Anda di halaman 1dari 1

Karangan Berbentuk Ucapan/ Syarahan

Ucapan Syarahan
Jenis a) Ucapan perpisahan a) Pertandingan
b) Ucapan penerangan
c) Ucapan terima kasih
d) Ucapan perasmian

Tujuan untuk menyampaikan pengetahuan

Format a) Pendahuluan a) Pendahuluan


- (Ucapan alu-aluan kepada - (Ucapan alu-aluan kepada
Pengerusi Majlis, Guru Besar, Pengerusi Majlis, Guru Besar,
guru-guru dan rakan-rakan) hakim, guru-guru dan rakan-
- menyatakan penghargaan terima rakan)
kasih kerana diberi peluang untuk - menyatakan tajuk syarahan.
berucap.
b) Isi - ada 4 isi
b) Isi - ada 4 isi
c) Penutup
c) Penutup - (Kesimpulannya,.)
- (Akhir sekali,.) - Ucapan: Sekian, terima kasih.
- Ucapan: Sekian, terima kasih.

Isi- - logik, munasabah, meyakinkan dengan fakta yang tepat.


isi - ada unsur kiasan / peribahasa
- ada pantun dua atau empat kerat

Karangan Berbentuk Ucapan/ Syarahan


Ucapan Syarahan
Jenis a) Ucapan perpisahan a) Pertandingan
b) Ucapan penerangan
c) Ucapan terima kasih
d) Ucapan perasmian

Tujuan untuk menyampaikan pengetahuan

Format a) Pendahuluan a) Pendahuluan


- (Ucapan alu-aluan kepada - (Ucapan alu-aluan kepada
Pengerusi Majlis, Guru Besar, Pengerusi Majlis, Guru Besar,
guru-guru dan rakan-rakan) hakim, guru-guru dan rakan-
- menyatakan penghargaan terima rakan)
kasih kerana diberi peluang untuk - menyatakan tajuk syarahan.
berucap.
b) Isi - ada 4 isi
b) Isi - ada 4 isi
c) Penutup
c) Penutup - (Kesimpulannya,.)
- (Akhir sekali,.) - Ucapan: Sekian, terima kasih.
- Ucapan: Sekian, terima kasih.

Isi- - logik, munasabah, meyakinkan dengan fakta yang tepat.


isi - ada unsur kiasan / peribahasa
- ada pantun dua atau empat kerat