:
1. Perubahan fizikal yang dialami remaja
2. Perbincangan
murid telah
3. Menyenaraikan masalah remaja
mencapai objektif
pembelajaran.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1) Kognitif : Menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja. /26 murid
6G 2) Membincangkan kebersihan diri. menjalankan aktiviti
0730-0830 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): pemulihan.
P. JASMANI toleransi, bekerjasama
(1 JAM) BAHAN BANTU MENGAJAR: Murid pemulihan:
Buku teks dan majalah
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Membuat carian dalam internet berkenaan topik
- Mengumpulkan bahan-bahan yang diperolehi secara
berkumpulan.
- Membuat perbincangan dan banding beza Cadangan
- Menyenaraikan masalah remaja tentang penjagaan penambahbaikan:
kebersihan.
- Menyenaraikan perubahan fizikal remaja.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 6 Tarikh: 4 FEBRUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.3 Menyayangi diri sendiri
1.3.1 Seksualiti Sederhana ( )

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Lemah ( )


Murid akan diajar:
1. Perubahan fizikal yang dialami remaja
2. Perbincangan
murid telah
3. Menyenaraikan masalah remaja
mencapai objektif
pembelajaran.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1) Kognitif : Menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja. /26 murid
6G 2) Membincangkan kebersihan diri. menjalankan aktiviti
0730-0830 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): pemulihan.
P. JASMANI toleransi, bekerjasama
(1 JAM) BAHAN BANTU MENGAJAR: Murid pemulihan:
Buku teks dan majalah
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Membuat carian dalam internet berkenaan topik
- Mengumpulkan bahan-bahan yang diperolehi secara
berkumpulan.
- Membuat perbincangan dan banding beza Cadangan
- Menyenaraikan masalah remaja tentang penjagaan penambahbaikan:
kebersihan.
- Menyenaraikan perubahan fizikal remaja.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang Hari: SELASA

Ke 7 Tarikh: 11 FEBRUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
KANDUNGAN
MATA DAN KERJA RUMAH
PELAJARAN:
TAJUK: PdP telah dilaksanakan
1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA dengan mencapai tahap:
BIDANG PEMBELAJARAN:
Cemerlang ( )
1.4 Menyayangi diri sendiri
1.4.1 Seksualiti Sederhana ( )

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Lemah ( )


Murid akan diajar:
4. Perubahan fizikal yang dialami remaja
5. Perbincangan
murid telah
6. Menyenaraikan masalah remaja
mencapai objektif
pembelajaran.
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
3) Kognitif : Menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja. /26 murid
6G 4) Membincangkan kebersihan diri. menjalankan aktiviti
0730-0830 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): pemulihan.
P. JASMANI toleransi, bekerjasama
(1 JAM) BAHAN BANTU MENGAJAR: Murid pemulihan:
Buku teks dan majalah
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
- Membuat carian dalam internet berkenaan topik
- Mengumpulkan bahan-bahan yang diperolehi secara
berkumpulan.
- Membuat perbincangan dan banding beza Cadangan
- Menyenaraikan masalah remaja tentang penjagaan penambahbaikan:
kebersihan.
- Menyenaraikan perubahan fizikal remaja.

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014