Anda di halaman 1dari 2

Unit Bimbingan dan Kaunseling 2017

KEM KECEMERLANGAN PT 3 & SPM (CEMERLANG ) TAHUN 2017

BORANG PENILAIAN PROGRAM


TARIKH : 21-23 Julai 2017
TEMPAT : Pauh Inn Hotel, Perlis
Tandakan jawapan anda seikhlas yang mungkin mengikut skala seperti berikut :-

1 Tidak memuaskan 4 - Baik


2 Memuaskan 5 - Sangat baik
3 Tidak pasti
BIL PERKARA 1 2 3 4 5
1. Pendaftaran
2. Penginapan ( Pauh Inn Hotel)
3. Bilik Seminar
4. Makanan / minuman
5. SLOT 1 : Taklimat dan Ice Breaking Oleh Pn NurulNajwa
6. SLOT 2 : Pendidikan Islam/ BA/ BC/PM
7. SLOT 3 : Bahasa Melayu
8. SLOT 4 : Sains/Matematik Tambahan
9. SLOT 5 : Matematik
10. SLOT 6 : Kemahiran Hidup (PT3)
11. SLOT 7 : Sejarah (SPM)
12. SLOT 8 : Bahasa Inggeris
13. SLOT 9: Riadah
14. Kuliah Subuh dan Maghrib
15. Qiamulai
17. Hubungan Sesama Peserta
18. Keberkesanan Kepada Diri
19. Input yang diperolehi
20. Jangka Masa Kursus
21. Bahan kursus

Kekuatan Program :

Kelemahan Program :

Cadangan Penambahbaikan:

Terima kasih atas kerjasama yang diberikan

1
Unit Bimbingan dan Kaunseling 2017