Anda di halaman 1dari 5

DOA PEMBUKA DAN PENUTUP

Do'a Pembuka Acara

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah
SWT. untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***

Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya
rabbana walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal
kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan
karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin
kami, kepada masyarakat dan negara kami ini.

Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..

Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang
membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan
negara kami.

Ya Allah Ya Rabbana..

Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memmperoleh ridho-MU semata, untuk
itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya
dengan baik, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang
akan datang.
Ya Allah ya Tuhan

Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk
memahaminya

Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-
hambaMu yang sholeh.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...

Dalam kekhusuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas
segala dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa
dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Ya Allah Ya Rabbana..

Acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk
memperoleh ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU
kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat
senantiasa memetik hikmah dalam seminar ini.

Allahumma Ya Allah Ya Karim,...

Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Mahasiswa yang memiliki sifat amanah
dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami
melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan.
Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan
bimbingan untuk menjalankan amanah.

Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka


antattauwaburrahim.

Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin


DOA PENUTUP SEMINAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian marilah kita tundukkan kepala, sejenak
bermunajat kepada Allah semoga kita selalu diridhoi olehNya dan semua yang kita
lakukan tercatat sebagai pahala sisiNya. Amiiin.

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin.
Hamdan yuwafi niamahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama
yanbaghii li jalali wajhika waazimi sultanik. Allahumma Sali ala saidina
muhammadin waala ali sayidana Muhammad.

Allahumma Ya Allah .

Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan seminar internasional, Seminar ini
sangat besar sekali manfaatnya bagi kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman
dan rahim-MU kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu
pengetahuan. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ENGKAU dapat
melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami serta pahamkanlah kami
dengan semua yang kami dengar dan kami lihat

Ya Allah Ya tuhan kami..

Jadikanlah semua yang kami lakukakan sebagai amal ibadah disisimu

Ya Allah ya tuhan

Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk
memahaminya. Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan
kepada hamba-hambaMu yang sholeh.

Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanahtau wakina azabannar


Subhanarabbika rabbil izati ama yasifuna wasalamun alamursalin
walhamdulillahi rabbil alamin.

Wasalam
B. Do'a Penutup Acara

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal
hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...

Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala


rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini
dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU
memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang telah selesai kami
laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut...
Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin
hubungan selaturrahim antara kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan
rahim-MU kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam
setiap tindakan.

Rabbij'al haadzal 'amalu shoolihan, waliwajhikal kariimi khoolishan


Wala taj'al lana minhu Khazzan, wala lisyyaithooni minhu nashiiban
wataqabbalahu minna yaa rabbana biqabuulin hasanin.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...

Dengan telah berakhirnya Acara Ulang Tahun Bloggerbekasi ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kekuatan
kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang
kokoh di antara agar senantiasa terjalin dengan baik dan utuh.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaaban naar
Subhanallah, subhanarabbikal rabbil 'izzati amma yasifuun wassalamu 'alal
mursaliin Walhamdulillahrabbil alamin...

Anda mungkin juga menyukai