Anda di halaman 1dari 2

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK PPD SEPANG

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik KELAS 5 UTM
TARIKH / HARI 1 Mac 2016 Selasa MASA 8.30 am 9.30 am
TEMA Nombor dan Operasi TAJUK Operasi Bergabung
STANDARD 6.1 Operasi Bergabung
KANDUNGAN
STANDARD Mengira bagi operasi bergabung :
PEMBELAJARAN (a) Menambah dan mendarab
(b) Menolak dan mendarab
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Menyelesaikan lima soalan operasi bergabung yang melibatkan tambah,
tolak dan darab.
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Murid melihat Buku Teks, halaman 68 - 70.
PEMBELAJARAN
2. Guru membimbing murid menggariskan maklumat penting dan membina
(PdP)
ayat matematik yang betul untuk menyelesaikan masalah.
3. Guru mengingatkan murid agar menyelesaikan dahulu operasi yang
melibatkan darab dan bahagi.
4. Guru mempelbagaikan soalan yang melibatkan operasi bergabung untuk
menambah kefahaman murid.
5. Contoh :

6. Murid membuat latihan di Buku teks, halaman 70.


7. Rumusan.

BAHAN BANTU Buku Teks Internet Radio/TV Spesimen


Modul Projektor Radas Gambar / Carta
BELAJAR (BBB) Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain
ELEMEN Kreativiti & Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Peta Pokok
Peta Dakap Berganda
Peta Alir Peta Titi
Peta Pelbagai Alir
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK PPD SEPANG
PENILAIAN Lembaran Kerja Pemerhatia Lisan Tugasan
PENGAJARAN & Hasil Kerja n
Drama Projek
PEMBELAJARAN
Kuiz

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan

REFLEKSI diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke