Anda di halaman 1dari 1

Algoritma

1. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma?

A. Tindakan untuk menyelesaikan masalah tanpa mengikut urutan


B. Urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah
C. Kod arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas
D. Storan ingatan komputer untuk mengolah data bagi menghasilkan ouput
2. Pelaksanaan satu set langkah atau tindakan secara berulang-ulang sehingga syarat yang
diuji menjadi benar merujuk kepada

A. Struktur kawalan pelbagai pilihan


B. Struktur kawalan untuk
C. Struktur kawalan selagi
D. Struktur kawalan ulang-sehingga
3. Rajah berikut menunjukkan satu simbol yang digunakan dalam carta alir. Apakah maksud
simbol tersebut?

A. Terminal
B. Proses
C. Pilihan
D. Input / Output
4. Yang manakah antara berikut menunjukkan contoh bagi struktur kawalan pilihan tunggal?

A. Menentukan skor pemarkahan murid


B. Cara-cara memasak nasi
C. Mencari parking di pusat membeli belah
D. Memaparkan nombor 1 hingga 9
5. Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan ciri teknik semakan meja (desk
check) untuk mengesan ralat yang terdapat pada pseudokod atau carta alir?

A. Teknik ini menggunakan mesin


B. Sampel data input diperlukan
C. Tidak memerlukan sampel data
D. Tidak perlu menyemak secara urutan