Anda di halaman 1dari 5

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM: PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

7. Kasih Sayang Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


Kepekaan dan perasaan cinta yang 7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran
mendalam serta berkekalan yang lahir 7.1.2 Menghuraikan kepentingan
daripada hati yang ikhlas menyayangi jiran
7.1.3 Meramalkan perasaan apabila
7.1 Menyayangi jiran menyayangi jiran
7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR


TAHUN 4
1. Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
2. Tahun : 4A / 4B
3. Tarikh/Masa : 22 Ogos 2017 (9.30 - 10.30 pagi)
4. Bilangan Murid : ___ Orang
5. Tema : Saya dan Jiran
6. Tajuk : Sayangilah Jiran
7. Standard Kandungan : 7.1 Menyayangi jiran
8. Standard Pembelajaran : 7.1.1 Menyenaraikan cara menyayangi jiran
7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran
7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran
9. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
i) Penaakulan Moral :
Menyenaraikan cara menyayangi jiran
ii) Perlakuan Moral :
Menunjukkan cara sikap menyayangi jiran
iii) Perasaan Moral :
Berasa disayangi kerana jiran selalu membantu
10. Pendekatan : Analisis Nilai
11. EMK : Kreativiti dan Inovasi
12. Bahan Bantu Mengajar : Gitar, lirik lagu, kad perkataan, papan markah,
potongan perkataan, kertas kulit bawang,
buku teks dan ganjaran
13. Aktiviti Pembelajaran :
Langkah/ Isi Pelajaran Aktviti Pembelajaran Catatan
Masa

1. Murid diperlihatkan lirik lagu BBM:


Rasa Sayang yang telah diubah. Gitar, lirik lagu,
2. Guru menyanyikan lagu tersebut kad perkataan
Set dengan iringan gitar. Rasa Sayang
Induksi Nyanyian lagu 3. Murid menyanyi bersama-sama
(5 Minit) Rasa Sayang. dengan guru.
4. Guru mengaitkan nyanyian tadi EMK:
dengan tajuk pelajaran pada hari Kreativiti dan
ini. inovasi

1. Guru menerangkan maksud nilai BBM:


kasih sayang. Kertas lukisan,
2. Murid dibahagikan kepada papan markah
beberapa kumpulan kecil.
Langkah 1 Menyenaraikan 3. Setiap kumpulan diminta untuk Teknik:
(15 Minit) cara menyayangi menyenaraikan cara menyayangi Senarai cara
jiran jiran di dalam kertas lukisan menyayangi
4. Kumpulan yang paling banyak jiran
menyenaraikan cara sayang jiran
akan mendapat mata paling tinggi. Pendekatan:
Analisis Nilai

1. Setiap kumpulan akan diberikan BBM:


beberapa potongan perkataan. Potongan
2. Murid perlu menyusun perkataan perkataan,
tersebut dalam masa yang di papan markah
Langkah 2 Menghuraikan tetapkan oleh guru.
(15 Minit) kepentingan 3. Kumpulan yang paling awal siap Nilai:
menyayangi jiran akan diberikan mata tertinggi Kerjasama
untuk
kumpulan mereka. Teknik:
4. Kumpulan tersebut akan diminta Menyusun
untuk membentangkan hasil perkataan
mereka kepada rakan lain.

1. Murid diminta untuk duduk BBM:


ditempat masing-masing. Kertas Kulit
2. Murid diperkenalkan tentang Bawang, gitar
permainan kulit bawang.
Langkah 3 Permainan kulit 3. Murid yang memegang kulit Teknik:
(15 Minit) bawang bawang sewaktu cikgu berhenti Permainan
memainkan muzik, murid itu akan
didenda dengan soalan. Nilai:
4. Jika murid itu tidak dapat keberanian
menjawab soalan, ahli
kumpulannya yang lain boleh
menolongnya.

1. Murid diminta untuk membuka BBM:


muka surat 59 pada buku teks. Buku teks
Langkah 4 Aktiviti 2. Murid perlu menjawab soalan
(5 Minit) pengukuhan tersebut. Teknik:
3. Jawapan perlu dihantar setelah Jawab soalan
selesai.

1. Setiap murid diminta mencari Strategi:


pasangan masing-masing. Berpusatkan
2. Guru memberikan arahan untuk guru
Penutup memeluk rakan sebagai tanda
(5 Minit) Penutup sosial kasih sayang. KBAT:
3. Guru memberika ganjaran kepada Membuat
kumpulan yang mendapat markah kesimpulan
tinggi.
4. Guru membuat rumusan untuk
pembelajaran pada hari ini.

REFLEKSI GURU PELATIH


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ULASAN GURU PEMBIMBING:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________