Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

HARIAN

Mata Pelajaran: Tema: Semarakkan Pertanian Kelas: 6 Bijaksana Tarikh: 22 August 2017
Bahasa Melayu dan Penternakan Kita
Topik: Jagailah Diriku Masa: 7.40 ~ 8.10 Hari: Selasa

60 minit
Kod Standard 3.3 Kod Standard 3.3. Nilai Murni: Gigih EMK : Kreativiti dan Inovasi
Kandungan: Pembelajaran:

Aspirasi Murid:
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid Kriteria Kejayaan: Murid dapat melakukan / menunjukkan:
dapat: Membaca petikan teks dan menjawab saolan pemahaman
Membaca dan memahami petikan teks. dengan betul.

Konsep / Perbendaharaan Kata Landskap Bahan Bantu Belajar / Sumber: Lembaran kerja, alat tulis, buku
Utama: Nutrient teks.

RANGKA PENGAJARAN IMPAK / REFLEKSI


Pemula (Starter):
Bersoal jawab tentang topik pelajaran pada hari ini.

Aktiviti Utama (Main Activities): Refleksi:


1.Murid membaca dan memahami petikan. ___/___ murid dapat mencapai objektif
2.Berbincang dan mengenalpasti perkataan yang tidak difahami dan tulis maksud pengajaran.
dalam buku celik kamus. ___/___ murid memerlukan bimbingan
daripada guru.
3.Murid mengesan isi tersurat dan isi tersirat. Pembentangan.
4.Murid mengenalayat aktif dan ayat pasif. Kursus CRK/CUTI P&P
5.Murid menjawab soalan pemahaman. ditangguhkan
6.Murid membentangkan jawapan..

Penutup (Plenary):
Guru membimbing murid membuat ulasan.

Tindakan Susulan Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:


Untuk Murid

Refleksi (PdPc akan


datang)

SK SENTUL UTAMA
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
HARIAN

Mata Pelajaran: Tema: Semarakkan Pertanian Kelas: 6 Bijaksana Tarikh: 23 August 2017
Bahasa Melayu dan Penternakan Kita
Topik: Tanya pada Pokok Masa: 9.10 ~ 10.10 Hari: Rabu

60 minit
Kod Standard 4.1 Kod Standard 4.1.1 Nilai Murni: Gigih EMK : Kreativiti dan Inovasi
Kandungan: Pembelajaran:

Aspirasi Murid:
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid Kriteria Kejayaan: Murid dapat melakukan / menunjukkan:
dapat: Menulis sebuah sajak berdasarkan lirik lagu Tanya pada
Melahirkan imaginasi dengan menulis sajak. Pokok dengan Bahasa yang indah.

Konsep / Perbendaharaan Kata Muram Bahan Bantu Belajar / Sumber: Lembaran kerja, alat tulis, buku
Utama: Pathogen teks.
semput

RANGKA PENGAJARAN IMPAK / REFLEKSI


Pemula (Starter):
Bersoal jawab tentang pelajaran semalam.

Aktiviti Utama (Main Activities): Refleksi:


1.Murid membaca dan memahami maklumat. ___/___ murid dapat mencapai objektif
2.Murid bersoal jawab dengan guru tentang kosa kata yang sukar.. pengajaran.
3.Murid menyanyikan lagu Tanya pada pokok. ___/___ murid memerlukan bimbingan
daripada guru.
4.Murid menerangkan maksud lirik lagu tersebut.
5.Murid diterangkan cara membina sajak. Kursus CRK/CUTI P&P
6.Murid membina sajak berdasarkan seni kata lagu tersebut. ditangguhkan
7.Murid dibimbing oleh guru.
8.Murid mendeklamasikan sajak di hadapan kelas.

Penutup (Plenary):
Guru membimbing murid membuat rumusan

Tindakan Susulan Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:


Untuk Murid

Refleksi (PdPc akan


datang)

SK SENTUL UTAMA
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
HARIAN

Mata Pelajaran: Tema: Semarakkan Pertanian Kelas: 6 Bijaksana Tarikh: 24 August 2017
Bahasa Melayu dan Penternakan Kita
Topik: Keistimewaan Kantan Masa: 11.30 ~ 12.30 Hari: Khamis

60 minit
Kod Standard 5.1 Kod Standard 5.1.4 Nilai Murni: Ikhlas EMK : Kreativiti dan Inovasi
Kandungan: Pembelajaran:

Aspirasi Murid:
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid Kriteria Kejayaan: Murid dapat melakukan / menunjukkan:
dapat: Membina 6 ayat dengan menggunakankata kerja dan kata
Membina ayat dengan menggunakan kata kerja dan bantu dengan betul.
kata bantu.

Konsep / Perbendaharaan Kata kantan Bahan Bantu Belajar / Sumber: Lembaran kerja, alat tulis, buku
Utama: teks.

RANGKA PENGAJARAN IMPAK / REFLEKSI


Pemula (Starter):
Bersoal jawab tentang topik.

Aktiviti Utama (Main Activities): Refleksi:


1.Murid membaca dan memahami maklumat. ___/___ murid dapat mencapai objektif
2.Murid menulis kosa kata yang sukar dalam buku celik kamus. pengajaran.
3.Murid diterangkan tentang kata kerja dan kata bantu. ___/___ murid memerlukan bimbingan
daripada guru.
4.Murid memberi contoh kata kerja .
5.Murid membina ayat dengan kata kerja dan kata bantu. Kursus CRK/CUTI P&P
6.Murid dibimbing oleh guru. ditangguhkan

Penutup (Plenary):
Guru membimbing murid membina rumusan.

Tindakan Susulan Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:


Untuk Murid

Refleksi (PdPc akan


datang)

SK SENTUL UTAMA
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
HARIAN

Mata Pelajaran: Tema: Patriotisme dan Kelas: 5 Bijaksana Tarikh: 25 August 2017
Bahasa Melayu Kewarganegaraan
Topik: Bandar Diraja Johor Masa: 10.30 ~ 11.30 Hari: Jumaat

60 minit
Kod Standard 5.1 Kod Standard 5.1.1 Nilai Murni: Bersyukur EMK : Kajian Masa Depan
Kandungan: Pembelajaran:

Aspirasi Murid:
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid Kriteria Kejayaan: Murid dapat melakukan / menunjukkan:
dapat: Menyenaraikan 6 kata nama am tak hidup bukan institusi
Mengenali kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak serta penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks dan
abstrak serta penjodoh bilangan. membina ayat yang lengkap.

Konsep / Perbendaharaan Kata Bertentangan Bahan Bantu Belajar / Sumber: Lembaran kerja, alat tulis, buku
Utama: istiadat teks.

RANGKA PENGAJARAN IMPAK / REFLEKSI


Pemula (Starter):
Bersoal jawab tentang topik.

Aktiviti Utama (Main Activities): Refleksi:


1.Murid membaca dan memahami maklumat. ___/___ murid dapat mencapai objektif
2.Berbincang dan mengenalpasti perkataan yang tidak difahami dan tulis maksud pengajaran.
dalam buku celik kamus. ___/___ murid memerlukan bimbingan
daripada guru.
3.Murid diterangkan kata nama am tak hidup dan penjodoh bilangan.
4.Murid mengenal pasti kata tersebut. Kursus CRK/CUTI P&P
4. Murid membina ayat. ditangguhkan
5.Murid menyenaraikan kata anam am tersebut yang terdapat surat khabar didik.

Penutup (Plenary):
Guru membantu murid membuat rumusan.

Tindakan Susulan Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:


Untuk Murid

Refleksi (PdPc akan


datang)

SK SENTUL UTAMA
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
HARIAN

SK SENTUL UTAMA

Anda mungkin juga menyukai