Anda di halaman 1dari 1

Y.Bhg.

Tuan/Puan

SYNC MOBILE APPLICATION (Sync) SEBAGAI MEDIUM KOMUNIKASI ELEKTRONIK RASMI


SEKOLAH

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk,

2. Sukacita dimaklumkan bahawa, Kolej Melayu Kuala Kangsar telah menggunakan Aplikasi Sync
selama dua (2) tahun, sepanjang pelibatan pihak sekolah dalam menggunakan Aplikasi Sync ini, telah
banyak anjuran sekolah disebarkan melalui Aplikasi Sync kepada penjaga. Hasil daripada penggunaan
Aplikasi ini, pihak sekolah mendapati penyertaan dan penglibatan penjaga semakin meningkat dan
meriah.

3. Pihak sekolah amat berpuas hati dengan Aplikasi Sync yang diperkenalkan. Justeru itu, pihak
sekolah serta ahli PIBG menyarankan kepada sekolah-sekolah atau organisasi lain untuk menggunakan
Aplikasi Sync supaya kecemerlangan para pelajar dan sekolah dapat ditingkatkan sekaligus menaikkan
taraf Pendidikan Negara di persada dunia selaras dengan kemajuan teknologi.

Sekian, terima kasih.

.........................................................
(DATO AHMAD REDZA BIN AHMAD KHAIRUDDIN)
Yang Di Pertua
Persatuan Ibu Bapa dan Guru
The Malay College Kuala Kangsar