Anda di halaman 1dari 1

Pelbagai masalah yang melibatkan golongan remaja masa kini berlaku

disebabkan pelbagai faktor dalaman. Hal ini mengundang banyak kesan


negatif. Huraikan pernyataan ini.
Pengenalan
Kebelakangan ini banyak pendedahan yang bersifat negatif yang dilakukan oleh
golongan remaja. Antaranya aktiviti ialah merempit, berpelesiran, menganggur dan
sebagainya.Pelbagai faktor dalaman mengundang kepada berlakunya masalah ini.

ISI HURAIAN
FAKTOR DALAMAN Agama petunjuk kepada perbuatan baik
Idea 1 :Kurang Tidak mengetahui kesalahan sesuatu tindakan
pengetahuan agama / Tidak mahu mengamalkan
moral Menganggap petunjuk agama sebagai menyusahkan atau menyulitkan
Idea 2 :Keseronokan Remaja mengutamakan keseronokan
Mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru
Enggan terkongkong
Idea 3 :Kemiskinan Remaja yang miskin perlukan wang untuk menyara kehidupan sendiri
Keinginan untuk memiliki sesuatu keperluan secara mudah tanpa keupayaan
telah menyebabkan mereka melakukan jenayah seperti meragut
Idea 4 :Tiada Sukar memperoleh pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan
pendidikan formal Tercicir dalam pelajaran akan mudah menyebabkan mereka terlibat dengan
jenayah
Idea 5 :Masalah Menjadi pemangkin kepada masalah di luar rumah
keluarga Pergolakan dalam rumah tangga akan menganggu ketenteraman jiwa anak -
anak remaja
Remaja mungkin akan melarikan diri untuk mencari ketenangan bersama rakan
Tindakan melarikan diri tanpa arah tujuan bakal mengundang banyak masalah
KESAN NEGATIF Indeks jenayah negara akan meningkat
Idea 1 :Peningkatan Menambahkan bebanan pihak berkuasa untuk menangani masalah ini
indeks jenayah Rakyat dan negara terpaksa berhadapan denagn pelbagai masalah
Meningkatkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat
Idea 2 :Wujud Kekuatan dan kecerdasan remaja tidak menyumbang kepada negara
generasi yang lemah Remaja tidak mempunyai jati diri yang tinggi
Remaja tidak mampu berfikir dengan matang
Remaja tidak dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara
Idea 3 :Menjejaskan Memberi gambaran yang negatif kepada remaja dan pihak kerajaan
imej negara Pandangan yang negatif dalam kaca mata masyarakat antarabangsa
Tidak menggalakkan kedatangan pelabur dan pelancong asing
Idea 4 :Menjejaskan Remaja yang bermasalah apabila terlibat dengan tingkah laku negatif, tidak
keselamatan dan mempunyai jati diri
kedaulatan negara Tidak berkeupayaan untuk membantu orang lain atau negara kerana hanya
mengutamakan kepentingan diri
Sukar bagi mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan undang - undang
negara kerana mereka sering melakukan kesalahan

Kesimpulannya semua pihak perlu bertindak secara proaktif untuk mengatasi masalah dalam
kalangan remaja memandangkan mereka adalah bakal memimpin Negara.