Anda di halaman 1dari 1

SOALAN DOKUMEN

Jenis Dokumen Fungsi Buku Catatan Akaun Lejar


Debit Kredit
INVOIS ASAL NAMA
BELIAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL BELIAN BELIAN PEMIUTANG
SALINAN NAMA
JUALAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL JUALAN PENGHUTANG JUALAN
ASAL NAMA
BELI ASET SECARA KREDIT JURNAL AM ASET PEMIUTANG
NOTA DEBIT ASAL NAMA
BELIAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL BELIAN BELIAN PEMIUTANG
SALINAN NAMA
JUALAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL JUALAN PENGHUTANG JUALAN
NOTA KREDIT ASAL JURNAL PULANGAN NAMA PULANGAN
PULANGAN BELIAN BELIAN PEMIUTANG BELIAN
SALINAN JURNAL PULANGAN PULANGAN NAMA
PULANGAN JUALAN JUALAN JUALAN PENGHUTANG
RESIT ASAL BAYAR KEPADA PEMIUTANG BUKU TUNAI- KT NAMA
PEMIUTANG TUNAI/BANK
SALINAN TERIMA BAYARAN DARIPADA PENGHUTANG BUKU TUNAI - DT NAMA
TUNAI/BANK PENGHUTANG
BIL TUNAI ASAL BELIAN TUNAI BUKU TUNAI- KT BELIAN TUNAI/BANK
SALINAN JUALAN TUNAI BUKU TUNAI - DT TUNAI/BANK JUALAN
KERATAN CEK BELIAN TUNAI BUKU TUNAI- KT BELIAN BANK
BAYAR BELANJA BUKU TUNAI- KT BELANJA BANK
BELIAN ASET BUKU TUNAI- KT ASET BANK
KONTRA BUKU TUNAI TUNAI BANK
BAYAR KEPADA PEMIUTANG BUKU TUNAI- KT NAMA
PEMIUTANG BANK
MEMO MEREKOD AMBILAN TUNAI BUKU TUNAI AMBILAN TUNAI/BANK
MEREKOD AMBILAN BARANG NIAGA JURNAL AM AMBILAN BELIAN
BAYARAN GAJI BUKU TUNAI GAJI TUNAI/BANK
MODAL TAMBAHAN JURNAL AM ASET MODAL
MODAL TAMBAHAN BUKU TUNAI TUNAI/BANK MODAL
BORANG WANG SALINAN MODAL TAMBAHAN BUKU TUNAI BANK MODAL
MASUK KONTRA BUKU TUNAI BANK TUNAI
BAUCER GAJI/SEWA/
PEMBAYARAN GAJI/ SEWA/ KADAR BAYARAN DLL BELANJA BUKU TUNAI KADAR TUNAI/BANK
BAYAR

Copyright2010 ZAS™