Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JENDARATA BAHAGIAN 3

JAWATANKUASA (3K) KECERIAAN DAN KEBERSIHAN 2017

KERTAS KERJA PERTANDINGAN KELAS


5 BINTANG
BAGI TAHUN 2017

Pengenalan

Kelas merupakan tempat dan rumah bagi pelajar di sekolah.Kelas yang menarik dan
kondusif akan menarik minat murid untuk belajar serta mahu ke kelas bagi menuntut
ilmu.Suasana kelas yang kondusif akan memberi murid keselesaan untuk belajar di
samping merasa teruja untuk menerima lmu yang baharu.
Keceriaan kelas adalah tanggungjawab bersama guru kelas dan murid-murid dalam kelas
tersebut.Pertandingan keceriaan kelas adalah salah satu medium untuk guru dan murid
bersama-sama berganding bahu untuk mengolah dan menceriakan kelas mereka untuk
kepuasaan diri sendiri untuk keselesaan semasa belajar di dalam kelas.Semoga
pertandingan Keceriaan Kelas ini akan dapat mencapai objektifnya untuk menceriakan
kelas dan memberi murid suasana pembelajaran yang baru dan lebih kondusif.

Rasional

1.Suasana kelas yang bersih dan ceria dapat mewujudkan proses pengajaran dan
pembelajaran yang kondusif.

Matlamat

1.Pengurusan kelas yang berkesan dan konsisten.


2.Menerapkan pengurusan kelas yang berkesan dan konsisten.
3.Memberi murid suasana baru di dalam kelas yang kondusif.

Objektif

i. Mewujudkan bilik darjah yang bersih dan ceria serta bermaklumat.


ii. Membina kreativiti pelajar dalam melahirkan idea untuk mewujudkan kelas bersih dan
ceria.
iii. Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti bekerjasama, hormat-
menghormati, menghargai dan tolong-menolong.

Sasaran

Semua kelas dan pelajar.

Jangka masa

Jun hingga November 2017 / Sepanjang tahun.


Anggaran kos

1. Piala Pusingan Tahap 1 dan 2 (RM 25.00 X 2) RM 50.00


2. Sijil penghargaan (setiap minggu) (RM 1.20 X 40kpg) RM 48.00
3. Hadiah keseluruhan Tahap 1 dan 2 (RM 1000.00 ) RM 1000.00
4. Baner Pelancaran RM 100.00
JUMLAH KESELURUHAN RM 1198.00

Sumber kewangan

1. Peruntukan HEM
2. PIBG

Sumber tenaga

i. Guru
ii. Pelajar

Penganjur

Jawatankuasa 3K

Pelaksanaan

1. Minggu 1 (3/7/2017) - Pelancaran rasmi dan pertandingan dan syarat-syarat


pertandingan serta persiapan kelas.

2. Minggu 2 dan seterusnya Pertandingan dijalankan seperti yang dirancangkan.

Jawatankuasa Induk

Penasihat : En.R.Sankar
Pengerusi : En.S.Tharmaraj
Naib Pengerusi 1 : Pn.G.Sagunthalai
Naib Pengerusi 2 : Pn.S.Moganasunthari
Penyelaras 3K : Pn.S.Moganasunthari
Setiausaha : En.S.Tharmaraj
Bendahari : En.Mhd.Majdi
AJK : Semua guru kelas
Syarat Syarat Pertandingan

1. Pertandingan melibatkan semua kelas.


2. Penilaian dibuat melibatkan aspek yang berikut :-
a. Kebersihan lantai , tingkap, siling dan dinding
b. Papan kenyataan hadapan (maklumat kelas dan maklumat sekolah) dan
papan kenyataan belakang : ( visi dan misi / peraturan kelas / jadual waktu /
pelan kebakaran / jadual bertugas sudut mata pelajaran / carta organisasi /
senarai pelajar )
c. Hiasan dan kata-kata motivasi
d. Susun atur perabut (kerusi,meja,almari) termasuk semasa dan selepas waktu
persekolahan.

Jadual Perlaksanaan

Minggu Tarikh Aktiviti

1 3 Julai 2017 Pelancaran rasmi pertandingan dan syarat-syarat


pertandingan serta persiapan kelas.

2 10 julai 2017 dan Pertandingan dijalankan seperti yang dirancangkan.


seterusnya

Borang Permarkahan

( Rujuk Lampiran )

Hakim / Penilai

Pentadbir dan wakil PIBG ( Rujuk Lampiran )

Penutup

Pertandingan ini diharap dapat dijalankan berlandaskan matlamat jangka masa panjang
penganjur.Selain itu, ianya adalah untuk merialisasikan visi Falsafah Pendidikan
Kebangsaan di dalam usaha melahirkan individu yang cemerlang di dalam aspek jasmani,
rohani, mental, emosi dan sosialnya.Melalui pertandingan ini juga diharap objektif
penganjur untuk mewujudkan suasana pembelajaran kelas yang lebih kondusif dan
menarik akan dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak.
Disediakan oleh: Disemak oleh:

______________________ ________________________
En.S.Tharmaraj Pn.S.Moganasunthari
Setiausaha Keceriaan GK Hal Ehwal Murid

Disahkan oleh:
_____________________________
En.R.Sankar
Guru Besar SJK(T) Ladang Jendarata 3
SYARAT PERTANDINGAN

1. Pertandingan ini wajib kepada semua kelas tahap 1 dan tahap 2.


2. Kriteria yang akan dinilai adalah :

2.1 Jadual Kelas


2.2 Jadual Tugasan
2.3 Carta Organisasi
2.4 Papan matapelajaran (bahan bersesuaian dengan tahap murid )
2.5 Senarai nama murid
2.6 Visi & Misi
2.7 Susun atur perabut
2.8 Kebersihan
2.9 Keceriaan

3. Penilaian akan dibuat setiap minggu oleh para juri yang dilantik.Kelas yang
mendapat markah tertinggi akan diumumkan semasa perhimpunan rasmi hari
Isnin.
4. Penilaian akan dibuat oleh 3 hakim / juri setiap minggu.
5. Pemenang mingguan akan menerima sijil penghargaan dan piala pusingan.
6. Kelas yang terbanyak menerima anugerah akan menerima hadiah utama.
7. Kelas yang tidak memuaskan akan dikenakan tindakan.

JURI / HAKIM

1. Barisan Pentadbir & Staf SJK(T) LADANG JEN3


1.1 Guru Besar
1.2 Penolong Kanan Pentadbiran
1.3 Penolong Kanan HEM
1.4 Penolong Kanan Ko-Ko
1.5 Guru penyelaras kebersihan dan keceriaan

2. Wakil PIBG /
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG
JENDARATA 3

KERTAS KONSEP

ANJURAN :
UNIT KECERIAAN 3K

DISEDIAKAN OLEH :
S.THARMARAJ
TAHAP PENGUASAAN MENGIKUT PRESTASI KELAS 5 BINTANG

PERATUS BILANGAN BINTANG TAHAP

40 55 % 1 Tidak Memuaskan

55 65 % 2 Kurang memuaskan

65 - 75% 3 Memuaskan

75 85 % 4 Baik

85 100 % 5 Cemerlang

SYARAT PERTANDINGAN

1. Pertandingan ini wajib kepada semua kelas tahap 1 dan tahap 2.


2. Kriteria yang akan dinilai adalah :
2.1 Jadual Kelas
2.2 Jadual Tugasan
2.3 Carta Organisasi
2.4 Papan matapelajaran (bahan bersesuaian dengan tahap murid )
2.5 Senarai nama murid
2.6 Visi & Misi
2.7 Susun atur perabut
2.8 Kebersihan
2.9 Keceriaan
3. Penilaian akan dibuat setiap minggu oleh para juri yang dilantik.Kelas yang
mendapat markah tertinggi akan diumumkan semasa perhimpunan rasmi hari
Isnin.
4. Penilaian akan dibuat oleh 3 hakim / juri setiap minggu.
5. Pemenang mingguan akan menerima sijil penghargaan dan piala pusingan.
6. Kelas yang terbanyak menerima anugerah akan menerima hadiah utama.
7. Kelas yang tidak memuaskan akan dikenakan tindakan.

Anda mungkin juga menyukai