Anda di halaman 1dari 5

FESTIVAL PADUAN SUARA REKTOR CUP XVI

ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS JEMBER 2017


Sekretariat: Gedung Soetardjo Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember
E-mail : psm_universitasjember@yahoo.co.id

Bukit Kemenangan
Do = E X Cipt. : Djuhari
Andante Arr. : Musafir Isfanhari

Piano - E X . . . | E X . D Xm . | E X . B X |

S, A - 0 0 j0 5 j5 5 | 5 j.5 j\75 j54 | 5 j.5 j7 5 j5 4 |


Bukit I - tu bu-kit ke-mena - ngan yang penuh kenang -
T - 3 . . . | 3 . 4 . | 3 . 5 . |

B - 1 . . . | 1 . /1 . | 1 . 2 . |
U. u..

ritt

Piano | E X . E Xm Bdim | B
$ X | a tempo | E X |

S | 5 j.5 j/@ @ j!/5 | 5


$ . j0 5 j5 5 | 5 j.5 j6 5 j3 2 | 3 3 j0 1 j1 1 |

A | 5 j.5 j5 5 j5 u | t
$ . j0 3 j3 3 | 3 j.3 j2 2 j1 u | 1 1 j0 1 j1 1 |
- an dan tak kulupa - kan.. Tiga win - du kini hampir ber - la - lu sejak ka -

T | 3 . 5 j7 /5 | 3
$ . j0 5 j5 5 | 5 j.5 j5 5 j5 5 | 5 5 j0 3 j5 5 |

B | 1 . 1 2 | u
$ . j0 3 j3 3 | 1 j.1 ju u jt u | 1 1 j0 3 j3 3 |
u. Tiga win - du kini hampir ber - la - lu sejak ka -

Piano | Fm B X | E X | A X Fm B X . | E X |

S | 2 j.2 j2 k3a d 2 j1 2 | 3 5 j0 5 j5 5 | 6 @ j.7 j6 5 | ! 5 j0 1 j1 1 |

A | y j.y j2 k1a du jt u | 1 3 j0 3 j3 3 | 1 4 j.4 j2 2 | 3 3 j0 1 j1 1 |

T | 4 j.4 j5 k5a d 5 j4 4 | 5 3 j0 5 j5 5 | 4 6 j.7 j6 5 | 5 ! j0 3 j5 5 |

B | 2 j.2 ju k1a du ju u | 1 1 j0 1 j1 1 | 4 2 j.2 j2 u | 1 1 j0 3 j3 3 |


ta perkasa berku - mandang, Di bukit i - tu kami ber - kubu kami ha

Lagu wajib FPS Rektor Cup XVI Antarfakultas Universitas Jember Tahun 2017 Page 1 of 5
FESTIVAL PADUAN SUARA REKTOR CUP XVI
ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS JEMBER 2017
Sekretariat: Gedung Soetardjo Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember
E-mail : psm_universitasjember@yahoo.co.id

poco ritt
Piano | F m
. F . | B X . . . | a tempo | |

S | 2 j.2 j/4 k5a d /4 j2 1 | u . 0 0 | j0 5 j1 3 j6 5 j3 2 | 3 3 j0 1 j1 1 |

A | y j.y j2 2 jy y | u . 0 0 | j0 t j1 3 j4 2 j1 u | 1 t j0 1 j1 1 |
dang angkara menye - rang bulan penuh kisah se - ja - rah pagi ce -

T | 4 j.4 j6 6 j/4 /4 | 5 . j0 5 j5 5 | 5 j.5 j6 5 j3 2 | 3 3 0 0 |

B | 2 j.2 j2 2 j2 1 | 2 . j0 3 j3 3 | 3 j.3 j4 2 j1 u | 1 1 0 0 |
dang angkara menye - rang Pekan bu - lan penuh kisah se - ja - rah

Piano | Bdim . B X . | E X . . . | A X Fm B X . | E X . . . |

S | 2 j.2 j2 k3a d 2 j1 2 | 3 5 j0 5 j5 5 | 6 @ j.7 j6 5 | ! 5 j0 1 j1 1 |

A | 2 j.2 ju k3a d2 j1 u | 1 3 j0 3 j3 3 | 1 4 j.4 j2 2 | 3 3 j0 1 j1 1 |


rah kadang bersimbah darah tawa dan tangis berganti datang di anta -

T | j0 u ju u j2 5 j6 5 | 5 ! j0 5 j5 5 | 4 6 j.7 j6 5 | 5 ! j0 3 j5 5 |

B | j0 /t j/t /t jt k1a d u jy u | 1 3 j0 3 j3 3 | 4 2 j.2 j2 u | 1 1 j0 3 j3 3 |


cerah kadang bersimbah da - rah tawa dan tangis berganti datang di anta -

Do = B X; 5 = 1
Allegro! BX Allegro

$
Piano | Fm F . . | B X . j1 1 | | z1 vt c1 z3 v1 c3 | 5a s .s s s | s s d j5 0 j5 5 |

S | 2 j.2 /j4 k5a /4d j2 /4 | 5
$ 0 0 ||

0 0 | 0 0 | 0 0 |

A | 2 j.y j2 k3a d 2 j1 2 | u
$ 0 0 || 0 0 | 0 0 | 0 0 |

T | 6 j.4 j6 6 j/4 6 | 5
$ 0 0 || 0 0 | 0 0 | 0 0 |

B | 2 j.2 j2 2 j2 1 |
$
2 0 0 || 0 0 | 0 0 | 0 0 |
ra nyala smangat ju - ang

| E Xm . | E Xm B X | B B | A X A X | B X |

Piano | /5 4 | 1 z1 v1 c1 | /1 /1 | \u \u | 1 z1 v1 c1 |

Lagu wajib FPS Rektor Cup XVI Antarfakultas Universitas Jember Tahun 2017 Page 2 of 5
FESTIVAL PADUAN SUARA REKTOR CUP XVI
ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS JEMBER 2017
Sekretariat: Gedung Soetardjo Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember
E-mail : psm_universitasjember@yahoo.co.id

Do = Gb ; 1 = 3

Allegro con brio !!


Piano | | B X | E Xm | | | | B X | | E Xm |

S | | j0 e jek.e | y y | j0 1 juk.y | 3 e | j0 e jek.e | u 2 | 1 u | y . |

A | | j0 e jek.e | y y | j0 1 juk.y | 3 e | j0 e jek.e | /t /t | /t e | e . |

T | | j0 e jek.e | y y | j0 1 juk.y | 3 e | j0 e jek.e | u u | u u | 1 . |

B | | j0 e jek.e | y y | j0 1 juk.y | 3 e | j0 y jyk.y | e e | e /t | y . |


Dengan Bis - millah fi sabi - lillah tekad bu - lat pan - tang mnye - rah.

Piano | | E Xm | B X | | | C X | | B X |

S | j0 e jek.e | y y | j0 ! juk.y | 3 3 | 0 j3k.3 | 4 1 | y 4 | 3 . |

A | j0 e jek.e | e e | j0 y j/tk./t | y y | 0 jyk.y | y y | r y | u . |

T | j0 e jek.e | 1 1 | j0 1 juk.y | 1 1 | 0 j1k.1 | 4 1 | 1 6 | /5 . |

B | j0 e jek.e | y y | j0 y j/tk./t | y y | 0 j3k.3 | 4 4 | 4 2 | 3 . |


Demi mer - deka nusa dan bangsa rela berkor - ban ji - wa

Piano | | E Xm | B X | E Xm | | D X | F7 | B X |

S | j0 3 j3k.3 | 6 6a d| j6k.6 j7k.5 | 6 3 a d| j3 0 j6k.6 | 5 1 | /2 /4 | 3 . |

A | j0 3 j3k.3 | 3 3a d| j3k.3 j/tk./t | 3 1 a d| j1 0 j3k.3 | 2 3 | /2 /4 | 3 . |

T | j0 3 j3k.3 | 6 6a s d| j6k.6 j/5k./5 | 6 6 a d| j6 0 j6k.6 | 5 5 | 6 6 | /5 . |

B | j0 3 j3k.3 | 6 6a s |d j6k.6 j3k.3 | 6 6 a s d| j6 0 jyk.y | 2 t | u u | /t . |


Meriam
a d meng - glega.ar pluru me - nyam-ba.. ar hati tak per - nah gen - tar

Lagu wajib FPS Rektor Cup XVI Antarfakultas Universitas Jember Tahun 2017 Page 3 of 5
FESTIVAL PADUAN SUARA REKTOR CUP XVI
ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS JEMBER 2017
Sekretariat: Gedung Soetardjo Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember
E-mail : psm_universitasjember@yahoo.co.id

condolore deciso.

Piano | B X | E | | E Xm . | | B X | Adim B X | E Xm |

S | j0 k03 j3k.3 | j4k.2 \u | j0 4 j4k.4 | j3jk.1 y | j0 1 j1 1 | u 3 | /4 /5 | 6 . |

A | j0 k03 j3k.3 | j2k.2 2 | j0 \u j\uk.\u | jyk.y y | j0 1 j1 1 | u u | /2 u | 1 . |

T | j0 k0/5 j/5k./5 | \j7k.\7 \7 | j0 4 j4k.4 | j3k.3 3 | j0 6 j6 6 | /5 /5 | 6 /5 | 3 . |

B | j0 k0u juk.u | j4k.4 4 | j0 2 j2k.2 | j1k.1 1 | j0 3 j3 3 | 3 3 | /2 3 | y . |


Kawan ber - gugu - ran mayat ber - sera - kan namun a - ku te - rus ma - ju..

Piano | C X . | D X . | A Xm . | B X . | C X . | D X . | A Xm . | B X . |

S | 6 . | 5 . | 4 . | 3 . | 6 . | 5 . | 4 . | 3 . |

A | 4 . | 2 . | 2 . | u . | 4 . | 2 . | 2 . | u . |

T | 6 . | 7 . | 6 . | /5 . | 6 . | 7 . | 6 . | /5 . |

B | 4 . | 5 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 2 . | 3 . |
Se - rang. Ter - jang. Tem - pur.. Gem - pur..

Piano | Fm . | B X . | Fm . | B X . | Fm . | B X . | Fm . | B X . |

S | j0 u j2k./4 | 3 . | j0 u j2k./4 | 3 . | j0 u j2k./4 | j3 u j2k./4 | j3 u j2k./4 | 3 a s.s s s d|

A | j0 u juk.2 | u . | j0 u juk.2 | u . | j0 u juk.2 | ju u juk.2 | ju u juk.2 | ua s.s s s d|

T | j0 2 j/4k./4 | /5 . | j0 2 j/4k./4 | /5 . | j0 2 /j4k./4 | j/5 2 /j4k./4 | j/5 2 /j4k./4 | /5a s.s s s d|

B | j0 u juk.2 | 3 . | j0 u j2k.2 | 3 . | j0 u j2k.2 | j3 u j2k.2 | j3 u j2k.2 | 3a s.s s s d|


Benteng la - wan beranta - kan.. kugema - kan sangkaka - la kejaya - an

Lagu wajib FPS Rektor Cup XVI Antarfakultas Universitas Jember Tahun 2017 Page 4 of 5
FESTIVAL PADUAN SUARA REKTOR CUP XVI
ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS JEMBER 2017
Sekretariat: Gedung Soetardjo Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember
E-mail : psm_universitasjember@yahoo.co.id

ritt Do = E X; 3 = 5

| B X . | B X . | B X | B X || andante |

Piano | | | j0 3 j3 3 j3 3 j3 3 | j0 3 j3 3 j3 3 j3 3 | | E X . . . |


S a s s| s d 3 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 || 0 0 0 0 |

A a s s| s d u 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 || 0 0 0 0 |

T a s s| s d /5 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 j0 3 j3 3 | | 3(5) j.5 j6 5 j3 2 |

B a s s| s d 3 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 j0 3 j3 3 | | 3(5) j.5 j6 5 j3 2 |
Kini tinggal aku dan bukit

Piano | E X . . . | Fm . B X . | E X | A X Fm B X |

S | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 j0 5 j5 5 | 6 @ j.7 j6 5 |

A | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 j0 3 j3 3 | 4 4 j.5 j4 2 |
Tonggak ke - nangan tugu pah -

T | 3 3 j0 1 j1 1 | 2 j.2 j2 k3a d 2 j1 2 | 3a d 5 j0 3 5 | j6a d 4 j6a d 2 5 j0 5 |

B | 3 3 j0 1 j1 1 | 2 j.2 j2 k3a d 2 j1 2 | 3a d 5 j0 3 3 | j4a d 1 j2a d y u j0 u |


i - tu kunama - kan Bukit Kemena - ngan tonggak ke - nangan tu -

morendo..
poco ritt
Piano | E X | Fdim . B X7 | E X | Fdim . B X7 A Xdim | E X =

S | ! 5 j0 1 j1 1 | 2 j.2 j2 k3a d 2 j1 3 | 5 . j0 1 j1 1 | 2 j.2 j2 k/2a d 2 j1 /t | 1 . . . |=


- lawan lambang sak - ti abadi perti - wi.. tempat ha - ti runduk bersema - di..

A | 3 1 0 0 | /t a s .s s s ts s s .s s s | s s d t . j0 1 j1 1 | /t j./t jy kya d /t /jt u | 1 . . . =


- lawan U u. u. tempat ha - ti runduk bersema - di..

T | j5a d 3 j5 5 ! . | 4 a s .s s s 4s s s .s s s | s s d 3 . j0 1 j1 1 | 4 j./5 j4 k6a 6d j2 4 | 3 . . . =

B | 1 j3 5 3 . | 2 a s .s s s us s s .s s s | s s d 1 . j0 1 j1 1 | 4j a d 2 /j2a d 1 j2 k/2a d 2 j/t /t | t . . . =


gu pahlawan U u. u. tempat ha - ti runduk bersema- di..

Lagu wajib FPS Rektor Cup XVI Antarfakultas Universitas Jember Tahun 2017 Page 5 of 5

Anda mungkin juga menyukai