Anda di halaman 1dari 6

PERANCANGAN STRATEGIK

KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN


SK TAMAN UNIVERSITI 4
2015-2018

Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Bidang / Pegawai
Objektif Inisiatif
Strategik Utama (KPI) Bertanggungjawab
TOV 2016 2017 2018

1.Penghasilan 1. Semua ahli sekolah 1.Peningkatan 50% 60% 70% 80% 1. Penghargaan kepada 1. Guru Besar.
suasana melaksanakan aktiviti kelas/bilik khas yang
persekitaran amalan kebersihan dengan % kebersihan, menjaga kebersihan dan
kebersihan dan keceriaan dengan 2. PK Hem.
sekolah yang baik.
konsisten.
kondusif dan keselamatan
selesa untuk sekolah.
3. AJK 3K
proses 2. Mewujudkan aktiviti yang
pembelajaran 2. Mewujudkan iklim menarik minat untuk lebih
dan pengajaran. sekolah dan identiti peka terhadap kebersihan 4. Semua Guru.
sekolah sebagai institusi 2. Semua ahli dan keselamatan di
yang bersih, ceria dan sekolah 50% 60% 70% 80% sekolah. 5. Murid-murid
selamat. melaksanakan
amalan kebersihan
setiap hari. 3. Mempertingkatkan
kesedaran pelajar akan
3. Memupuk amalan suka kepentingan kebersihan,
menjaga kebersihan di keselamatan dan
dalam kalangan murid- keceriaan di sekolah.
murid, guru-guru dan
pekerja sekolah.
4. Mengadakan
pemuafakatan
dengan ibu bapa.
PELAN TINDAKAN

Matlamat : Penghasilan suasana persekitaran sekolah yang kondusif dan selesa untuk proses pembelajaran dan pengajaran.

INISIATIF / STRATEGI S1 Peningkatan % kebersihan, kebersihan dan keselamatan sekolah.

Tempoh/
Program/ Kos/
Bil Tanggungjawab Hari / Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Sumber
Kekerapan
1. Penghargaan (Anugerah 1. GPK HEM Setiap minggu RM 50 Menjadikan kelas Bilangan kelas Semua murid.
Kelas Terbersih pada setiap 2. Guru Kelas persekolahan lebih ceria, bersih, yang bersih dan
minggu) 3. Semua guru kondusif dan ceria meningkat.
4. Semua menarik.
murid
ANALISIS SWOT
UNIT 3K

Kekuatan Kelemahan
( S Strenght ) ( W Weakness )

1. Sekolah mempunyai kemudahan asas yang mencukupi. 1. Kekurangan sumber kewangan.


2. Galakan daripada pihak sekolah serta sokongan yang 2. Kekurangan waktu yang sesuai
diberikan dalam menjalankan aktiviti yang dirancang. 3. Keadaan kelas dan bilik-bilik khas yang masih kurang
3. Komitmen yang tinggi dari semua guru, murid-murid dan memuaskan.
pekerja sekolah.

Peluang ( O - Opportunities) Ancaman


(T Threats )
1. Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan
sekolah. 1. Kurang peruntukan dari pihak yang bertanggungjawab.
2. Kerjasama dengan PIBG dari segi sumbangan kewangan dan 2. Aktiviti pembersihan dan keceriaan kelas yang tidak konsisten
tenaga dari pihak luar. dari guru dan murid-murid.
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Penghasilan suasana persekitaran sekolah yang kondusif dan selesa untuk proses pembelajaran dan
pengajaran.

Strategi : Peningkatan % kebersihan, kebersihan dan keselamatan sekolah.

Nama Program / Projek : Program Anugerah Kebersihan dan Keceriaan Kelas setiap minggu.

Objektif Program / Projek : Meningkatkan daya usaha murid-murid untuk menjaga kebersihan dan keceriaan kelas pada setiap hari.

Tanggungjawab : Guru kelas, guru bertugas, semua murid.

Tempoh / Hari : Setiap minggu.

Tempat : SKTU4

Sasaran : Semua murid

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 50.00

Sumber : Sekolah dan PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar (Penasihat)


Guru Penolong Kanan HEM
Guru SKTU 4

Ringkasan Program : Ahli Jawatankuasa yang terlibat dikumpulkan untuk merancang tentang pelaksanaan program.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Hal Ehwal Murid Februari 2017 Kertas cadangan Ketua Unit HEM
diluluskan Penyelaras Program
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tempoh masa
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Penerangan kepada semua guru dan Penyelaras Program Februari 2017 Penerangan Semua guru dan
murid program murid.
disampaikan

3 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Setiap minggu Keakuran jadual Semua guru dan
sepanjang minggu murid.
persekolahan

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program November 2017 Laporan Program Ketua Unit HEM