Anda di halaman 1dari 29

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BLITAR


Jl. A. Yani No. 103 Telp. 0342-801221 Fax. 0342-801381
BLITAR Kode Pos 66131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Nomor : Kd.15.31/1/KS.01/ /2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Akhmad Mubasyir, MA


NIP : 19580423 198103 1 003
Jabatan : Kepala Kankemenag. Kab. Blitar

Dengan ini menyatakan Barang Milik Negara SELAIN tanah dan/atau bangunan dengan
perincian data sebagai berikut:

No. Jenis BMN SELAIN tanah dan/ Bangunan NilaiPerolehan Kode Barang

1 Portable Water Pump 750,000 3010305002


2 Portable Water Pump 750,000 3010305002
3 Portable Water Pump 750,000 3010305002
4 Portable Water Pump 750,000 3010305002
5 Portable Water Pump 750,000 3010305002
6 Portable Water Pump 750,000 3010305002
7 Portable Water Pump 750,000 3010305002
8 Scanner (Universal Tester) 850,000 3030307010
9 Lemari Penyimpan 900,000 3040104004
10 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
11 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
12 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
13 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
14 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
15 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
16 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
17 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
18 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
19 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
20 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
21 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
22 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
23 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
24 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
25 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
26 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
27 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
28 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
29 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
30 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
31 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
32 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
33 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
34 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
35 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
36 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
37 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 193,000 3050101002
38 Lemari Kayu 179,000 3050104002
39 Lemari Kayu 179,000 3050104002
40 Lemari Kayu 179,000 3050104002
41 Lemari Kayu 179,000 3050104002
42 Lemari Kayu 179,000 3050104002
43 Lemari Kayu 179,000 3050104002
44 Lemari Kayu 179,000 3050104002
45 Lemari Kayu 179,000 3050104002
46 Lemari Kayu 179,000 3050104002
47 Lemari Kayu 179,000 3050104002
48 Lemari Kayu 179,000 3050104002
49 Lemari Kayu 179,000 3050104002
50 Lemari Kayu 179,000 3050104002
51 Lemari Kayu 179,000 3050104002
52 Lemari Kayu 179,000 3050104002
53 Lemari Kayu 179,000 3050104002
54 Lemari Kayu 179,000 3050104002
55 Lemari Kayu 179,000 3050104002
56 Lemari Kayu 179,000 3050104002
57 Lemari Kayu 179,000 3050104002
58 Lemari Kayu 179,000 3050104002
59 Lemari Kayu 179,000 3050104002
60 Lemari Kayu 179,000 3050104002
61 Lemari Kayu 179,000 3050104002
62 Lemari Kayu 6,400,000 3050104002
63 Lemari Kayu 179,000 3050104002
64 Lemari Kayu 179,000 3050104002
65 Lemari Kayu 179,000 3050104002
66 Lemari Kayu 179,000 3050104002
67 Lemari Kayu 179,000 3050104002
68 Lemari Kayu 179,000 3050104002
69 Lemari Kayu 179,000 3050104002
70 Lemari Kayu 179,000 3050104002
71 Lemari Kayu 179,000 3050104002
72 Lemari Kayu 179,000 3050104002
73 Lemari Kayu 179,000 3050104002
74 Lemari Kayu 179,000 3050104002
75 Lemari Kayu 179,000 3050104002
76 Lemari Kayu 179,000 3050104002
77 Lemari Kayu 179,000 3050104002
78 Lemari Kayu 179,000 3050104002
79 Lemari Kayu 179,000 3050104002
80 Lemari Kayu 179,000 3050104002
81 Lemari Kayu 179,000 3050104002
82 Lemari Kayu 179,000 3050104002
83 Lemari Kayu 179,000 3050104002
84 Lemari Kayu 179,000 3050104002
85 Lemari Kayu 179,000 3050104002
86 Lemari Kayu 179,000 3050104002
87 Lemari Kayu 179,000 3050104002
88 Lemari Kayu 179,000 3050104002
89 Lemari Kayu 179,000 3050104002
90 Lemari Kayu 179,000 3050104002
91 Lemari Kayu 179,000 3050104002
92 Lemari Kayu 179,000 3050104002
93 Lemari Kayu 179,000 3050104002
94 Lemari Kayu 179,000 3050104002
95 Lemari Kayu 179,000 3050104002
96 Lemari Kayu 179,000 3050104002
97 Lemari Kayu 179,000 3050104002
98 Lemari Kayu 179,000 3050104002
99 Lemari Kayu 179,000 3050104002
100 Lemari Kayu 179,000 3050104002
101 Lemari Kayu 179,000 3050104002
102 Lemari Kayu 179,000 3050104002
103 Lemari Kayu 179,000 3050104002
104 Lemari Kayu 179,000 3050104002
105 Lemari Kayu 179,000 3050104002
106 Lemari Kayu 179,000 3050104002
107 Lemari Kayu 179,000 3050104002
108 Lemari Kayu 179,000 3050104002
109 Lemari Kayu 179,000 3050104002
110 Lemari Kayu 179,000 3050104002
111 Lemari Kayu 179,000 3050104002
112 Lemari Kayu 179,000 3050104002
113 Lemari Kayu 179,000 3050104002
114 Lemari Kayu 179,000 3050104002
115 Lemari Kayu 179,000 3050104002
116 Lemari Kayu 179,000 3050104002
117 Lemari Kayu 179,000 3050104002
118 Lemari Kayu 179,000 3050104002
119 Lemari Kayu 179,000 3050104002
120 Lemari Kayu 179,000 3050104002
121 Lemari Kayu 179,000 3050104002
122 Lemari Kayu 179,000 3050104002
123 Lemari Kayu 179,000 3050104002
124 Lemari Kayu 179,000 3050104002
125 Lemari Kayu 179,000 3050104002
126 Lemari Kayu 179,000 3050104002
127 Lemari Kayu 179,000 3050104002
128 Lemari Kayu 179,000 3050104002
129 Lemari Kayu 179,000 3050104002
130 Lemari Kayu 179,000 3050104002
131 Lemari Kayu 179,000 3050104002
132 Lemari Kayu 179,000 3050104002
133 Lemari Kayu 179,000 3050104002
134 Lemari Kayu 179,000 3050104002
135 Lemari Kayu 179,000 3050104002
136 Lemari Kayu 179,000 3050104002
137 Lemari Kayu 179,000 3050104002
138 Lemari Kayu 179,000 3050104002
139 Lemari Kayu 179,000 3050104002
140 Lemari Kayu 179,000 3050104002
141 Lemari Kayu 179,000 3050104002
142 Lemari Kayu 179,000 3050104002
143 Lemari Kayu 179,000 3050104002
144 Lemari Kayu 179,000 3050104002
145 Lemari Kayu 179,000 3050104002
146 Lemari Kayu 179,000 3050104002
147 Lemari Kayu 179,000 3050104002
148 Lemari Kayu 179,000 3050104002
149 Lemari Kayu 179,000 3050104002
150 Lemari Kayu 179,000 3050104002
151 Lemari Kayu 179,000 3050104002
152 Lemari Kayu 179,000 3050104002
153 Lemari Kayu 179,000 3050104002
154 Lemari Kayu 179,000 3050104002
155 Lemari Kayu 179,000 3050104002
156 Lemari Kayu 179,000 3050104002
157 Lemari Kayu 179,000 3050104002
158 Rak Besi 156,000 3050104003
159 Rak Besi 156,000 3050104003
160 Rak Besi 156,000 3050104003
161 Rak Besi 156,000 3050104003
162 Rak Kayu 120,000 3050104004
163 Rak Kayu 120,000 3050104004
164 Rak Kayu 120,000 3050104004
165 Rak Kayu 120,000 3050104004
166 Rak Kayu 120,000 3050104004
167 Rak Kayu 120,000 3050104004
168 Rak Kayu 120,000 3050104004
169 Rak Kayu 120,000 3050104004
170 Rak Kayu 120,000 3050104004
171 Rak Kayu 120,000 3050104004
172 Rak Kayu 120,000 3050104004
173 Rak Kayu 120,000 3050104004
174 Rak Kayu 120,000 3050104004
175 Rak Kayu 120,000 3050104004
176 Rak Kayu 120,000 3050104004
177 Rak Kayu 120,000 3050104004
178 Rak Kayu 120,000 3050104004
179 Rak Kayu 120,000 3050104004
180 Rak Kayu 120,000 3050104004
181 Rak Kayu 120,000 3050104004
182 Rak Kayu 120,000 3050104004
183 Rak Kayu 120,000 3050104004
184 Rak Kayu 120,000 3050104004
185 Rak Kayu 120,000 3050104004
186 Rak Kayu 120,000 3050104004
187 Rak Kayu 120,000 3050104004
188 Rak Kayu 120,000 3050104004
189 Rak Kayu 120,000 3050104004
190 Rak Kayu 120,000 3050104004
191 Rak Kayu 120,000 3050104004
192 Rak Kayu 120,000 3050104004
193 Rak Kayu 120,000 3050104004
194 Rak Kayu 120,000 3050104004
195 Rak Kayu 120,000 3050104004
196 Rak Kayu 120,000 3050104004
197 Rak Kayu 120,000 3050104004
198 Rak Kayu 120,000 3050104004
199 Rak Kayu 120,000 3050104004
200 Rak Kayu 120,000 3050104004
201 Rak Kayu 120,000 3050104004
202 Rak Kayu 120,000 3050104004
203 Rak Kayu 120,000 3050104004
204 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
205 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
206 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
207 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
208 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
209 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
210 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
211 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
212 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
213 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
214 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
215 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
216 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
217 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
218 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
219 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
220 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
221 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
222 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
223 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
224 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
225 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
226 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
227 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
228 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
229 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
230 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
231 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
232 Filing Cabinet Besi 140,000 3050104005
233 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
234 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
235 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
236 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
237 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
238 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
239 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
240 Filing Cabinet Kayu 175,000 3050104006
241 Brandkas 375,000 3050104007
242 Brandkas 375,000 3050104007
243 Brandkas 375,000 3050104007
244 Brandkas 375,000 3050104007
245 Brandkas 375,000 3050104007
246 Brandkas 375,000 3050104007
247 Brandkas 375,000 3050104007
248 Brandkas 375,000 3050104007
249 Brandkas 375,000 3050104007
250 Brandkas 375,000 3050104007
251 Brandkas 375,000 3050104007
252 Locker 350,000 3050104015
253 Lemari Display 2,400,000 3050104020
254 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
255 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
256 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
257 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
258 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
259 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
260 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
261 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
262 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
263 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
264 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
265 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
266 Papan Visual/Papan Nama 80,000 3050105008
267 White Board 60,000 3050105010
268 White Board 60,000 3050105010
269 White Board 60,000 3050105010
270 White Board 60,000 3050105010
271 White Board 60,000 3050105010
272 White Board 60,000 3050105010
273 White Board 60,000 3050105010
274 White Board 60,000 3050105010
275 White Board 60,000 3050105010
276 White Board 60,000 3050105010
277 White Board 60,000 3050105010
278 White Board 60,000 3050105010
279 Peta 15,000 3050105014
280 Peta 15,000 3050105014
281 Peta 15,000 3050105014
282 Peta 15,000 3050105014
283 Peta 15,000 3050105014
284 Peta 15,000 3050105014
285 Peta 15,000 3050105014
286 Peta 15,000 3050105014
287 Peta 15,000 3050105014
288 LCD Projector/Infocus 4,566,000 3050105048
289 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
290 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
291 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
292 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
293 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
294 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
295 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
296 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
297 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
298 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
299 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
300 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
301 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
302 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
303 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
304 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
305 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
306 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
307 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
308 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
309 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
310 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
311 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
312 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
313 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
314 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
315 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
316 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
317 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
318 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
319 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
320 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
321 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
322 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
323 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
324 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
325 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
326 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
327 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
328 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
329 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
330 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
331 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
332 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
333 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
334 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
335 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
336 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
337 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
338 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
339 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
340 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
341 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
342 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
343 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
344 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
345 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
346 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
347 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
348 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
349 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
350 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
351 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
352 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
353 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
354 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
355 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
356 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
357 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
358 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
359 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
360 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
361 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
362 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
363 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
364 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
365 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
366 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
367 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
368 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
369 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
370 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
371 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
372 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
373 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
374 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
375 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
376 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
377 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
378 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
379 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
380 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
381 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
382 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
383 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
384 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
385 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
386 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
387 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
388 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
389 Meja Kerja Kayu 114,000 3050201002
390 Meja Kerja Kayu 770,000 3050201002
391 Meja Kerja Kayu 770,000 3050201002
392 Meja Kerja Kayu 770,000 3050201002
393 Meja Kerja Kayu 770,000 3050201002
394 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
395 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
396 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
397 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
398 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
399 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
400 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
401 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
402 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
403 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
404 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
405 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
406 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
407 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
408 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
409 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
410 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
411 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
412 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
413 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
414 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
415 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
416 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
417 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
418 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
419 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
420 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
421 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
422 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
423 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
424 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
425 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
426 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
427 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
428 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
429 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
430 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
431 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
432 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
433 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
434 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
435 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
436 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
437 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
438 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
439 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
440 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
441 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
442 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
443 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
444 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
445 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
446 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
447 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
448 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
449 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
450 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
451 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
452 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
453 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
454 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
455 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
456 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
457 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
458 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
459 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
460 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
461 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
462 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
463 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
464 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
465 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
466 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
467 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
468 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
469 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
470 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
471 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
472 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
473 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
474 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
475 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
476 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
477 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
478 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
479 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
480 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
481 Meja Kerja Kayu 66,000 3050201002
482 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
483 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
484 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
485 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
486 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
487 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
488 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
489 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
490 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
491 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
492 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
493 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
494 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
495 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
496 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
497 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
498 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
499 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
500 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
501 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
502 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
503 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
504 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
505 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
506 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
507 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
508 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
509 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
510 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
511 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
512 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
513 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
514 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
515 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
516 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
517 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
518 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
519 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
520 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
521 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
522 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
523 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
524 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
525 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
526 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
527 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
528 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
529 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
530 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
531 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
532 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
533 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
534 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
535 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
536 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
537 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
538 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
539 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
540 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
541 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
542 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
543 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
544 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
545 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
546 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
547 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
548 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
549 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
550 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
551 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
552 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
553 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
554 Kursi Besi/Metal 62,000 3050201003
555 Kursi Kayu 75,000 3050201004
556 Kursi Kayu 75,000 3050201004
557 Kursi Kayu 75,000 3050201004
558 Kursi Kayu 75,000 3050201004
559 Kursi Kayu 75,000 3050201004
560 Kursi Kayu 75,000 3050201004
561 Kursi Kayu 75,000 3050201004
562 Kursi Kayu 75,000 3050201004
563 Kursi Kayu 75,000 3050201004
564 Kursi Kayu 75,000 3050201004
565 Kursi Kayu 75,000 3050201004
566 Kursi Kayu 75,000 3050201004
567 Kursi Kayu 75,000 3050201004
568 Kursi Kayu 75,000 3050201004
569 Kursi Kayu 75,000 3050201004
570 Kursi Kayu 75,000 3050201004
571 Kursi Kayu 75,000 3050201004
572 Kursi Kayu 75,000 3050201004
573 Kursi Kayu 75,000 3050201004
574 Kursi Kayu 75,000 3050201004
575 Kursi Kayu 75,000 3050201004
576 Kursi Kayu 75,000 3050201004
577 Kursi Kayu 75,000 3050201004
578 Kursi Kayu 75,000 3050201004
579 Kursi Kayu 75,000 3050201004
580 Kursi Kayu 75,000 3050201004
581 Kursi Kayu 75,000 3050201004
582 Kursi Kayu 75,000 3050201004
583 Kursi Kayu 75,000 3050201004
584 Kursi Kayu 75,000 3050201004
585 Kursi Kayu 75,000 3050201004
586 Kursi Kayu 75,000 3050201004
587 Kursi Kayu 75,000 3050201004
588 Kursi Kayu 75,000 3050201004
589 Kursi Kayu 75,000 3050201004
590 Kursi Kayu 75,000 3050201004
591 Kursi Kayu 75,000 3050201004
592 Kursi Kayu 75,000 3050201004
593 Kursi Kayu 75,000 3050201004
594 Kursi Kayu 75,000 3050201004
595 Kursi Kayu 75,000 3050201004
596 Kursi Kayu 75,000 3050201004
597 Kursi Kayu 75,000 3050201004
598 Kursi Kayu 75,000 3050201004
599 Kursi Kayu 75,000 3050201004
600 Kursi Kayu 75,000 3050201004
601 Kursi Kayu 75,000 3050201004
602 Kursi Kayu 75,000 3050201004
603 Kursi Kayu 75,000 3050201004
604 Kursi Kayu 75,000 3050201004
605 Kursi Kayu 75,000 3050201004
606 Kursi Kayu 75,000 3050201004
607 Kursi Kayu 75,000 3050201004
608 Kursi Kayu 75,000 3050201004
609 Kursi Kayu 75,000 3050201004
610 Kursi Kayu 75,000 3050201004
611 Kursi Kayu 75,000 3050201004
612 Kursi Kayu 75,000 3050201004
613 Kursi Kayu 75,000 3050201004
614 Kursi Kayu 75,000 3050201004
615 Kursi Kayu 75,000 3050201004
616 Kursi Kayu 75,000 3050201004
617 Kursi Kayu 75,000 3050201004
618 Kursi Kayu 75,000 3050201004
619 Kursi Kayu 75,000 3050201004
620 Kursi Kayu 75,000 3050201004
621 Kursi Kayu 75,000 3050201004
622 Kursi Kayu 75,000 3050201004
623 Kursi Kayu 75,000 3050201004
624 Kursi Kayu 75,000 3050201004
625 Kursi Kayu 75,000 3050201004
626 Kursi Kayu 75,000 3050201004
627 Kursi Kayu 75,000 3050201004
628 Kursi Kayu 75,000 3050201004
629 Kursi Kayu 75,000 3050201004
630 Kursi Kayu 75,000 3050201004
631 Kursi Kayu 75,000 3050201004
632 Kursi Kayu 75,000 3050201004
633 Kursi Kayu 75,000 3050201004
634 Kursi Kayu 75,000 3050201004
635 Kursi Kayu 75,000 3050201004
636 Kursi Kayu 75,000 3050201004
637 Kursi Kayu 75,000 3050201004
638 Kursi Kayu 75,000 3050201004
639 Kursi Kayu 75,000 3050201004
640 Kursi Kayu 75,000 3050201004
641 Kursi Kayu 75,000 3050201004
642 Kursi Kayu 75,000 3050201004
643 Kursi Kayu 75,000 3050201004
644 Kursi Kayu 75,000 3050201004
645 Kursi Kayu 75,000 3050201004
646 Kursi Kayu 75,000 3050201004
647 Kursi Kayu 75,000 3050201004
648 Kursi Kayu 75,000 3050201004
649 Kursi Kayu 75,000 3050201004
650 Kursi Kayu 75,000 3050201004
651 Kursi Kayu 75,000 3050201004
652 Kursi Kayu 75,000 3050201004
653 Kursi Kayu 75,000 3050201004
654 Kursi Kayu 75,000 3050201004
655 Kursi Kayu 75,000 3050201004
656 Kursi Kayu 75,000 3050201004
657 Kursi Kayu 75,000 3050201004
658 Kursi Kayu 75,000 3050201004
659 Kursi Kayu 75,000 3050201004
660 Kursi Kayu 75,000 3050201004
661 Kursi Kayu 75,000 3050201004
662 Kursi Kayu 75,000 3050201004
663 Kursi Kayu 75,000 3050201004
664 Kursi Kayu 75,000 3050201004
665 Kursi Kayu 75,000 3050201004
666 Kursi Kayu 75,000 3050201004
667 Kursi Kayu 75,000 3050201004
668 Kursi Kayu 75,000 3050201004
669 Kursi Kayu 75,000 3050201004
670 Kursi Kayu 75,000 3050201004
671 Kursi Kayu 75,000 3050201004
672 Kursi Kayu 75,000 3050201004
673 Kursi Kayu 75,000 3050201004
674 Kursi Kayu 75,000 3050201004
675 Kursi Kayu 75,000 3050201004
676 Kursi Kayu 75,000 3050201004
677 Kursi Kayu 75,000 3050201004
678 Kursi Kayu 75,000 3050201004
679 Kursi Kayu 75,000 3050201004
680 Kursi Kayu 75,000 3050201004
681 Kursi Kayu 75,000 3050201004
682 Kursi Kayu 75,000 3050201004
683 Kursi Kayu 75,000 3050201004
684 Kursi Kayu 75,000 3050201004
685 Kursi Kayu 75,000 3050201004
686 Kursi Kayu 75,000 3050201004
687 Kursi Kayu 75,000 3050201004
688 Kursi Kayu 75,000 3050201004
689 Kursi Kayu 75,000 3050201004
690 Kursi Kayu 75,000 3050201004
691 Kursi Kayu 75,000 3050201004
692 Kursi Kayu 75,000 3050201004
693 Kursi Kayu 75,000 3050201004
694 Kursi Kayu 75,000 3050201004
695 Kursi Kayu 75,000 3050201004
696 Kursi Kayu 75,000 3050201004
697 Kursi Kayu 75,000 3050201004
698 Kursi Kayu 75,000 3050201004
699 Kursi Kayu 75,000 3050201004
700 Kursi Kayu 75,000 3050201004
701 Kursi Kayu 75,000 3050201004
702 Kursi Kayu 75,000 3050201004
703 Kursi Kayu 75,000 3050201004
704 Kursi Kayu 75,000 3050201004
705 Kursi Kayu 75,000 3050201004
706 Kursi Kayu 75,000 3050201004
707 Kursi Kayu 75,000 3050201004
708 Kursi Kayu 75,000 3050201004
709 Kursi Kayu 75,000 3050201004
710 Kursi Kayu 75,000 3050201004
711 Kursi Kayu 75,000 3050201004
712 Kursi Kayu 75,000 3050201004
713 Kursi Kayu 75,000 3050201004
714 Kursi Kayu 75,000 3050201004
715 Kursi Kayu 75,000 3050201004
716 Kursi Kayu 75,000 3050201004
717 Kursi Kayu 75,000 3050201004
718 Kursi Kayu 75,000 3050201004
719 Kursi Kayu 75,000 3050201004
720 Kursi Kayu 75,000 3050201004
721 Kursi Kayu 75,000 3050201004
722 Kursi Kayu 75,000 3050201004
723 Kursi Kayu 75,000 3050201004
724 Kursi Kayu 75,000 3050201004
725 Kursi Kayu 75,000 3050201004
726 Kursi Kayu 75,000 3050201004
727 Kursi Kayu 75,000 3050201004
728 Kursi Kayu 75,000 3050201004
729 Kursi Kayu 75,000 3050201004
730 Kursi Kayu 75,000 3050201004
731 Kursi Kayu 75,000 3050201004
732 Kursi Kayu 75,000 3050201004
733 Kursi Kayu 75,000 3050201004
734 Kursi Kayu 75,000 3050201004
735 Kursi Kayu 75,000 3050201004
736 Kursi Kayu 75,000 3050201004
737 Kursi Kayu 75,000 3050201004
738 Kursi Kayu 75,000 3050201004
739 Kursi Kayu 75,000 3050201004
740 Kursi Kayu 75,000 3050201004
741 Kursi Kayu 75,000 3050201004
742 Kursi Kayu 75,000 3050201004
743 Kursi Kayu 75,000 3050201004
744 Kursi Kayu 75,000 3050201004
745 Kursi Kayu 75,000 3050201004
746 Kursi Kayu 75,000 3050201004
747 Kursi Kayu 75,000 3050201004
748 Kursi Kayu 75,000 3050201004
749 Kursi Kayu 75,000 3050201004
750 Kursi Kayu 75,000 3050201004
751 Kursi Kayu 75,000 3050201004
752 Kursi Kayu 75,000 3050201004
753 Kursi Kayu 75,000 3050201004
754 Kursi Kayu 75,000 3050201004
755 Kursi Kayu 75,000 3050201004
756 Kursi Kayu 75,000 3050201004
757 Kursi Kayu 75,000 3050201004
758 Kursi Kayu 75,000 3050201004
759 Kursi Kayu 75,000 3050201004
760 Kursi Kayu 75,000 3050201004
761 Kursi Kayu 75,000 3050201004
762 Kursi Kayu 75,000 3050201004
763 Kursi Kayu 75,000 3050201004
764 Kursi Kayu 75,000 3050201004
765 Kursi Kayu 75,000 3050201004
766 Kursi Kayu 75,000 3050201004
767 Kursi Kayu 75,000 3050201004
768 Kursi Kayu 75,000 3050201004
769 Kursi Kayu 75,000 3050201004
770 Kursi Kayu 75,000 3050201004
771 Kursi Kayu 75,000 3050201004
772 Kursi Kayu 75,000 3050201004
773 Kursi Kayu 75,000 3050201004
774 Kursi Kayu 75,000 3050201004
775 Kursi Kayu 75,000 3050201004
776 Kursi Kayu 75,000 3050201004
777 Kursi Kayu 75,000 3050201004
778 Kursi Kayu 75,000 3050201004
779 Kursi Kayu 75,000 3050201004
780 Kursi Kayu 75,000 3050201004
781 Kursi Kayu 75,000 3050201004
782 Kursi Kayu 75,000 3050201004
783 Kursi Kayu 75,000 3050201004
784 Kursi Kayu 75,000 3050201004
785 Kursi Kayu 75,000 3050201004
786 Kursi Kayu 75,000 3050201004
787 Kursi Kayu 75,000 3050201004
788 Kursi Kayu 75,000 3050201004
789 Kursi Kayu 75,000 3050201004
790 Kursi Kayu 75,000 3050201004
791 Kursi Kayu 75,000 3050201004
792 Kursi Kayu 75,000 3050201004
793 Kursi Kayu 75,000 3050201004
794 Kursi Kayu 75,000 3050201004
795 Kursi Kayu 75,000 3050201004
796 Kursi Kayu 75,000 3050201004
797 Kursi Kayu 75,000 3050201004
798 Kursi Kayu 75,000 3050201004
799 Kursi Kayu 75,000 3050201004
800 Kursi Kayu 75,000 3050201004
801 Kursi Kayu 75,000 3050201004
802 Kursi Kayu 75,000 3050201004
803 Kursi Kayu 75,000 3050201004
804 Kursi Kayu 75,000 3050201004
805 Kursi Kayu 75,000 3050201004
806 Kursi Kayu 75,000 3050201004
807 Kursi Kayu 75,000 3050201004
808 Kursi Kayu 75,000 3050201004
809 Kursi Kayu 75,000 3050201004
810 Kursi Kayu 75,000 3050201004
811 Kursi Kayu 75,000 3050201004
812 Kursi Kayu 75,000 3050201004
813 Kursi Kayu 75,000 3050201004
814 Kursi Kayu 75,000 3050201004
815 Kursi Kayu 75,000 3050201004
816 Kursi Kayu 75,000 3050201004
817 Kursi Kayu 75,000 3050201004
818 Kursi Kayu 75,000 3050201004
819 Kursi Kayu 75,000 3050201004
820 Kursi Kayu 75,000 3050201004
821 Kursi Kayu 75,000 3050201004
822 Kursi Kayu 75,000 3050201004
823 Kursi Kayu 75,000 3050201004
824 Kursi Kayu 75,000 3050201004
825 Kursi Kayu 75,000 3050201004
826 Kursi Kayu 75,000 3050201004
827 Kursi Kayu 75,000 3050201004
828 Kursi Kayu 75,000 3050201004
829 Kursi Kayu 75,000 3050201004
830 Kursi Kayu 75,000 3050201004
831 Kursi Kayu 75,000 3050201004
832 Kursi Kayu 75,000 3050201004
833 Kursi Kayu 75,000 3050201004
834 Kursi Kayu 75,000 3050201004
835 Kursi Kayu 75,000 3050201004
836 Kursi Kayu 75,000 3050201004
837 Kursi Kayu 75,000 3050201004
838 Kursi Kayu 75,000 3050201004
839 Kursi Kayu 75,000 3050201004
840 Kursi Kayu 75,000 3050201004
841 Kursi Kayu 75,000 3050201004
842 Kursi Kayu 75,000 3050201004
843 Kursi Kayu 75,000 3050201004
844 Kursi Kayu 75,000 3050201004
845 Kursi Kayu 75,000 3050201004
846 Kursi Kayu 75,000 3050201004
847 Kursi Kayu 75,000 3050201004
848 Kursi Kayu 75,000 3050201004
849 Kursi Kayu 75,000 3050201004
850 Kursi Kayu 75,000 3050201004
851 Kursi Kayu 75,000 3050201004
852 Kursi Kayu 75,000 3050201004
853 Kursi Kayu 75,000 3050201004
854 Kursi Kayu 75,000 3050201004
855 Kursi Kayu 75,000 3050201004
856 Kursi Kayu 75,000 3050201004
857 Kursi Kayu 75,000 3050201004
858 Kursi Kayu 75,000 3050201004
859 Kursi Kayu 75,000 3050201004
860 Kursi Kayu 75,000 3050201004
861 Kursi Kayu 75,000 3050201004
862 Kursi Kayu 75,000 3050201004
863 Kursi Kayu 75,000 3050201004
864 Kursi Kayu 75,000 3050201004
865 Kursi Kayu 75,000 3050201004
866 Kursi Kayu 75,000 3050201004
867 Kursi Kayu 75,000 3050201004
868 Kursi Kayu 75,000 3050201004
869 Kursi Kayu 75,000 3050201004
870 Kursi Kayu 75,000 3050201004
871 Kursi Kayu 75,000 3050201004
872 Sice 375,000 3050201005
873 Sice 375,000 3050201005
874 Sice 375,000 3050201005
875 Sice 375,000 3050201005
876 Sice 375,000 3050201005
877 Sice 375,000 3050201005
878 Sice 375,000 3050201005
879 Sice 375,000 3050201005
880 Sice 375,000 3050201005
881 Sice 375,000 3050201005
882 Sice 375,000 3050201005
883 Sice 375,000 3050201005
884 Sice 375,000 3050201005
885 Sice 375,000 3050201005
886 Sice 375,000 3050201005
887 Sice 375,000 3050201005
888 Bangku Panjang Kayu 40,000 3050201007
889 Bangku Panjang Kayu 40,000 3050201007
890 Bangku Panjang Kayu 40,000 3050201007
891 Bangku Panjang Kayu 40,000 3050201007
892 Bangku Panjang Kayu 40,000 3050201007
893 Meja Komputer 45,000 3050201009
894 Meja Komputer 45,000 3050201009
895 Meja Komputer 45,000 3050201009
896 Meja Komputer 45,000 3050201009
897 Meja Komputer 45,000 3050201009
898 Meja Komputer 45,000 3050201009
899 Meja Komputer 45,000 3050201009
900 Meja Komputer 45,000 3050201009
901 Meja Resepsionis 2,830,000 3050201014
902 Meja Resepsionis 2,830,000 3050201014
903 Meja Resepsionis 2,830,000 3050201014
904 Kursi Fiber Glas/Plastik 215,000 3050201020
905 Kursi Fiber Glas/Plastik 215,000 3050201020
906 Kursi Fiber Glas/Plastik 215,000 3050201020
907 Kursi Fiber Glas/Plastik 215,000 3050201020
908 Kursi Fiber Glas/Plastik 215,000 3050201020
909 Kursi Fiber Glas/Plastik 854,500 3050201020
910 Kursi Fiber Glas/Plastik 950,000 3050201020
911 Kursi Fiber Glas/Plastik 950,000 3050201020
912 Kursi Fiber Glas/Plastik 950,000 3050201020
913 Jam Elektronik 12,000 3050202003
914 Jam Elektronik 12,000 3050202003
915 Jam Elektronik 12,000 3050202003
916 Jam Elektronik 12,000 3050202003
917 Jam Elektronik 12,000 3050202003
918 Jam Elektronik 12,000 3050202003
919 Jam Elektronik 12,000 3050202003
920 Jam Elektronik 12,000 3050202003
921 Jam Elektronik 12,000 3050202003
922 Jam Elektronik 12,000 3050202003
923 Jam Elektronik 12,000 3050202003
924 Jam Elektronik 12,000 3050202003
925 Jam Elektronik 12,000 3050202003
926 Jam Elektronik 12,000 3050202003
927 Jam Elektronik 12,000 3050202003
928 Jam Elektronik 12,000 3050202003
929 Jam Elektronik 12,000 3050202003
930 Jam Elektronik 12,000 3050202003
931 Jam Elektronik 12,000 3050202003
932 Jam Elektronik 12,000 3050202003
933 Jam Elektronik 12,000 3050202003
934 Jam Elektronik 12,000 3050202003
935 Jam Elektronik 12,000 3050202003
936 Lemari Es 900,000 3050204001
937 A.C. Window 1,100,000 3050204003
938 A.C. Window 1,100,000 3050204003
939 A.C. Window 1,100,000 3050204003
940 Kipas Angin 25,000 3050204006
941 Kipas Angin 25,000 3050204006
942 Kipas Angin 25,000 3050204006
943 Kipas Angin 225,000 3050204006
944 Kipas Angin 225,000 3050204006
945 Kipas Angin 25,000 3050204006
946 Kipas Angin 25,000 3050204006
947 Kipas Angin 25,000 3050204006
948 Kipas Angin 25,000 3050204006
949 Kipas Angin 25,000 3050204006
950 Kipas Angin 25,000 3050204006
951 Kipas Angin 25,000 3050204006
952 Kipas Angin 25,000 3050204006
953 Televisi 400,000 3050206002
954 Televisi 400,000 3050206002
955 Televisi 400,000 3050206002
956 Televisi 400,000 3050206002
957 Televisi 400,000 3050206002
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya
958
( Home Use )) 200,000 3050206004
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya
959
( Home Use )) 200,000 3050206004
960 Amplifier 250,000 3050206005
961 Loudspeaker 200,000 3050206007
962 Loudspeaker 200,000 3050206007
963 Loudspeaker 200,000 3050206007
964 Tustel 150,000 3050206021
965 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
966 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
967 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
968 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
969 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
970 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
971 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
972 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
973 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
974 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
975 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
976 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
977 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
978 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
979 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
980 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
981 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
982 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
983 Lambang Garuda Pancasila 75,000 3050206026
984 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
985 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
986 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
987 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
988 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
989 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
990 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
991 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
992 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
993 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
994 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
995 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
996 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
997 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
998 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
999 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
1000 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
1001 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
1002 Gambar Presiden/Wakil Presiden 12,000 3050206027
1003 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1004 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1005 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1006 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1007 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1008 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1009 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1010 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1011 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1012 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1013 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1014 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1015 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1016 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1017 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1018 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1019 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1020 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1021 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1022 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1023 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1024 Tiang Bendera 50,000 3050206030
1025 Tangga Aluminium 40,000 3050206034
1026 Kaca Hias 25,000 3050206035
1027 Kaca Hias 25,000 3050206035
1028 Kaca Hias 25,000 3050206035
1029 Dispenser 50,000 3050206036
1030 Dispenser 50,000 3050206036
1031 Dispenser 50,000 3050206036
1032 Mimbar/Podium 450,000 3050206037
1033 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1034 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1035 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1036 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1037 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1038 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1039 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1040 Lambang Instansi 15,000 3050206042
1041 Gordyin/Kray 225,000 3050206058
1042 Gordyin/Kray 225,000 3050206058
1043 Gordyin/Kray 3,395,500 3050206058
1044 Kabel Roll 75,000 3050206059
1045 Kabel Roll 7,500 3050206059
1046 Kabel Roll 200,000 3050206059
1047 DVD Player 1,250,000 3050206068
Compact Disc Player (Peralatan Studio
1048
Audio) 175,000 3060101016
1049 Professional Sound System 7,500,000 3060101041
1050 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1,350,000 3060101048
1051 Camera Electronic 3,050,000 3060102003
1052 Tripod Camera 350,000 3060102045
1053 Film Projector 8,500,000 3060102056
1054 Camera Digital 6,460,000 3060102128
Telescope (Peralatan Studio
1055
Pemetaan/peralatan Ukur Tanah) 25,000,000 3060105027
1056 Telephone (PABX) 3,750,000 3060201001
1057 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1058 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1059 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1060 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1061 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1062 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1063 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1064 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1065 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1066 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1067 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
1068 Pesawat Telephone 30,000 3060201003
Finger Printer Time and Attandance Acces
1069
Control System 900,000 3060207005
1070 Switcher Manual 600,000 3060319002
1071 Kursi Zeis 490,000 3070104108
1072 Kursi Zeis 490,000 3070104108
1073 Kursi Zeis 490,000 3070104108
1074 Kursi Zeis 490,000 3070104108
1075 Serial Scanner/Printer 720,000 3080302039
1076 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1077 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1078 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1079 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1080 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1081 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1082 P.C Unit 4,000,000 3100102001
1083 P.C Unit 4,000,000 3100102001
1084 P.C Unit 3,500,000 3100102001
1085 P.C Unit 4,250,000 3100102001
1086 P.C Unit 4,250,000 3100102001
1087 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1088 P.C Unit 4,250,000 3100102001
1089 P.C Unit 6,000,000 3100102001
1090 P.C Unit 6,000,000 3100102001
1091 P.C Unit 6,480,000 3100102001
1092 P.C Unit 14,964,000 3100102001
1093 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1094 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1095 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1096 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1097 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1098 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1099 P.C Unit 1,410,000 3100102001
1100 Note Book 6,825,000 3100102003
1101 Note Book 6,825,000 3100102003
1102 Note Book 13,500,000 3100102003
1103 Note Book 6,500,000 3100102003
1104 Note Book 12,975,000 3100102003
1105 Note Book 12,975,000 3100102003
1106 Note Book 5,425,000 3100102003
1107 Note Book 5,425,000 3100102003
1108 CPU (Peralatan Mainframe) 6,500,000 3100201006
1109 CPU (Peralatan Mainframe) 6,500,000 3100201006
1110 CPU (Peralatan Personal Komputer) 6,282,000 3100203001
1111 CPU (Peralatan Personal Komputer) 5,205,000 3100203001
1112 CPU (Peralatan Personal Komputer) 3,520,000 3100203001
1113 Monitor 1,600,000 3100203002
1114 Monitor 1,600,000 3100203002
1115 Monitor 1,325,000 3100203002
1116 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1117 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1118 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1119 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1120 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1121 Printer (Peralatan Personal Komputer) 500,000 3100203003
1122 Printer (Peralatan Personal Komputer) 500,000 3100203003
1123 Printer (Peralatan Personal Komputer) 650,000 3100203003
1124 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1,500,000 3100203003
1125 Printer (Peralatan Personal Komputer) 775,000 3100203003
1126 Printer (Peralatan Personal Komputer) 775,000 3100203003
1127 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1128 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1,450,000 3100203003
1129 Printer (Peralatan Personal Komputer) 640,000 3100203003
1130 Printer (Peralatan Personal Komputer) 640,000 3100203003
1131 Printer (Peralatan Personal Komputer) 640,000 3100203003
1132 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1,148,070 3100203003
1133 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1134 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1135 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1136 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1137 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1138 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1139 Printer (Peralatan Personal Komputer) 215,000 3100203003
1140 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 82,000 3100203009
1141 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 82,000 3100203009
1142 DVD Writer 390,000 3100203011
1143 DVD Writer 390,000 3100203011
1144 Router 2,650,000 3100204002
1145 Hub 850,000 3100204003
1146 Hub 400,000 3100204003
1147 Hub 225,000 3100204003
1148 Teropong (Optik) 10,000,000 3110101001
1149 Teropong (Optik) 10,000,000 3110101001
Total Perolehan : Rp. 372,264,470

Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar / Sekretariat Jenderal (297503).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan
penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Kepala,

Drs. H. Akhmad Mubasyir, MA


NIP. 195804231981031003