Anda di halaman 1dari 4

SEMAR

Dasa nama : Sang Hyang Ismaya, Baranaya


Padhukuhan : Karangkadhempel
Rama : Sang Hyang Tunggal
Ibu : Dewi Rekathawati
Sifat : Sabar, tansah paring sesuluh bab falsafah gesang
Kadigdayan : Sekti
Aji-aji : Kentut

GARENG

Dasa nama : Pancalpamor, Pegatwaja, Cakrawangsa, Pandhu


Pragolamanik, Bambang Jati pitutur
Padhukuhan : Karang Pacukilan
Sifat : Prasaja, temen remen geguyon
Gaman / Aji-aji : Arit / Aji Pengasihan

PETRUK

Dasa nama : Kyai Supatra, Kanthong bolong, Surajenggala,


Kebodebleng, Dublajaya
Sifat : Jujur, tansah bela ingkang leres,setya tuhu dhateng bandara
Gaman : Pethel, Alu

BAGONG

Dasa nama : Bawor, cepot, carub, Astrajingga, Antolgati, Pojok


Kethokol
Padhukuhan : Karang Kacepotan
Sifat : Nakal, lugu, lucu, remen guyon, kados lare alit
Gaman : Alu

BILUNG

Dasa nama : Sarawita


Padhepokan : Bendhogrowong
Sifat : Miyar-miyur ing tekad, tansah ngudi supados gustinipun
remen lan angsal kamareman

TOGOG

Dasa nama : Tejamantri, Hyang Tejamaya, Sang Hyang Antaga


Kahyangan : Sabaluri
Padhepokan : Bendhogrowong
Rama : Sang Hyang Tunggal
Ibu : Dewi Rekathawati
Sifat : Miyar-miyur ing tekad, ingkang dipun bekteni ingkang saged
maringi arta lan kabegjan

Anda mungkin juga menyukai