Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTOMOYO I
Jl. Pemuda Tirtomoyo Wonogiri 57672
Telepon (0273) 4631095
Email : puskesmas.tirtomoyo1@gmail.com

REKAPAN HASIL MONITORING PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS PUSKESMAS TAHUN 2017
JUMLA BULAN
N NAMA H JA FE MA A M JU JU A SE OK NO DES
RUANG
O BARANG BARAN N B R P EI NI LI G PT T V
G R S
1 KIA Doppler 1 B K B B B B B
B
Tensimeter 1 B K B B B B B
raksa B
Stetoskop 1 B K B B B B B
B
Metlin 1 B K B B B B B
B
Pengukur 1 B K B B B B B
B
tinggi badan
Timbangan 1 B K B B B B B
B
2 IGD Heating set 3 B B B B B B B
Headlamp 1 B B B B B B B
Lampu 1 KB K KB K K KB KB
tindakan B B B
THT set 1 B B B B B B B
Tensimeter 1 B B B B B B B
Stetoskop 1 B B B B B B B
3 PEMERIK Tensimeter 1 B B B B B B B
SAAN raksa
Tensimeter 1 - - - B B B B
UMUM
digital
Buku isihara 1 B B B B B B B
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Kaca 1 B B B B B B B
pembesar
Lampu 1 B B B B B B B
senter
Reflek 1 B B B B B B B
hammer
Pengukur 1 B B B B B B B
tinggi badan
Stetoskop 1 B B B B B B B
Meja periksa

4 KB Tensimeter 1 B B B B B B B
raksa
Stetoskop 1 B B B B B B B
IUD kit 4 B B B B B B B
Implant kit 3 B B B B B B B
Timbangan 1 B B B B B B B
Bed gyn 1 B B B B B B B

5 PEMERIK Tensimeter 1 KB K KB B B B B
SAAN raksa B
Kompresor 1 B B B B B B B
GIGI DAN
Tabung 1 B B B B B B B
MULUT
oksigen
APAR 1 B B B B B B B
Set 1 KB K KB R K KB KB
pencabutan B B B
gigi anak
Set 1 B B B B B B B
pencabutan
gigi dewasa
Dental unit 1 KB K B B B B B
B
6 LABORAT Mikroskop 1 B B B B B B B
ORIUM Mikropipet 3 B/ B/ B/K B/ B/ B/ B/
KB K B K K KB KB
B B B
Alat gula 1 B B B B B B B
Alat 1 B B B B B B B
kolesterol
Alat asam 1 B B B B B B B
urat
Alat Hb 1 B B B B B B B
Sentrifus 1 B B B B B B B
Hb sahli set 1 B B B B B B B
7 PUSKESM Tandu lipat 1 B B B B B B B
AS
KELILING
8 IMUNISAS Vaksin 3 B B B B B B B
I
Carrier
Refrigerator 1 RB R RB R R RB RB
B B B
vaksin
Refrigerator 1 B B
vaksin

9
1 KIT Alat 1 B B B B B B B
0 Posyandu
Permainan
Edukatif
Termometer 1 B B B B B B B
anak
1 KIT Fogging 1 B B B B B B B
1 Kesling
Machine
1 STERILIS Sterilisator 1 B B B B B B B
2 ASI
1 Promosi laptop 1 B B B B B B B
3 Kesehatan megaphone 1 B B B B B B B
Proyektor/L 3 B B B B B B B
CD
proyektor
Radio kaset 3 B B B B B B B
Wireless 2 B B B B B B B
system/ampl
ifier &wireles
microphone

Kamera 2 B B B B B B B
foto/handy
camp
Layar 1 B B B B B B B
ukuran
1x1,5 m/
screen
Komputer 1 B B B B B B B
Printer 1 B B B B B B B
PKD Tensi meter 1 B B B B B B B
1 Sidorejo Stetoskop 1 B B B B B B B
4 Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
1 Pustu Tensi meter 1 B B B B B B B
5 sidorejo Stetoskop 1 B B B B B B B
Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
16. Pustu Tensi meter 1 B B B B B B B
Stetoskop 1 B B B B B B B
Genengharjo Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
1 PKD Tensi meter 1 B B B B B B B
7 Girirejo Stetoskop 1 B B B B B B B
Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
1 PKD Tensi meter 1 B B B B B B B
8 Hargantor Stetoskop 1 B B B B B B B
o Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
1 Pustu Tensi meter 1 B B B B B B B
9 Banyakpro Stetoskop 1 B B B B B B B
do Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
2 PKD Tensi meter 1 B B B B B B B
0 Ngarjosari Stetoskop 1 B B B B B B B
Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
2 Pustu Tensi meter 1 B B B B B B B
1 sendangm Stetoskop 1 B B B B B B B
ulyo Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien
2 PKD Tensi meter 1 B B B B B B B
2 Tanjungsar Stetoskop 1 B B B B B B B
i Timbangan 1 B B B B B B B
bayi
Timbangan 1 B B B B B B B
dewasa
Dopler 1 B B B B B B B
Partus set 1 B B B B B B B
Leanec 1 B B B B B B B
Metlin 1 B B B B B B B
Meja 2 B B B B B B B
kursi 3 B B B B B B B
Tempat tidur 1 B B B B B B B
pasien

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Tirtomoyo I Penanggung jawab
dr.Rokhmawati Sholikhah Elok Sri Marheni
NIP.19750501 200501 2 017 NIP.19650904 200801 2 003

Anda mungkin juga menyukai