Anda di halaman 1dari 7

PENGASAS PENDEKATAAN VAK-T (DISLEKSIA)

PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN


DISLEKSIA
Samuel T. Orton, ahli Salah satu kajian saintifik Menghurai dan menerbitkan definisi dan ciri-ciri
neurologi (1925), terawal tentang disleksia. disleksia :
menerbitkan Word- Memperkenalkan VAK-T
blindness in school Approach untuk mengajar 1. Kecerdasan average atau normal
children. Archives of murid bermasalah
Neurological pembelajaran. Bekerjasama 2. Membaca perkataan dan masalah
Psychology dgn. Anna Gillingham untuk ingatan jangka pendek
memurnikan kaedah
pengajaran yang dikenali 3. Keliru dgn. fonem, mengganti,
sbg. The Orton-Gillingham meninggalkan dan menambahkan
Reading Method.
4. Huruf & angka yang terbalik (b,d; 6,9)

5. Masalah mengeja dan menulis

6. Masalah kelewatan bahasa

7. Kesukaran dengan arah / directional

8. Sejarah keluarga

9. Banyak berlaku dalam kalangan lelaki

1
PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN
DISLEKSIA
Orton Dyslexia Sekarang dikenali sbg. The Dua kaedah mengajar yang disarankan :
Society International Dyslexia
Association (IDA) 1. Multisensory Approach (VAK-T) deria
pertubuhan utk. membantu sentuh & kinestetik digunakan bersilih
individu dgn. disleksia, ahli ganti dgn. deria visual & auditori.
keluarga mereka & sistem
sokongan komuniti. 2. Mengajar membaca bermula dgn. unit
bahasa yg. terkecil sekali & diikuti dgn.
unit yg. lebih kompleks.

International Dyslexia Ditubuhkan pd. tahun 1949 The Orton-Gillingham Reading Method
Association (IDA) sbg. mengingati Dr. Samuel bermaksud mengajar huruf & bunyi menurut
T. Orton program / kaedah VAK-T:

1. Surih / tekap huruf & sebut nama serta


bunyi huruf.

2. Gabung huruf untuk membentuk


perkataan & ayat.

3. Baca cerita / petikan pendek dgn.


perkataan yg. diketahui / biasa. Latihan
mengeja adalah sebahagian drp. kaedah
ini.

2
PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN
DISLEKSIA
Marian Monroe Systematic Phonetic Salah seorang pembantu pengkaji kpd. Samuel
(1930-an) Approach T. Orton yg. memperkembangkan idea kajian
kpd. Amalan sebenar. Monroe mencipta
pendekatan fonetik yang dilaksanakan menurut
turutan berikut:

1. Contoh-contoh gambar

2. Kanak-kanak kenal pasti konsonan &


diikuti vokal dgn. mengintegrasi aktiviti
kinestetik spt. membentuk huruf dgn.
pergerakan tangan.

3. Kanak-kanak diajar cara menggabung


konsonan selepas mempelajari beberapa
fonem.

4. Kanak-kanak diperkenalkan keseluruhan


cerita secara beransur-ansur.

3
PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN
DISLEKSIA

Anna Gillingham & Latihan pemulihan VAK 1. Segi Tiga Bahasa menghubung unsur
Bessie Stillman (awal berasaskan kaedah Orton unsur V-A-K & fonogram diajar dengan
1930-an) untuk kanak-kanak turutan berasaskan kaedah Orton
bermasalah dalam membaca. menulis membaca:

Segi Tiga Bahasa Fonogram dikait dgn.HURUF , kata kunci


(Language Triangle) & fonik MENULIS berkait dgn.
prosedur menghasil / membentuk huruf
digabung utk. membentuk
Visual Auditori PERKATAAN selepas mempelajari 10
nama huruf & bunyi yang diketahui &
boleh ditulis / eja ayat & MEMBACA
CERITA dgn. menggabungkan konsonan,
diagraf & diftong.
Kinestetik
2. Hubung kait Fonetik = Membina blok
Bacaan
Aras 1 (V-A, A-K) : Simbol visual
dikaitkan dgn. nama huruf melalui
ulangan, hafalan & tekapan / surihan
Aras 2 (A-A) : Guru membunyikan huruf
tanpa kiu visual, murid menyebut
asas untuk ejaan lisan
Aras 3 (V-K, K-V) : Guru model, murid
tekap, salin, tulis huruf drp. memori ; A-K
asas untuk mengeja

4
PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN
DISLEKSIA
Grace Fernald VAKT Whole Word Method Murid-murid menulis kata drp. kosa kata harian-
(awal 1940-an) untuk pembaca bermasalah nya & menulis cerita dgn. kosa kata tersebut.
sekurang-kurangnya dgn.
kecerdasan sederhana / Tahap 1
average yang juga lemah
mengeja. Guru sediakan perkataan bersaiz besar.
Murid tekap, sebut suku kata satu demi satu &
gabung suku kata membentuk perkataan.
Murid tulis perkataan melalui memori.
Murid baca perkataan dlm. cerita, difailkan /
disimpan & disemak dari semasa ke semasa.

Tahap 2

Tiada tekapan / surihan.


Murid lihat & sebut perkataan, kemudian tulis
drp. memori.
Perkataan diulang secara kuat.
Perkataan difailkan & disemak untuk masteri.

Tahap 3

Murid mempelajari perkataan dgn. 3 atau 4 suku


kata & tulis drp. memori.
Murid baca buku & berlatih belajar, menulis &
menyimpan kosa kata baru.
Guru memberi maksud kpd. perkataan sukar /
asing.
5
PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN
DISLEKSIA
Tahap 4

Penekanan kpd. Kelancaran / kefasihan &


kefahaman.
Murid membaca & kenal perkataan yang sering
diguna / diketahui.
Murid belajar perkataan baru & tulis melalui
memori serta failkan perkataan.
Kefasihan / kelancaran membaca diperbaiki
melalui ulangan & menggunakan tachitoscopes
& metronomes.

Beth Slingerland Pendekatan VAK digunakan Beth Slingerland melaksanakan kaedah VAK-T
(1950-an) dalam pertuturan, membaca, Samuel T. Orton & Anna Gillingham di kelas-
menulis, membina konsep kelas biasa di Seattle melangkaui drp. setting
(literasi) untuk : klinik membaca. Ia memperkenalkan kaedah
(a) mencapai tahap / gred terus untuk mengajar bunyi melalui thought
bacaan dalam literasi pattern untuk mengenal pasti perkataan.
(b) mengingat maklumat
dlm. bahasa secara Pendekatan multisensory untuk mengajar tulisan
automatic cap atau tulisan sambung (bentuk huruf, garisan
(c) panduan kepada & paten kertas tulis).
berdikari dlm. literasi Slingerland Institute for Literacy; Bellevue,
Washington (www.slingerland.com)

6
PENGASAS BIDANG KAJIAN SUMBANGAN
DISLEKSIA
Pendekatan VAK atau Spalding Approach / Alphabetic Phonics
VAK-T lain : Pendekatan Spalding Diasaskan di Scottish Rite Hospital, Dallas,
1960-an hingga kini - kaedah moden fonik Texas.
untuk mengajar bacaan (www.sofdesign.com/dyslexia)

(www.spalding.org)