Anda di halaman 1dari 2

BIL ASPEK BILANGAN CATATAN

ITEM MURID
YA TIDAK

FASA PERSEDIAAN

1 Murid dapat membuat pemerhatian secara aktif 20 - YA- 100%


TIDAK-0%
dengan video yang dipaparkan oleh guru.
2 Murid dapat mengenal pasti masalah daripada video 20 - YA-100%
TIDAK-0%
yang dipaparkan secara individu.

3 Murid dapat menghubungkait pengalaman sedia ada 19 1 YA-95%


TIDAK-5%
dengan pengalaman baru.

FASA IMAGINASI

4 Murid dapat membina idea baru bagi menyelesaikan 19 1 YA-95%


TIDAK-5%
masalah yang dikenal pasti.

5 Murid dapat menghasilkan tiga lakaran penjanaan idea 20 - YA-100%


TIDAK-0%
yang kreatif.

FASA PERKEMBANGAN

6 Murid dapat memilih satu lakaran daripada tiga 20 - YA-100%


TIDAK-0%
lakaran yang dihasilkan.

7 Murid dapat membuat penambahbaikan lakaran yang 18 2 YA-90%


TIDAK-10%
dipilih dari segi bentuk dan warna untuk
menghasilkan satu lakaran yang unik.
FASA TINDAKAN

8 Murid dapat menghasilkan satu lakaran yang unik dan 18 2 YA-90%


kreatif. TIDAK-10%

9 Murid dapat mempersembahkan hasil akhir lakaran 17 3 YA-85%


mereka dengan yakin di hadapan kelas. TIDAK-15%

10 Murid dapat membuat penilaian dan refleksi selepas 18 2 YA-90%


membuat persembahan. TIDAK-10%

25

20

15
YA
TIDAK
10

0
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3