Anda di halaman 1dari 26

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :


Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 1 Ibnu Sina Aktiviti : Lukisan
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Benda Corak motif huruf

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Garisan Bersilang - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
2.1.1.2 Rupa Geometri 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.4.3
2.1.1.3 Warna Primer Lukisan (Corak
2.1.2 Prinsip Rekaan Terancang)
2.1.2.1 Kontra Warna
2.1.2.1 Imbangan - Bentuk
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran motif huruf
1. Menghasilkan corak motif huruf secara kreatif 2. Boleh menyusun motif huruf untuk membentuk
dan menarik corak terancang
3. Boleh mewarnakan hasil susunan corak dengan
pilihan warna yang betul
4. Dapat menghasilkan corak motif huruf secara
kreatif dan menarik
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Alat : -
karya sendiri dan Inovasi Bahan : Kertas Lukisan, warna pensil / Oil pastel / krayon
menghormati 2. Keusahawanan
hasil karya orang (EK1-EK5)
lain.
2. Bersistematik
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memainkan lagu ABC
1.1 Murid menyanyikan lagu dengan pengawasan guru
1.2 Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1 Objektif Pembelajaran.
1.2 Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil corak huruf yang telah disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mencorak
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak dengan teknik lukisan
4.1 Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak motif huruf dengan teknik lukisan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja corak motif huruf yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1 Hasil karya sendiri
6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik lukisan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar
Kelas : 1 Ibnu Sina Aktiviti : Capan
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi Jambangan Bunga

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 1.2.1.1 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1 Garisan Lurus, - 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
Melengkung 1.2.2 1.2.1.1 Teknik 1.4.3
1.1.1.2 Rupa Organik Capan (Basah Atas
.1.1.3 Jalinan - Tampak Kering)
1.1.2 Prinsip Rekaan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran jambangan bunga
1. Menghasilkan gambar jambangan bunga 2. Boleh memotong bendi untuk dijadikan alat capan.
dengan menggunakan teknik capan 3. Boleh membuat capan bagi menghasilkan bentuk
bunga dan jambangan bunga.
Nilai EMK BBM
1. Ketelitian dalam 1. Kreativiti dan Alat : Pisau pemotong, berus lukisan, palet, sayur bendi.
menjalankan aktiviti Inovasi Bahan : Kertas Lukisan, cat air
2. Tekun dan bersungguh- 2. Keusahawanan
sungguh. (EK1-EK5)
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1 Guru menunjukkan gambar gambar jambangan bunga di dalam bekas
pasu .
1.1 Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1 Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1 Objektif Pembelajaran.
1.2 Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2 Guru menunjukkan contoh hasil gambar dengan teknik capan. bimbingan dalam PdP.
3 Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar
teknik capan.
4 Guru menunjukkan cara menghasilkan jambangan bunga dengan teknik
capan.
4.1 Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5 Murid menghasilkan gambar jambangan bunga dengan teknik capan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6 Murid mempamerkan hasil kerja gambar jambangan bunga yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1 Hasil karya sendiri
6.2 6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik capan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 1 Ibnu Sina Aktiviti : Renjisan dan percikan
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi Pembalut Buku

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Jalinan - Tampak - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
2.1.1.2 Rupa Geometri 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.4.3
2.1.1.3 Warna Primer Renjisan dan percikan
2.1.2 Prinsip Rekaan (Corak Terancang)
2.1.2.1 Kontra Warna
2.1.2.2 Ritma dan
pergerakan - Rawak
2.1.2.3 Harmoni - Bentuk
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1 Boleh memilih daun yang sama bentuk
1 Menghasilkan corak tidak terancang dengan teknik 2 Boleh menyusun daun secara rawak
renjisan dan percikan secara kreatif dan menarik 3 Boleh menggunakan berus gigi untuk membuat
percikan warna di atas kertas lukisan.
4 Dapat menghasilkan corak percikan bermotifkan daun
secara kreatif.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Berus gigi, daun, berus lukisan
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, warna air
menghormati hasil EK5)
karya orang lain.
2. Tekun dan
bersungguh-sungguh
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh hasil kerja dengan teknik renjisan dan
percikan.
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil corak renjisan dan percikan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mencorak
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak dengan teknik renjisan dan
percikan.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak motif daun dengan teknik renjisan dan
percikan berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja corak motif daun yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1. 6.1 Hasil karya sendiri
6.2. 6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik renjisan
dan percikan berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Mengenal Kraf Tradisional
Kelas : 2 Ibnu Rusyd Aktiviti : Gasing
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Gasing
Mudah

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
4.1.1 Unsur Seni 4.2.1 4.2.1.1 4.3.1 4.4.1
4.1.1.1 Warna Primier - 4.2.1.2 4.3.2 4.4.2
atau sekunder 4.2.2 Mengetahui 4.3.3 4.4.3
4.1.1.2 Bentuk - Konkrit penggunaan media,
4.1.2 Prinsip Rekaan teknik dan proses
4.1.2.1 Imbangan - Simetri
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh mewarnakan corak gasing dengan warna primer
1. Menghasilkan gasing mudah secara kreatif dan dan sekunder.
menarik. 2. Boleh menampal dan memotong bagi menghasilkan
rupa bentuk asas gasing mudah.
3. Boleh menghasilkan gasing mudah secara kreatif dan
menarik.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai 1. Kreativiti dan Inovasi
Alat : Gunting
sumbangan kreatif 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Gambar salinan fotostat, kertas kotak, warna
gasing dalam bidang EK5) pensil, gam, lidi sate, / pencungkil gigi.
kraf tradisional
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh-contoh gambar gasing kraf tradisional
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh hasil kerja gasing mudah yang telah Baki ./. Orang murid diberikan
disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
gasing mudah
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan gasing mudah
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan gasing mudah berpandukan langkah kerja yang telah
guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja gasing mudah yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1. 6.1 Hasil karya sendiri
6.2. 6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan Gasing Mudah
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 2 Ibnu Rusyd Aktiviti : Cetakan
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Semula jadi Corak Pembalut
Hadiah

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Rupa Geometri - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
dan organik 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.4.3
2.1.1.2 Warna Primer Cetakan
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Harmoni
Pengulangan Motif
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran rupa bentuk rumah
1. Menghasilkan gambar rumah dengan 2. Boleh mewarnakan hasil lakaran dengan warna primer
menggunakan teknik catan dan warna sekunder.
Nilai EMK BBM
1. Menggunakan bahan 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Bungkah kayu, Tali Parcel, Berus Lukisan, Palet
terpakai secara 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, warna air, gam UHU.
optimum dan EK5)
berguna
2. ketekunan
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh corak sampul hadiah.
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh hasil corak sampul hadiah yang telah Baki ./. Orang murid diberikan
disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mencorak
dengan teknik cetakan tali parcel
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak dengan teknik cetakan
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak hiasan pembalut hadiah dengan teknik
cetakan berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja corak pembalut hadiah yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1. 6.1 Hasil karya sendiri
6.2. 6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik cetakan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 2 Ibnu Rusyd Aktiviti : Cetakan
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Semula jadi Corak Pembalut
Hadiah (Sambungan daripada Minggu Lepas)

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Rupa Geometri - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
dan organik 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.4.3
2.1.1.2 Warna Primer Cetakan
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Harmoni
Pengulangan Motif
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran rupa bentuk rumah
1. Menghasilkan gambar rumah dengan 2. Boleh mewarnakan hasil lakaran dengan warna primer
menggunakan teknik catan dan warna sekunder.
Nilai EMK BBM
1. Menggunakan bahan 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Bungkah kayu, Tali Parcel, Berus Lukisan, Palet
terpakai secara 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, warna air, gam UHU.
optimum dan EK5)
berguna
2. ketekunan
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh corak sampul hadiah.
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh hasil corak sampul hadiah yang telah Baki ./. Orang murid diberikan
disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mencorak
dengan teknik cetakan tali parcel
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak dengan teknik cetakan
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak hiasan pembalut hadiah dengan teknik
cetakan berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja corak pembalut hadiah yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik cetakan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 2 Ibnu Rusyd Aktiviti : Lipatan dan Guntingan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Kad Selamat
Hari Jadi
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Rupa Geometri - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
dan organik 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.3.3
2.1.1.2 Warna Primer dan Lipatan dan guntingan
sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Imbangan Simetri
2.1.2.2 Kontra Warna
2.1.2.3 Harmoni
Pengulangan motif
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh memilih bahan yang sesuai
1. Menghasilkan kad selamat hari jadi dengan teknik 2. Boleh membuat lipatan asas dengan betul
lipatan dan guntingan. 3. Boleh menghasilkan corak dengan teknik lipatan dan
guntingan.
4. Dapat menghiaskan kad selamat hari jadi dengan corak
lipatan dan guntingan secara kreatif dan menarik.
Nilai EMK BBM
1. Mempunyai nilai 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
estetika terhadap 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, kertas warna gam.
karya seni yang EK5)
dihasilkan
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan pelbagai rupa dan hiasan pada kad selamat hari jadi.
1.1. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid bagi menjana
idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil kad dengan hiasan teknik lipatan yang bimbingan dalam PdP.
telah disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mencorak
dengan teknik lipatan dan guntingan.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak dengan teknik lipatan dan
guntingan.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan berpandukan langkah
kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik lipatan
dan guntingan berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Mengenal Kraf Tradisional
Kelas : 3 Ibnu Qayyim Aktiviti : Anyaman
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Semula jadi Anyaman Siku
Keluang

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
4.1.1 Unsur Seni 4.2.1 4.2.1.1 4.3.1 4.4.1
4.1.1.1 Garisan Lurus - 4.2.1.2 4.3.2 4.4.2
4.1.1.2 Rupa Geometri 4.2.2 4.2.1.1 4.3.3
4.1.1.3 Jalinan Tampak mengetahui teknik
dan sentuh yang sesuai dalam
4.1.1.4 Warna Primer penghasilan karya
4.1.2 Prinsip Rekaan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh memotong kertas kepada jalur yang sama saiz.
1. Menghasilkan kraf anyaman kelarai siku keluang 2. Boleh membuat anyaman dengan berpandukan sela
secara kreatif dan menarik dengan menekankan anyaman yang beragam dan berulang.
kepada bahasa Seni Visual 3. Boleh memenghasilkan anyaman bermotif kelarai siku
keluang.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting, pembaris
sumbangan hasil kraf 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Gambar salinan fotostat, kertas kotak, warna
anyaman dalam EK5) pensil, gam, lidi sate / pengcungkil gigi.
kehidupan seharian
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh hasil anyaman kelarai Siku Keluang
1.1. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid bagi menjana
idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil kerja Anyaman Siku Keluang yang telah bimbingan dalam PdP.
disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
anyaman.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan anyaman siku keluang
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan anyaman siku keluang berpandukan langkah kerja
yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat anyaman siku keluang
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Mengenal Kraf Tradisional
Kelas : 3 Ibnu Qayyim Aktiviti : Anyaman
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Semula jadi Anyaman Siku
Keluang (Sambungan daripada minggu lepas)

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
4.1.1 Unsur Seni 4.2.1 4.2.1.1 4.3.1 4.4.1
4.1.1.1 Garisan Lurus - 4.2.1.2 4.3.2 4.4.2
4.1.1.2 Rupa Geometri 4.2.2 4.2.1.1 4.3.3
4.1.1.3 Jalinan Tampak mengetahui teknik
dan sentuh yang sesuai dalam
4.1.1.4 Warna Primer penghasilan karya
4.1.2 Prinsip Rekaan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh memotong kertas kepada jalur yang sama saiz.
1. Menghasilkan kraf anyaman kelarai siku keluang 2. Boleh membuat anyaman dengan berpandukan sela
secara kreatif dan menarik dengan menekankan anyaman yang beragam dan berulang.
kepada bahasa Seni Visual 3. Boleh memenghasilkan anyaman bermotif kelarai siku
keluang.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai 1. Kreativiti dan InovasiAlat : Gunting, pembaris
sumbangan hasil kraf 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Gambar salinan fotostat, kertas kotak, warna
anyaman dalam EK5) pensil, gam, lidi sate / pengcungkil gigi.
kehidupan seharian
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh hasil anyaman kelarai Siku Keluang
1.1. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid bagi menjana
idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil kerja Anyaman Siku Keluang yang telah bimbingan dalam PdP.
disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
anyaman.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan anyaman siku keluang
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan anyaman siku keluang berpandukan langkah kerja
yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat anyaman siku keluang
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 3 Ibnu qayyim Aktiviti : Lipatan dan Guntingan
Masa : Tema dan Tajuk : objek Buatan Manusia Hiasan
Dinding

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Jalinan Sentuh dan - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
Tampak 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.3.3
2.1.1.2 Rupa Geometri Lipatan dan guntingan
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Imbangan Simetri
2.1.2.2 Kontra Warna
2.1.2.3 Harmoni - Rupa
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran rupa rama-rama
1. Menghasilkan corak motif huruf secara kreatif dan 2. Boleh melukiskan corak pada rama-rama.
menarik 3. Boleh mewarnakan rama-rama dengan teknik catan
secara kreatif dan menarik.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, kertas warna, gam
menghormati hasil EK5)
karya orang lain.
2. Bersistematik
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan hiasan dinding dengan corak teknik lipatan dan
guntingan
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1 Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1 Objektif Pembelajaran.
1.2 Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2 Guru menunjukkan contoh hasil corak teknik lipatan dan guntingan yang bimbingan dalam PdP.
telah disiapkan.
3 Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
teknik lipatan dan guntingan.
4 Guru menunjukkan cara menghasilkan hiasan dinding dengan teknik
lipatan dan guntingan
4.1 Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5 Murid menghasilkan hiasan dinding dengan teknik lipatan dan guntingan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6 Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1 Hasil karya sendiri
6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti teknik lipatan dan guntingan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 4 Ibnu Sina Aktiviti : Lukisan
Masa : Tema dan Tajuk : Alam Benda Corak motif huruf

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Garisan Bersilang - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
2.1.1.2 Rupa Geometri 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.4.3
2.1.1.3 Warna Primer Lukisan (Corak
2.1.2 Prinsip Rekaan Terancang)
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 5. Boleh membuat lakaran motif huruf
2. Menghasilkan corak motif huruf secara kreatif 6. Boleh menyusun motif huruf untuk membentuk
dan menarik corak terancang
7. Boleh mewarnakan hasil susunan corak dengan
pilihan warna yang betul
8. Dapat menghasilkan corak motif huruf secara
kreatif dan menarik
Nilai EMK BBM
3. Menghargai hasil 3. Kreativiti dan Alat : -
karya sendiri dan Inovasi Bahan : Kertas Lukisan, warna pensil / Oil pastel / krayon
menghormati 4. Keusahawanan
hasil karya orang (EK1-EK5)
lain.
4. Bersistematik
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
2. Guru memainkan lagu ABC
2.1 Murid menyanyikan lagu dengan pengawasan guru
2.2 Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
3. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.3 Objektif Pembelajaran.
1.4 Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
4. Guru menunjukkan contoh hasil corak huruf yang telah disiapkan. bimbingan dalam PdP.
5. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mencorak
6. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak dengan teknik lukisan
4.1 Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
7. Murid menghasilkan corak motif huruf dengan teknik lukisan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
8. Murid mempamerkan hasil kerja corak motif huruf yang telah
disempurnakan dan membuat aspresiasi terhadap
6.1 Hasil karya sendiri
6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dengan teknik lukisan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 6 Ibnu Haitham Aktiviti : Ikatan dan celupan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan manusia Cekak Hiasan

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Garisan Bersilang - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
2.1.1.2 Rupa organik 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.3.3 2.4.3
2.1.1.3 Warna Primer dan campuran (ikatan dan 2.3.4 2.4.3
sekunder celupan, resis dan 2.3.5
2.1.2 Prinsip Rekaan mozek)
2.1.2.1 kepelbagaian
2.1.2.2 Penegasan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh memahami dan menyatakan bahasa seni visuak
1. Menghasilkan corak motif ikatan dan celupan pada yang ada pada karya teknik ikatan dan celupan
cekak hiasan secara kreatif dan menarik 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan corak dan rekaan.
3. Boleh menghasilkan cekak hiasan dengan corak ikatan
dan celupan yang menarik dan kreatif.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : -
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : gelang getah, batu atau alat lain yang sesuai, kain
menghormati hasil EK5) kapas putih , pewarna kain, manik, lilin, atau bahan lain
karya orang lain. yang sesuai.

Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan


Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan cekak hiasan menggunakan corak teknik ikatan dan
celupan yang telah siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil corak teknik ikatan dan celupan yang bimbingan dalam PdP.
telah disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
cekak hiasan menggunakan teknik ikatan dan celupan.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan cekak hiasan menggunakan teknik
ikatan dan celupan.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak cekak hiasan menggunakan teknik ikatan dan
celupan.berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan teknik ikatan dan
celupan berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 6 Ibnu Haitham Aktiviti : Ikatan dan celupan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan manusia Cekak Hiasan
(Sambungan daripada Minggu Lepas)
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 Garisan Bersilang - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
2.1.1.2 Rupa organik 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.3.3 2.4.3
2.1.1.3 Warna Primer dan campuran (ikatan dan 2.3.4 2.4.4
sekunder celupan, resis dan 2.3.5
2.1.2 Prinsip Rekaan mozek)
2.1.2.1 kepelbagaian
2.1.2.2 Penegasan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
1. Menghasilkan corak motif ikatan dan celupan pada seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
cekak hiasan secara kreatif dan menarik penghasilan corak.
2. Boleh menghasilkan cekak hiasan dengan corak ikatan
dan celupan yang menarik dan kreatif.
3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : -
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : gelang getah, batu atau alat lain yang sesuai, kain
menghormati hasil EK5) kapas putih , pewarna kain, manik, lilin, atau bahan lain
karya orang lain. yang sesuai.
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan cekak hiasan menggunakan corak teknik ikatan dan
celupan yang telah siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil corak teknik ikatan dan celupan yang bimbingan dalam PdP.
telah disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
cekak hiasan menggunakan teknik ikatan dan celupan.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan cekak hiasan menggunakan teknik
ikatan dan celupan.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan corak cekak hiasan menggunakan teknik ikatan dan
celupan.berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan teknik ikatan dan
celupan berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan
Kelas : 6 Ibnu Haitham Aktiviti : Diorama
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Kota
Metropolitan
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 3.2.1.1 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Bentuk 3 - 3.2.1.2 3.3.2 3.4.2
Dimensi/Sentuh/Tampak 3.2.2 3.2.1.1 Teknik 3.3.3 3.4.3
3.1.1.2 Rupa campuran (Binaan 3.3.4 3.4.4
Geometri/Organik Model dan Catan) 3.3.5
3.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2 Kepelbagaian
3.1.3 Penegasan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran diorama secara 2 dimensi
1. Menghasilkan karya diorama kota metropolitan 2. Boleh menyusun susunan tempat diorama dengan baik
secara kreatif dan menarik dan sesuai
3. Boleh mewarnakan hasil susunan diorama dengan
pilihan warna yang betul
4. Dapat menghasilkan karya diorama secara kreatif dan
menarik
Nilai EMK BBM
1. Menghargai 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
keindahan alam 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : berus lukisan atau alat yang sesuai, kertas lukisan,
sekitar. EK5) cat poster, kotak, gam, atau bahan lain yang sesuai
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh karya diorama yang telah siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh hasil karya diorama yang telah disiapkan. Baki ./. Orang murid diberikan
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bimbingan dalam PdP.
diorama
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya diorama
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya diorama berpandukan langkah kerja yang
telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan karya diorama
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan
Kelas : 6 Ibnu Haitham Aktiviti : Diorama
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Kota
Metropolitan (Sambungan Daripada Minggu Lepas)
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 3.2.1.1 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Bentuk 3 - 3.2.1.2 3.3.2 3.4.2
Dimensi/Sentuh/Tampak 3.2.2 3.2.1.1 Teknik 3.3.3 3.4.3
3.1.1.2 Rupa campuran (Binaan 3.3.4 3.4.4
Geometri/Organik Model dan Catan) 3.3.5
3.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2 Kepelbagaian
3.1.3 Penegasan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat lakaran diorama secara 2 dimensi
1. Menghasilkan karya diorama kota metropolitan 2. Boleh menyusun susunan tempat diorama dengan baik
secara kreatif dan menarik dan sesuai
3. Boleh mewarnakan hasil susunan diorama dengan
pilihan warna yang betul
4. Dapat menghasilkan karya diorama secara kreatif dan
menarik
Nilai EMK BBM
1. Menghargai 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
keindahan alam 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : berus lukisan atau alat yang sesuai, kertas lukisan,
sekitar. EK5) cat poster, kotak, gam, atau bahan lain yang sesuai
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh karya diorama yang telah siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh hasil karya diorama yang telah disiapkan. Baki ./. Orang murid diberikan
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bimbingan dalam PdP.
diorama
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya diorama
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya diorama berpandukan langkah kerja yang
telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan karya diorama
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar
Kelas : 5 Ibnu Sina Batutta Aktiviti : Cetakan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Kapal Layar
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 1.2.1.1 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1 Bentuk Sentuh dan - 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
Tampak 1.2.2 1.2.1.1 Teknik 1.3.3 1.4.3
1.1.1.2 Rupa Geometrid Cetakan (kolograf)
an Organik
1.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Kontra
1.1.2.2 Harmoni
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam
1. Menghasilkan corak cetakan kolograf pada kapal gambar teknik cetakan.
layar secara kreatif dan menarik 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar.
3. Dapat menghasilkan corak motif huruf secara kreatif
dan menarik
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : berus lukisan, palet, tali parcel, boxboard, kertas
menghormati hasil EK5) lukisan, gam, cat poster dan bahan yang sesuai.
karya orang lain.
2. Rajin dan
bekerjasama
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh karya cetakan kolograf kapal layar yang telah
siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil cetakan kolograf yang telah disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
cetakan kolograf kapal layar
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan cetakan kolograf kapal layar
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya cetakan kolograf kapal layar berpandukan
langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan cetakan kolograf
kapal layar berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar
Kelas : 5 Ibnu Sina Batutta Aktiviti : Cetakan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Kapal Layar
(Sambungan daripada minggu lepas)
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 1.2.1.1 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1 Bentuk Sentuh dan - 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
Tampak 1.2.2 1.2.1.1 Teknik 1.3.3 1.4.3
1.1.1.2 Rupa Geometrid Cetakan (kolograf)
an Organik
1.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Kontra
1.1.2.2 Harmoni
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam
1. Menghasilkan corak cetakan kolograf pada kapal gambar teknik cetakan.
layar secara kreatif dan menarik 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar.
3. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni
visual, media,proses dan teknik dengan betul.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : berus lukisan, palet, tali parcel, boxboard, kertas
menghormati hasil EK5) lukisan, gam, cat poster dan bahan yang sesuai.
karya orang lain.
2. Rajin dan
bekerjasama
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh karya cetakan kolograf kapal layar yang telah
siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil cetakan kolograf yang telah disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
cetakan kolograf kapal layar
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan cetakan kolograf kapal layar
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya cetakan kolograf kapal layar berpandukan
langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan cetakan kolograf
kapal layar berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar
Kelas : 5 Ibnu Batutta Aktiviti : Stensilan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Buah-
buahan
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 1.2.1.1 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1 Garisan Bersilang - 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
1.1.1.2 Rupa Organik 1.2.2 1.2.1.1 Teknik 1.3.3 1.4.3
1.1.1.3 Warna Primer dan Stensilan
sekunder
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Harmoni
1.1.2.2 Penegasan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam
1. Menghasilkan corak stensilan secara kreatif dan gambar teknik stensilan.
menarik 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar.
3. Boleh mewarnakan hasil susunan corak dengan pilihan
warna yang betul
4. Dapat menghasilkan corak stensilan buahan secara
kreatif dan menarik
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, kad Manila, span atau berus lukisan,
menghormati hasil EK5) cat poster dan alat bahan yang sesuai.
karya orang lain.
2. Sabar dan Rajin
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
3. Guru memaparkan contoh hasil karya stensilan yang sudah siap.
1.1 Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh karya stensilan yang telah disiapkan. Baki ./. Orang murid diberikan
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bimbingan dalam PdP.
stensilan
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya dengan teknik stensilan
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya buah buahan dengan teknik stensilan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan teknik stensilan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar
Kelas : 5 Ibnu Batutta Aktiviti : Stensilan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Buah-
buahan (Sambungan daripada minggu lepas)
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 1.2.1.1 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1 Garisan Bersilang - 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
1.1.1.2 Rupa Organik 1.2.2 1.2.1.1 Teknik 1.3.3 1.4.3
1.1.1.3 Warna Primer dan Stensilan
sekunder
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Harmoni
1.1.2.2 Penegasan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam
1 Menghasilkan corak stensilan secara kreatif dan gambar teknik stensilan.
menarik 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar.
3. Boleh mewarnakan hasil susunan corak dengan pilihan
warna yang betul
4. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni
visual, media,proses dan teknik dengan betul.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Kertas Lukisan, kad Manila, span atau berus lukisan,
menghormati hasil EK5) cat poster dan alat bahan yang sesuai.
karya orang lain.
2. Sabar dan Rajin
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh hasil karya stensilan yang sudah siap.
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang /.. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh karya stensilan yang telah disiapkan. Baki ./. Orang murid diberikan
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bimbingan dalam PdP.
stensilan
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya dengan teknik stensilan
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya buah buahan dengan teknik stensilan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan teknik stensilan
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 4 Ibnu majah Aktiviti : Ikatan dan Celupan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Sapu Tangan
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 jalinan - Sentuh dan - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
Tampak 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.3.3 2.4.3
2.1.1.2 Rupa organik Ikatan dan Celupan
2.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
1. Menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.
secara kreatif dan menarik 2. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak
teknik ikatan dan celupan.
3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman, bahasa
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.
4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
Nilai EMK BBM
5. Menghargai hasil 5. Kreativiti dan Alat : Gelang getah, batu atau guli atau penutup botol dan
karya sendiri dan Inovasi baldi yang sesuai
menghormati 6. Keusahawanan Bahan : Kain kapas putih, pewarna fabric dan bahan lain
hasil karya orang (EK1-EK5) yang sesuai
lain.
6. Sabar dan Rajin
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.
2. Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.
2.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh hasil ikatan dan celupan yang telah disiapkan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
teknik ikatan dan celupan
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan teknik ikatan dan celupan
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan sapu tangan dengan teknik ikatan dan celupan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan sapu tangan
dengan teknik ikatan dan celupan berpandukan kepada empat Standard
Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Kelas : 4 Ibnu majah Aktiviti : Ikatan dan Celupan
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia Sapu Tangan
(sambungan daripada minggu lepas)
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1 jalinan - Sentuh dan - 2.2.1.2 2.3.2 2.4.2
Tampak 2.2.2 2.2.1.1 Teknik 2.3.3 2.4.3
2.1.1.2 Rupa organik Ikatan dan Celupan
2.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 5. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
2. Menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.
secara kreatif dan menarik 6. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak
teknik ikatan dan celupan.
7. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman, bahasa
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.
8. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
Nilai EMK BBM
7. Menghargai hasil 7. Kreativiti dan Alat : Gelang getah, batu atau guli atau penutup botol dan
karya sendiri dan Inovasi baldi yang sesuai
menghormati 8. Keusahawanan Bahan : Kain kapas putih, pewarna fabric dan bahan lain
hasil karya orang (EK1-EK5) yang sesuai
lain.
8. Sabar dan Rajin
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
3. Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.
4. Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.
4.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
7. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
7.1. Objektif Pembelajaran.
7.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
8. Guru menunjukkan contoh hasil ikatan dan celupan yang telah disiapkan. bimbingan dalam PdP.
9. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
teknik ikatan dan celupan
10. Guru menunjukkan cara menghasilkan teknik ikatan dan celupan
10.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni
dan prinsip rekaan.
11. Murid menghasilkan sapu tangan dengan teknik ikatan dan celupan
berpandukan langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
12. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
12.1. Hasil karya sendiri
12.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan sapu tangan
dengan teknik ikatan dan celupan berpandukan kepada empat Standard
Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan
Kelas : 4 Ibnu MaJah Aktiviti : Diorama
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia - Akuarium
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 3.2.1.1 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Jalinan Sentuh dan - 3.2.1.2 3.3.2 3.4.2
Tampak 3.2.2 3.2.1.1 Teknik 3.3.3 3.4.3
3.1.1.2 Bentuk Sentuh dan Gabungan Pelbagai
Tampak teknik
3.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Penegasan
3.1.2.2 Kepelbagaian
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
1. Menghasilkan karya diorama secara kreatif dan visual yang ada pada diorama.
menarik 2. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
diorama.
3. Dapat menghasilkan corak motif huruf secara kreatif
dan menarik
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : kotak, gam, benang, lidi, polisterina, gambar-
menghormati hasil EK5) gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat
karya orang lain. poster, plastic pembalut buku dan bahan lain yang sesuai
2. Bersistematik
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh diorama.
2. Guru memberi definisi diorama.
2.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menyatakan media yang digunakan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjuk cara penghasilan diorama
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan diorama.
5. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya diorama
5.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
6. Murid menghasilkan diorama berpandukan langkah kerja yang telah guru
tunjukkan.
7. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
7.1. Hasil karya sendiri
7.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasikan diorama
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan
Kelas : 4 Ibnu MaJah Aktiviti : Diorama
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia - Akuarium
Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 3.2.1.1 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Jalinan Sentuh dan - 3.2.1.2 3.3.2 3.4.2
Tampak 3.2.2 3.2.1.1 Teknik 3.3.3 3.4.3
3.1.1.2 Bentuk Sentuh dan Gabungan Pelbagai
Tampak teknik
3.1.1.3 Warna Primer dan
sekunder
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Penegasan
3.1.2.2 Kepelbagaian
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
1. Menghasilkan karya diorama secara kreatif dan visual yang ada pada diorama.
menarik 2. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
diorama.
3. Dapat menghasilkan corak motif huruf secara kreatif
dan menarik
4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1 Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting
karya sendiri dan 2 Keusahawanan (EK1- Bahan : kotak, gam, benang, lidi, polisterina, gambar-
menghormati hasil EK5) gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat
karya orang lain. poster, plastic pembalut buku dan bahan lain yang sesuai
2. Bersistematik
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
3. Guru menunjukkan contoh diorama.
4. Guru memberi definisi diorama.
4.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : /.. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki ./. Orang murid diberikan
2. Guru menyatakan media yang digunakan. bimbingan dalam PdP.
3. Guru menunjuk cara penghasilan diorama
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan diorama.
5. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya diorama
5.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
6. Murid menghasilkan diorama berpandukan langkah kerja yang telah guru
tunjukkan.
7. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
7.1. Hasil karya sendiri
7.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasikan diorama
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.