Anda di halaman 1dari 4

NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHUN 4

1 MENEGAK
1. Bulan di akhir tahun
14
3. Bentuk nombor ini seperti cangkul
4 5 15 4. 2011
5. Wednesday
7. Hari diadakan perhimpunan sekolah
9. 10 _________ asas (0, ,9)
10. Gandaan nombor
3 13. Terdapat bulan dan bintang
15. Terdapat enam segi empat sama
2
17. Tiada sisi rata
19. Panjang x lebar

6 7 9
MELINTANG
2. 28/29/30/31 hari
4. Berada di sebelah kanan helaian buku latihan
6. 7 ______ dalam seminggu
8
8. Six
10 11. Nombornya sama seperti cermin mata
12. Four
11 14. Tin Minuman
16 17
16. Thousand
18. Berkaitan dengan jarak dan panjang
12 13

19

18
NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 2

9 11
MENEGAK
10 12
1. Panjang x lebar
3. Sama sisi/sama kaki/tidak sama sisi/kaki
3 5 13 14 5. Ukuran panjang kilometer
7. Seperti telur
4 9. Berbentuk bola
11. Berkaitan dengan jam
17 12. Salah satu contoh kubus
14. Digit
15 16 16. Tiada sisi rata
17. Juta
1 6 7 19. Berkaitan dengan jarak dan panjang

MELINTANG
2
2. Ringgit Malaysia, Yen, Dolar
18 19
4. Isi padu _________
6. Terdapat 6 segi empat sama
8. Pembahagian yang sama rata
8
10. Monumenfiraun di Mesir
13. Cuti hujung minggu
15. Bentuknya seperti buku, pintu, peti ais
18. Berkaitan dengan berat
20 20. Tin minuman
NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1

R A A C B N N O I P L Z J U K H W E U Z PEMBAYANG SILANG KATA


U I A D U A P U L U H E M P A T S C N M
1. Mata wang Malaysia
K O N W C E X H M E W H R M U C H A B C 2. Aiskrim
3. 2+2+2 = 3xa = 6
D F H G X H J D U A R A T U S K A Z J N
4. 7 Hari
G D A C G A S V C N A A S N J B T C N B 5. Berlaku 4 tahun sekali
6. Waktu tidur
A A R X A I A G J A V R A K R G A G U E 7. Nilai duit syiling
C R U A H E T A M B A H V E B F H Z G U 8. Pulang sekolah
9. ______ jam sehari semalam
A A N F U R Z M H X N A G A A A W C E C 10. 101 + 99 =
11. Waktu pergi sekolah
A B M A R V F U A E Z G X U R E X A C A
12. Jarum panjang dan halus
M N U T M Y U I U L J W G E I M E X A W 13. Simbol +
14. Times tables
H Y I L L K I O S A A T F R I B U I R S 15. 4683 , nilai tempat
K X K A N O K V S X E Y A F O R W S F E
U S I F I R M H E H M H S B H I U G I N
Z S F B C A M G K U H U S I O S E I F Z
C W U S G A G Z S A S U T Z A U U Z I C
E C E C B W A Z G M A J F C F K I F G I
C M I N G G U N B N B I A H X I A A C U
H N C H B B E B M J H B G K A M A L A M
C S G C X T F H Z W N M B A C I N B G Z
F T A H U N L O M P A T X B P J K E K S
NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHUN 4

S S J H U M E O K U J I X L F A O H N P PEMBAYANG SILANG KATA


A Z A F L P E R I M E T E R U L Z O H K 1. Bentuk buku
A M S S H C A C O P Z A L I J K K M P J 2. Unit bagi jarak perjalanan
3. Thousand
T X I C U E N A M P U L U H S A A T E A 4. Sama seperti batang penyapu
5. Berada di padangpasirMesir
M A L S M S Z C S S A I P M F I H U N I 6. Alat yang berkaitan dengan berat
I J X P I N D O N E S I A H P A I E I P 7. Topi hari jadi
8. Ukur keliling
C F A J H P A N J A N G E C J S G N M U 9. 581378 , nilai tempat angka bergaris
T A M B A H A J Z E U J R A E M S A B S 10. Volume of liquid
11. 360 saat = ______ minit
Z A L O I S E D O K R E R K U A H M A E 12. ? x lebar = luas
13. Simbol +
T F E G S R P R U O T R X A I R G M N D 14. Times tables
R I B U U H E S L E A O I P D G L I G I 15. 1 minit bersamaan dengan ____ saat
16. Berlaku 4 tahun sekali
N I A U N D N I M B Z I B K A O A N C M 17. 7 hari
M K F G N K H O M U M K S J R L X I T A 18. Nilai duit syiling
19. Jarum panjang dan halus
I B A I L R L A M D O L A R A I M T I R 20. Data yang mewakili sesuatu digambarkan
dalam bentuk __________
N J L G M I G F L U M J F J B K A B N I
G I A Z K T Z B J F K B N A E R M S O P
G X P S I K U T A M U F K A N D R T M O
U G J L A P U L U H R I B U P S X N H A
M K U B O I D H E S U T I M E T K E A O
P L A J I R E A W A N G K E R T A S K I