Anda di halaman 1dari 12

PJPK

SULIT

PJPK
Peperiksaan Nama : .................................................... Tingkatan: ....................
Pertengahan
Tahun

SMK SULTAN ABDUL SAMAD PETALING JAYA SELANGOR


1 jam
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

TINGKATAN 1

PJPK

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
Bagi tiap-tiap soalan satu jawapan sahaja.
4. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.
5. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
pilihan anda yang baru jawab semua soalan dalam kertas yang disediakan

Disediakan Oleh Disemak oleh Disahkan Oleh

____________________ _______________ ___________________


En Muhamad Hayat Hasim Pn Elmizi Aida Bt Mat Amin Pn Azizah Bt Yatim
Guru Matapelajaran PJPK Ketua Panitia Geografi GKMP Kemanusiaan

1
Soalan 1 hingga 3

Labelkan tempat kosong dengan memilih satu jawapan yang tepat berdasarkan pilihan
jawapan yang disediakan.

Naik turun bangku.


Dekam lunjur.
Tekan tubi.
Bangkit tubi.

1. 3.

2.
.

Soalan 4 hingga 5
Labelkan tempat kosong dengan memilih satu jawapan yang tepat berdasarkan pilihan
jawapan yang disediakan.

Lompat Sargent.
Reganggan Quadrisep
Half Squart Jump.
Lompat Dakap.

4. 5.

2
Soalan 6 hingga 9
Padankan pernyataan di BAHAGIAN I dengan jawapan di BAHAGIAN II.

BAHAGIAN I BAHAGIAN II
Dalam acara olahraga, bahagian torso
6. A SEGAK
yang menentukan keputusan.
Salah satu ujian yang terlibat turun naik
7. B Zuriat
bangku
Boleh ditingkatkan melalui aktiviti tekan
8. C Balapan
tubi dan dekam lunjur
9. Hasil dari hubungan yang sah. D Daya Tahan Otot

Soalan 10 hingga 12
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dicadangkan seperti berikut.

Rekreasi
Ansur-maju
Lontar peluru
Balapan

10. Dalam acara , kebanyakan atlit biasanya


menggunakan gaya Parry OBrien.

11. . adalah aktiviti yang biasa dijalankan bagi memenuhi masa


lapang

12. Prinsip latihan bermaksud aktiviti yang dijalankan secara


berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

Soalan 13 hingga 15
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dicadangkan seperti berikut.

Balapan
Ansur maju
Padang
SEGAK

13. Bangkit tubi ialah salah satu komponen ujian

14. Acara 100m, 200m, 400m, dan lari berganti-ganti adalah merupakan acara
.

15. Dalam acara . , jarak yang lebih jauh adalah merupakan salah satu
faktor penentu keputusan pemenang seseorang atlet.

3
Soalan 16 hingga 25
Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih SATU jawapan yang tepat.

16. Manakah di antara berikut BUKAN komponen kecergasan fizikal yang berkaitan
kesihatan

A. Daya tahan kardiovaskular.


B. Kekuatan otot.
C. Kelenturan.
D. Daya tahan mental.

17. Takrif kesihatan adalah berlandaskan komponen-komponen berikut KECUALI

A. fizikal
B. mental
C. kritikal
D. sosial

18. Kelenturan berubah mengikut

A. Usia
B. Kaum
C. Bangsa
D. Berat Badan

19. SEGAK dilakukan untuk

A. Meningkatkan tahap kesihatan pelajar.


B. Mengetahui tahap prestasi akademik pelajar.
C. Mengenalpasti kebolehan pelajar menguasai kemahiran sukan.
D. Mengenalpasti tahap kecergasan fizikal pelajar.

20. Di bawah adalah merupakan beberapa prinsip latihan yang perlu dititikberatkan
semasa menjalankan latihan fizikal..

A. Ansur maju, tambah beban, kekerapan dan kelenturan.


B. Ansur maju, tambah beban, kekerapan dan tempoh masa.
C. Kuasa, tambah beban, kekerapan dan tempoh masa.
D. Ansur maju, kekerapan, kelenturan dan daya tahan otot.

21. Etika semangat kesukanan yang tinggi adalah seperti berikut KECUALI

A. Sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang permainan.


B. Bermotivasi dan berdisiplin untuk kemenangan.
C. Sanggup melakukan apa sahaja untuk kemenangan termasuk rasuah.
D. Memberi kata-kata perangsang kepada pasukan yang kalah.

4
22. Apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas?

A. Menolong pesakit yang ditimpa kemalangan.


B. Memberi bantuan awal kepada mangsa di tempat kejadian sebelum kedatangan
pegawai perubatan.
C. Membantu pegawai perubatan di klinik atau hospital.
D. Membantu mangsa berpandukan prinsip D.R. A.B.C.

23. Bilakah kadar nadi rehat seseorang itu paling sesuai dikira?

A. Sebelum tidur.
B. Selepas bangun tidur waktu pagi.
C. Tengahari
D. Selepas mandi pagi.

24. Tendangan leret dalam permainan bola sepak memerlukan kemahiran yang
berikut KECUALI..

A. Tendang pada bahagian tengah bola.


B. Tendang menggunakan bahagian dalam kaki.
C. Tendang menggunakan bahagian kekura kaki.
D. Tendang pada bahagian bawah bola.

25. Penjaring gol dalam permainan bola jaring akan memakai bib berlabel

A. GA dan GS
B. WD dan C
C. GS dan C
D. GA dan WA
E.
Soalan 26 hingga 35
Tandakan A bagi pernyataan yang BETUL dan B bagi pernyataan yang SALAH.

26. Kecergasan fizikal terbahagi kepada dua komponen iaitu kecergasan fizikal
berasaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berasaskan kemahiran motor.

27. Acara 800m adalah acara pecut.

28. Senamrobik adalah salah satu aktiviti dalam kekuatan otot.

29. Dalam piramid makanan, kumpulan makanan karbohidrat terletak dalam Aras 1.

30. Ahli sukan selalu mengamalkan aktiviti memanaskan badan sebelum


melakukan aktiviti.

31. Dalam permainan bola sepak, cara yang betul ketika menanduk bola ialah mata
mestilah ditutup.

5
32.
33. Senamrobik ialah satu aktiviti yang mampu untuk meningkatkan daya taham
kardiovaskular

34. Bateri ujian SEGAK mempunyai lima komponen

35. Dalam pengurusan peralatan sukan, semua peralatan perlu direkod supaya
memudahkan proses pinjaman dan penyimpanan dilakukan.

36. Pemain yang sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dalam sukan mudah
mendapat kecederaan.

Soalan 36 hingga 40
Setiap soalan mempunyai lebih daripada satu cadangan jawapan yang betul. Pilih jawapan
yang betul berdasarkan rujukan jawapan di bawah.

A B C D
I dan III II dan IV I, II dan III Semua di atas

36. Aktiviti menyejukkan badan bertujuan

I. Mengurangkan kelesuan dan mencegah kekejangan otot selepas melakukan aktiviti.


II. Meningkatkan kadar nadi secara perlahan-lahan.
III. Menurunkan kadar nadi secara perlahan-lahan kepada keadaan normal.
IV. Meningkatkan kuantiti darah mengalir ke otot

37. Protein penting kepada tubuh badan kerana

I. Membekalkan tenaga.
II. Membina otot.
III. Membaiki tisu.
IV. Mengurangkan kuman daripada penyakit berjangkit.

38. Sebagai pengguna, kita berhak untuk mendapatkan.

I. Barangan dan perkhidmatan yang sempurna.


II. Hak sebagai pengguna.
III. Ganti rugi perkhidmatan dan barangan yang tidak sempurna.
IV. Keuntungan yang lumayan daripada sesuatu jualan..

39. Perkhemahan adalah merupakan satu aktiviti rekreasi. Antara faedah perkhemahan
ialah

I. Melatih sikap berdikari.


II. Membina sikap pentingkan diri sendiri.
III. Meningkatkan kemahiran komunikasi dan bersosial.
IV. Menggalakkan pergaulan bebas.

6
40. Sebagai seorang anak, kita boleh menunjukkan kasih sayang terhadap kedua ibu
bapa kita dengan cara

I. Belajar dengan tekun.


II. Bertanggung jawab.
III. Menunjukkan rasa hormat.
IV. Mematuhi segala nasihat mereka.
41. Gimnastik artistik terdiri daripada tiga aktiviti utama iaitu
A imbangan, kepantasan dan kekuatan
B imbangan, ketangkasan dan lombol
C imbangan, daya tahan otot dan kuasa
D imbangan, ketangkasan dan daya tahan otot

42. Kesan rasuah dalam sukan terhadap negara ialah


A mutu kesukanan negara semakin meningkat
B menaikkan nama dan masa depan ahli sukan
C maruah pasukan dan imej negara akan tercemar
D ahli sukan dianggap mempunyai semangat kesukanan yang tulen

43. Butiran berikut perlu dalam pengurusan alatan sukan


I Jadual giliran bertugas
II Rekod keluar masuk
III Pengasingan alatan sukan yang rosak
IV Peraturan meminjam alatan sukan

A I dan III
B II dan III
C I, II dan III
D I, II, III dan IV

44. Berikan contoh amalan tidak jujur dalam sukan.


A Mengikut peraturan permainan
B Mengamalkan semangat kesukanan
C Memasukkan pemain yang layak sahaja
D Memasukkan pemain yang tidak layak bertanding

44. Pengurusan sukan bermaksud


A Memberikan Tugasan Yang Sesuai
B Merekod Peralatan Sukan Dengan Betul
C Memastikan Peralatan Disimpan Dengan Baik
D Menguruskan Agihan Sumber Yang Berkaitan Secara Berkesan

46. Berikut adalah badan-badan atau persatuan yang bertanggungjawab


terhadap pengendalian sukan olahraga, kecuali
A MSN
B KOAM
C MSSM

7
D MRSM
47. Etika menjelaskan tentang cara
I memantau
II mematuhi peraturan
III melihat dan menilai tindakan seseorang
IV menilai dan melakukan sesuatu aktiviti dalam kehidupan seharian
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II, III dan IV

48. Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi memastikan alatan sukan yang
diperbuat daripada logam tidak mudah berkarat?

A Menyimpannya Di Tempat Lembap


B Tidak Mementingkan Aspek Kebersihan
C Menyimpannya Di Tempat Yang Tertutup
D Memastikan Semua Peralatan Berada Dalam Keadaan Kering

49. Nyatakan faedah menyimpan alatan sukan mengikut saiz dan bentuk.
A Menjimatkan ruang
B Mudah untuk dilupuskan
C Memastikan peralatan selamat
D Memudahkan penjumlahan alatan

50. Encik Johan selalu balik lewat. Dia juga sering memukul anak dan isterinya. Pada
pendapat anda apakah kesan terhadap anaknya?
I Anak lari dari rumah
II Gagal dalam peperiksaan
III Terlibat dalam gejala sosial
IV Dia akan menjadi penyabar

SOALAN TAMAT

8
PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
SMK .

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1

SKEMA JAWAPAN

NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN

1 C 31 B
2 A 32 B
3 D 33 A
4 B 34 A
5 D 35 B
6 C 36 A
7 A 37 C
8 D 38 C
9 B 39 A
10 C 40 D
11 A 41 C
12 B 42 A
13 D 43 B
14 A 44 D
15 C 45 A
16 D 46 C
17 C 47 D
18 D 48 C
19 D 49 D
20 B 50 D
21 C
22 B
23 B
24 D
25 A
26 A
27 B
28 B
29 A
30 A

9
10
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
(DISEDIAKAN OLEH PENYEDIA / PENGGUBAL SOALAN)

PEPERIKSAAN: PERTENGAHAN AKHIR TAHUN TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN : PJPK

KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH
PENGETAHUA KEFAHAMA
BIL TAJUK/TAJUK KECIL APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN
N N

R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T

1. AEROBIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1

2. SEKSUAL SKUNDER 1 1 1 1 4 4 1

3. DAYA TAHAN DAN KEKUATAN OTOT 1 2 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1

4. LARI PECUT DAN BERGANTI 1 1 1 1 2 4 2 1

5. LONTAR PELURU 1 1 1 1 1 4 1 1

6. BOLA SEPAK 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1

7. BOLA JARING 1 1 1 1 1 1 4 1 1

JUMLAH 30 15 5

Aras soalan : Soalan Aras Rendah (R) = 50 %


Soalan Aras Sederhana (S) = 30 %
Soalan Aras Tinggi (T) = 20 %

Disediakan oleh, DISAHKAN OLEH

................................................... -------------------------------------------
-
MUHAMAD HAYAT BIN HASIM PN AZIZAH BINTI YATIM

Anda mungkin juga menyukai