Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK TEMUBUAL BERSTRUKTUR

Responden: _______________ Tarikh: _______________ Masa: ____________

BIL ITEM SOALAN YA TIDAK


Adakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran
1
yang dijalankan menyeronokkan?
Adakah anda suka melibatkan diri dalam aktiviti
2
pengajaran dan pembelajaran?
Adakah anda minat topik kegiatan masyarakat
3
Zaman Prasejarah?
Adakah anda berasa seronok dengan cara guru

4 mengajar topik kegiatan masyarakat Zaman

Prasejarah?
Adakah aktiviti dengan menggunakan muzik

5 dapat meningkatkan minat anda dalam topik

kegiatan masyarakat Zaman Prasejarah?