Anda di halaman 1dari 7

HURAIAN TERPERINCI MODUL IQRA

MASA

PERKARA

CATATAN

10 minit

Aktiviti 1 : Hadis

 

Set Induksi : Membaca hadis

Siapakah yang dimaksud ahlul qur‟an dan ahlullah (keluarga Allah) atau hamba-hamba khusus bagi Allah dalam sabda Rasulullah saw :

: َلاَق ؟ِهَلّلا َلوُسَر اَي ْمُه ْنَم : اوُلاَق ِساَنّلا َنِم َنيِلّْهَأ ِهَلِّل َنِّإ ُهُتَصّاَخَو ِهَلّلا ُلْهَأ ْمُه ِنّآْرُقْلا ُلْهَأ Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, para sahabat bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli Al Qur‟an. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihanNya” (HR. Ahmad)

Aktiviti Peserta :

Peserta diminta membuat penelitian berdasarkan slaid yang ditayangkan. Peserta membaca hadis riwayat Ahmad

Penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah :

“Yang dimaksud ahlul qur‟an bukan orang yang sekedar menghafal dan membacanya saja. Ahlul qur‟an (sejati) adalah yang mengamalkannya, meskipun ia belum hafal Qur’an. Orang- orang yang mengamalkan Al-Qur’an; menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al- Qur’an, mereka itulah yang dimaksud ahlul qur‟an, keluarga Allah serta orang-orang pilihannya Allah. Merekalah hamba Allah yang paling istimewa. Adapun orang yang hafal Al-Qur’an, membaguskan bacaan Qur’an nya, membaca setiap hurufnya dengan baik. Namun jika ia melampaui batasan- batasan yang digariskan Al-Qur’an, ia bukan termasuk dari ahlul qur‟an. Jadi ahlul qur‟an adalah orang yang berpedoman dengan Al-Qur’an (dalam gerak-geri kehidupannya), ia tidak menjadikan selain Al-Qur’an sebagai anutannya. Mereka mengambil fiqh, hukum-hukum dari Al-Qur’an, serta

menjadikannya sebagai pedoman dalam beragama ”

quran.html Sumber: Syarah Risalah Al- „Ubudiyyah halaman: 64. Dar Ibnul

Jauzi, Cetakan pertama; th 1435 H. Penulis: Ahmad Anshori Artikel Muslim.Or.Id

Objektif :- i. Merangsang minat ii. Menyertai secara aktif

Keperluan Alatan

Laptop

Wire extension

LCD Projector

Skrin

Speaker

PA sistem

Aktiviti Fasilitator :

Fasilitator menayangkan slaid hadis

Fasilitator meminta peserta membaca dan memahami hadis

Fasilitator mengaitkan hadis yang dibaca dengan objektif kursus.

Cadangan Soalan Aktiviti :

i-

Berdasarkan hadis, siapakah ahlul Quran ?

Rumusan

Fasilitator membuat rumusan tentang perbincangan.

30 minit

AKTIVITI 2 : Tayangan Slaid Makhraj Huruf

 

Objektif:

1.

Mengetahui makhraj dan sifat huruf

Aktiviti Peserta :

Keperluan Alatan :

1. Peserta mendengar dan memcatat intipati

Laptop

2. Peserta melengkapkan borang grafik

wire extension

LCD Projector

 

Skrin

Speaker

PA sistem

Aktiviti Fasilitator :

Fasilitator menayangkan slaid Makhraj Huruf

Fasilitator menerangkan makhraj dan sifat huruf.

Fasilitator meminta peserta melengkapkan borang grafik.

Cadangan Soalan Aktiviti (prompters):

1. Klasifikasikan bahagian makhraj huruf dengan betul.

2. Senaraikan huruf-huruf mengikut makhraj.

Rumusan

Fasilitator membuat rumusan tentang penguasaan makhraj huruf

 

Aktiviti 3: Tayangan Slaid Makhraj Huruf

 

30 minit

Objektif :

 
 

1.

Menguasai cara sebutan mengikut makhraj

Keperluan Alatan :

Laptop

wire extension

Aktiviti Peserta:

LCD Projector

Skrin

 

1.

Peserta bertalaqqi musyafahah makhraj

Speaker

PA sistem

 

Aktiviti Fasilitator :

Fasilitator menayangkan slaid Makhraj Huruf

Fasilitator menunjukkan cara sebutan huruf mengikut makhraj.

Latihan pengukuhan bersama fasilitator secara talaqqi musyafahah.

Cadangan Soalan Aktiviti :

 

1. Apakah pandangan anda tentang penguasaan makhraj huruf oleh guru-guru Pendidikan Islam?

2. Nyatakan perbandingan sebelum aktiviti dilaksanakan dan selepas aktiviti?

Rumusan

 

Fasilitator membuat rumusan tentang penguasaan makhraj huruf

60 minit

Aktiviti 4 : Tayangan slaid modul pengajaran Iqra Jilid 1 (Iqra 1-4)

Aktiviti Peserta :

Objektif:

Peserta mendengar penerangan daripada fasilitator tentang kaedah menggunakan Iqra 1-4

1.

Memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran Iqra 1 4 .

Keperluan Alatan :

Talaqqi mushafahah

Laptop

wire extension

LCD Projector

Skrin

Speaker

PA sistem

Iqra Jilid 1

Aktiviti Fasilitator :

Fasilitator menayangkan slaid modul pengajaran Iqra 1-4

Rumusan

Fasilitator membuat rumusan tentang cara pelaksanaan kaedah Iqra’

Aktiviti Peserta :

Peserta mendengar penerangan daripada fasilitator tentang kaedah menggunakan Iqra 5 6

Talaqqi mushafahah

 

Aktiviti 5 : Tayangan slaid modul pengajaran Iqra Jilid 1 (Iqra 5 - 6)

50 minit

Objektif:

1.

Memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran Iqra 5 - 6 .

Keperluan Alatan :

Laptop

wire extension

LCD Projector

Skrin

Speaker

PA sistem

Iqra Jilid 2

Aktiviti Fasilitator :

Fasilitator menayangkan slaid modul pengajaran Iqra 5 - 6

Peserta mendengar penerangan daripada fasilitator tentang kaedah menggunakan Iqra 5 - 6

Rumusan

Fasilitator membuat rumusan tentang cara pelaksanaan kaedah Iqra’