Anda di halaman 1dari 1

KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN 1

2.0 IMPIKASI KEBERJAYAAN MELAKSANAKAN AKAUNTABILITI 2


TERHADAP GURU DAN MURID, RAKAN SEJAWAT DAN
PROFESION KEGURUAN SERTA TERHADAP MASYARAKAT DAN
NEGARA

3.0 CORAK KEPIMPINAN YANG SESUAI DIAMALKAN OLEH SESEORANG 7


GURU BESAR YANG BERPERANAN SEBAGAI PEMIPIN DI
PERINGKAT SEKOLAH DAN MENJADI AGEN PERUBAHAN BAGI
MEMENUHI ASPIRASI PENDIDIKAN ABAD KE- 21

4.0 RUMUSAN 11