Anda di halaman 1dari 5

Sumatif 1/Mac

Pendidikan Islam
Tahun 5/ 2017

Nama : Tahun :

Arahan : Jawab semua soalan.


. :
Arahan: Isi tempat kosong dengan kalimah yang betul.


: .
Arahan: Suaikan hukum bacaan mad lazim harfi dan kalimi di bawah.:
Arahan: Bulatkan jawapan yang betul.

1. Allah bersifat Ilmu. Ilmu bermaksud .


..
(A) Kuasa ..
(B) Hidup
(C) Mengetahui
(D) Bijaksana


2. Sifat Ilmu Allah adalah .. ..
(A) Sangat terhad
(B) Terbatas
(C) Baru
(D) Tidak terbatas


3. Kita . Menyakini .
bahawa Allah bersifat Ilmu.
(A) Harus .
(B) Wajib
(C) Sunat.
(D) Fardhu ain
.

4. Pegetahuan Allah SWT . .
dengan pengetahuan manusia
(A) Setara
(B) Tidak sama
(C) Sama
(D) Separuh5. Akibat mengingkari sifat ilmu Allah
boleh . .
(A) Takut kepada Allah
(B) Malas berusaha
(C) Hasad dengki
(D) Rosak iman


:.
Arahan: Lengkapkan.. :
Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

..
. ... ..
.....

Tayyamum ialah menyapu.. yang kemuka


serta ..tangan sehingga . dengan ..dan
.tertentu.


_KERTAS SOALAN TAMAT_