Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

D I N AS K E S E H ATAN
PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK
Jln. Jurusan Lb. Lombok-Sambelia Desa Lb. Lombok Kec. Pringgabaya
Telp. (0376) 23395. Kode Pos 83655

SURAT PERNYATAAN PENGGALANGAN KOMITMEN


No. 445/ /PKM.L/II/2017

Pada hari ini kamis Tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun dua ribu Enam belas, Kami yang bertanda tangan di
bawah ini : Kepala Puskesmas Labuhan Lombok, Penanggung jawab Pelayanan dan Upaya Puskesmas serta
Pelaksana Program/Kegiatan di Puskesmas Labuhan Lombok
Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas secara
konsisten dan berkesinambungan.

No. Nama Jabatan Tanda Tangan


Kepala Puskesmas Labuhan 1.
1 Muhammad Rusdi, S. Si
Lombok
2 Ridwan, AMKL Kapala Subag Tata Usaha 2.
3 Maria Ulpa, A. Md. Keb. Koordinator bidan 3.
4 Fathyatun, A. Md. Keb. Bidan KB 4.
5 Manhiyah, a. Md. Keb. Bidan puskesmas 5.
6 LL. Rahadi, SKM. S. Kep. Perawat, Pet. TB 6
7 H. Hamdi Maskur. S. Kep. Perawat, Koordinator RI 7
8 Zuhratul Hasanah. S. Si. Koord. Laboratorium 8
9 Muh. Ikhsan, A. Md. Kep. Perawat, Pet. Mata 9
10 dr. Siti Khadijah Dokter puskesmas 10
11 Naswan, AMKL Sanitarian, Koordinator Kesling 11
Musdikin, S. Kep. Perawat, koordinator promkes,
12 12
PTM
13 Rusdi, A. Md. Kep Petugas Pustu 13
14 Herry Syamsul W, S. Kep Perawat 14
15 Sapoan, AMG Koordinator Gizi 15
16 Siti Khadijah, A. Md. Keb. Bidan Ibu 16
17 Baik Karya Budiati Tenaga Administrasi 17
18 Enita Sucinta, A. Md. Kep. Perawat 18
19 Hasniyati, A. Md. Keb. Bidan puskesmas 19
20 Sanusi, A. Md. Kg Petugas Gigi, UKS 20
21 Erliana, A. Md. Keb. Bidan Anak 21
22 Suryanang Sopir 22
23 Ni Wayan Lingga Atmi P. Asisten Apoteker 23
Fatmah, A. Md. Keb. Bidan Desa Labuhan Lombok
24 24
Daya I
25 L. Akil Ahmad Cleaning servis 25
26 Dewi Sri, A.MKL Sanitarian 26
27 Hadiyani, A. MKL Sanitarian 27
28 Saripah, A. MG. Gizi 28
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
29 Marlia Asri, A. Md. Kep. Perawat 29
30 Hadian Ariani, A. Md. Kep. Perawat 30
31 Abdul Gonie S, A. Md. Kep Perawat 31
32 Andriana, A. Md. Kep Perawat 32
33 Ihtiar Bastihi, A. Md. Kep Perawat 33
34 Malihatun Khairi, A. Md. Kep Perawat 34
35 M. Mansur Hamdi K, S. Sos Staf TU 35
36 Yuni Romdiani, A. Md. Kep Perawat 36
37 Dani Wardiono Penjaga Malam 37
38 Purbasari, A. Md. Kep Perawat 38
39 Bq. Dani Verawati, SKM Sanitarian 39
40 Masihi, A. Md. Kep Perawat 40
41 Puspandini Pet. Loket 41
42 Rihad Heru R., A. Md. Kep Perawat 42
43 L. Taufikurahman, A. Md.Kep Perawat 43
44 Ardicka Juang Pet. Loket 44
Dani Purwandari, A.Md.Keb Bides Labuhan Lombok Ramban
45 45
Biak
46 Zahratul Aini, S.Kep.Ners Perawat 46
47 Asratul Aini, AMKL Sanitarian 47
48 Bq. Liani Rahmi U, A.Md.Kep Perawat 48
49 Sri Wahyuni, A.Md.Far Pet. Apotik 49
50 Bq. Zurriyatina Aeni, A.Md.Keb Bides Labuhan Lombok Duren 50
51 Yuli Evi Lisviani, A.Md.Keb Bidan Puskesmas 51
52 Indrawati Burhani, S.Kep Perawat 52
53 Ahyal Laeli, AMG Pet. Gizi 53
Bides Labuhan Lombok
54 Silastri Indriani, A.Md.Keb 54
Kalibambang
55 Zarwani, A.Md.Kg Pet. Gigi 55
56 Agustina Ika P., A.Md.Keb Bidan Puskesmas 56
57 Kartika Sari, A.Md.Keb Bides Labuhan Lombok Daya II 57
58 Wasilatul Khairani, A.Md.Keb Bides Labuhan Lombok Daya I 58
Bides Labuhan Lombok Ramban
59 Sri Rizki Pujiarsa, A.Md.Keb 59
Biak
60 Epa Riastina A., A.Md.Keb Bidan Puskesmas 60

Labuhan Lombok, 20 Pebruari 2017


Kepala Puskesmas Labuhan Lombok,

Muhammad Rusdi, S. Si
NIP.19720626 199203 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR


D I N AS K E S E H ATAN
PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK
Jln. Jurusan Lb. Lombok-Sambelia Desa Lb. Lombok Kec. Pringgabaya
Telp. (0376) 23395. Kode Pos 83655

SURAT PERNYATAAN PENGGALANGAN KOMITMEN LINTAS SEKTORAL


No. 445/ /PKM.L/ X /2017

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima bulan Oktober tahun dua ribu Enam belas, Kami yang bertanda tangan di bawah
ini : Kepala Puskesmas Labuhan Lombok dan lintas sektoral terkait
Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan luar gedung Puskesmas
Labuhan Lombok secara konsisten dan berkesinambungan.

No. Nama Jabatan Tanda Tangan


Jalaludin Sayuti, SKM. MPH Kepala Puskesmas Labuhan 1.
1
Lombok
2 H. Hadi Fathurman, S. Sos. MAP Camat Aikmel 2.
3 L. Hasanudin Dikes 3.
4 Drs. Zaenal Abidin Sekcam Kec. Aikmel 4.
5 Marten Babinkamtibmas 5.
6 M. Yunus KUA Kec. Aikmel 6
7 Haisuni Sabri PKK Kec, Aikmel 7
8 Mulyadi Kaur Kesra Pesiraman 8
9 Abd. Manan UPTB PPKB 9
10 Muhammad Kaur Kesra Kalibambang 10
11 Misiarah Kader 11
12 Marlina Forum Kader 12
13 Bq. Nur Awanah Kader 13
14 Iq. Jan Kader 14
15 Iq. Gun Kader 15
16 Supiandi Kadus 16
17 Kesumawadi Ketua Forum Kader 17
18 Mulyadi Kadus 18
19 Nururul Aini Kader 19
Rusdi S. Kep Pet. Pustu Labuhan Lombok
20 20
Daya
Fatmah, A. Md. Keb Bides Labuhan Lombok
21 21
Daya I
Danik Purwandari Bides Labuhan Lombok
22 22
Ramban Biak
Sulastri Indriani, A. Md. Keb Bides Labuhan Lombok
23 23
Kalibambang
Kanah Kaur Desa Labuhan Lombok
24 24
Daya

25 25

26 26

27 27
28 28

Labuhan Lombok, 05 Oktober 2017

Kepala Puskesmas Labuhan Lombok,

Muhammad Rusdi, S. Si
NIP.19720626 199203 1 005

Anda mungkin juga menyukai