Anda di halaman 1dari 5

Judecatoria Focsani

Sectia Civila

Domnule Presedinte,

Subscrisa, KRIASANTI 33 SRL, cu sediul social in mun. Focsani, str.


Constructorului, nr. 2, bl. I1, sc. 2, et. 3, ap. 33, jud. Vrancea, identificata prin CUI
29110036, reprezentata de administrator LUPARU NELA, domiciliata in Focsani, str.
Constructorului, nr. 2, bl. I1, sc. 2, et. 3, ap.33, jud. Vrancea, prin avocat Bogdan
Nechita, cu sediul profesional in Focsani, bld. Dimitrie Cantemir, nr. 4, bl. P2, sc. 1, et.
1, ap. 7, CP 620036, jud. Vrancea, la care va solicitam comunicarea tuturor actelor de
procedura efectuate in prezenta cauza, in calitate de petent, in contradictoriu cu Agentia
Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Antifrauda Fiscala
Directia Regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta, in calitate de intimat, inteleg sa
formulez prezenta

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor cu seria DGAF,


nr. 0057026, incheiat la data de 19.12.2015, prin care subscrisa am fost sanctionata
pentru savarsirea pretinsei contraventii prevazute de art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 cu
amenda in cuantum de 20000 de lei, solicitand instantei de judecata sa dispuna anularea
acestui proces-verbal si, pe cale de consecinta, exonerarea subscrisei de la plata amenzii
contraventionale iar, in subsidiar, daca instanta va considera ca se impune mentinerea
procesului-verbal ca legal si temeinic, solicitam ca, in reindividualizare, sa dispuneti
inlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului.
In fapt,

Inspectorii antifrauda consemneaza in procesul-verbal contestat ca in data de


19.12.2015, in intervalul orar 10:00-12:00, au efectuat un control operativ si inopinat la
punctul de lucru al subscrisei, situat in complexul comercial Onasis, pe str. Magura, nr.
123, standul nr. 75-105A, Focsani, ocazie cu care acestia au constatat ca in urma
compararii soldului global valoric din raportul de gestiune zilnic in valoare de 23661,3
lei, din data de 17.12.2015 cu efectuarea inventarierii faptice (conform listelor de
inventar) din data de 19.12.2015 in valoare totala de 36764,6 lei a rezultat un plus de
marfa in valoare totala de 13103,3 lei pentru care nu s-au putut prezenta documente de
provenienta, incalcandu-se, astfel, prevederile art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990. In
conformitate cu art. 3 din Legea 12/1990, s-a confiscat de la subscrisa si suma de 13103,3
lei rezultata ca plus valoric, facandu-se venit la bugetul de stat si virandu-se in contul de
confiscari deschis la Trezoreria Focsani.

Intelegem sa invederam instantei de judecata ca procesul-verbal intocmit de


inspectorii antifrauda este in totalitate nelegal si netemeinic, pentru urmatoarele motive:

1). Imprejurarile exceptionale in care s-a efectuat controlul finalizat cu procesul-


verbal contestat

Un motiv de vadita netemeinicie care afecteaza procesul-verbal pe care intelegem


sa il contestam il constituie circumstantele efectuarii controlului in urma caruia am fost
sanctionati.

Astfel, la data de 15.12.2015 s-a efectuat la sediul complexului comercial Onasis,


situat pe str. Magura, nr. 123, Focsani, un prim control operativ si inopinat, ocazie care,
din cauza unui cumul de factori de factura obiectiva si subiectiva, s-a soldat cu un protest
din partea comerciantilor, printre care se aflau atat cei vizati de control, cat si ceilalti,
protest care avea ca obiect modul abuziv si aberant in care lucratorii din cadrul intimatei
efectueaza controale si modul in care inteleg sa sanctioneze pretinsele contraventii. Cu
ocazia acestui protest, s-au implicat inclusiv membrii presei, mediatizand acest eveniment
neobisnuit. In cadrul acestui protest, anumite persoane au inteles sa taie anvelopele
masinilor inscriptionate ANAF, persoane neidentificate pana in prezent, eu nefacand
parte din acest grup. Aceasta imprejurare a generat reactii foarte negative in randul
organelor de constatare, astfel incat acestia au procedat la a le ameninta pe toate
persoanele pe care le intalneau, spunand ca vor reveni si vor aplica sanctiuni drastice.
Toate aceste intamplari s-au petrecut in conditiile in care nu s-au putut individualiza nici
persoanele implicate in protest, nici persoanele care au efectuat activitati de distrugere
asupra autoturismelor in care se deplasau inspectorii antifrauda, astfel incat acestia din
urma au inteles sa revina in scurt timp, in vederea efectuarii de controale operative, intr-
un scop pur vindicativ, care avea ca obiect mai mult razbunarea, decat verificarea unor
potentiale nereguli in randul societatilor comerciale de la acel sediu.

In atare conditii, inteleg sa contest atitudinea organelor constatatoare, care, dupa 4


zile de la intocmirea unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, au
inteles sa revina, pe data de 19.12.2015 si sa se razbune pentru atitudinea negativa cu care
au fost primiti, in special din prisma faptului ca se presupune ca pretinsele nereguli
constatate pe data de 19.12.2015 existau si la data efectuarii controlului operativ de
la data de 15.12.2015, motiv pentru care apare ca neinteligibila repetabilitatea unui
control care are acelasi obiect intr-un interval de 5 zile. Din aceste imprejurari, reiese fara
putinta de tagada atitudinea ostila si scopul pur razbunator al lucratorilor ANAF pentru a
efectua controlul subsecvent.

In sprijinul acestei ipoteze, fac precizarea ca dintre toti cei care au fost vizati de
controlul efectuat pe data de 15.12.2015, pe data de 19.12.2015 au fost vizate si
controlate doar persoanele care s-au implicat in protestul anterior si care au fost vazute in
cadrul filmarilor care au aparut in mass-media, in speta, doar reprezentantii de societati
comerciale care s-au implicat in mod activ in protest sau au fost filmati, mai mult sau mai
putin aleatoriu, de catre jurnalistii aflati la fata locului. O alta imprejurare indoielnica este
ca acesti inspectori antifrauda, pe data de 19.12.2015, au stiut exact unde sa vina,
neezitand niciun moment, stiind exact pe cine vor sa vizeze si asupra caror societati vor
sa efectueze controalele respective.

Demn de precizat este si ca, in virtutea conditiilor in care s-a efectuat acest
control, totul s-a petrecut extrem de repede, raportat la alte controale care s-au mai
efectuat la sediul subscrisei, motivul fiind starea nervoasa a agentilor ANAF, care nu
vroiau sa auda nimic din ce au reprezentantii societatilor de spus, inclusiv obiectiunile.
Sub acest aspect, cand am fost intrebati daca avem obiectiuni, am fost repeziti, spunandu-
ni-se ca daca avem ceva de obiectat, o sa ne mai luam inca o amenda contraventionala.

Din punctul nostru de vedere, chiar in lipsa unor lacune procedurale grave care sa
atraga nulitatea absoluta a procesului-verbal contestat, circumstantele indicate mai sus
sunt de natura a atrage nevalabilitatea acestuia, privita din perspectiva modului, scopului,
momentului si a tuturor circumstantelor in care s-a efectuat acest control operativ si
inopinat. Consideram ca din ansamblul acestor imprejurari, reiese fara niciun dubiu
caracterul abuziv si nelegitim al oricaror actiuni intreprinse de catre organele fiscale de
constatare, in conditii de razbunare si retaliere ce vizeaza persoanele care ar trebui sa se
bucure de o prezumtie de buna-credinta si de impartialitate din partea organelor care au
ca atributii verificarea si evaluarea regularitatii activitatilor derulate.

2). Lipsa proportionalitatii dintre sanctiunea aplicata si fapta savarsita

Fapta retinuta de catre organele de constatare prezinta un pericol social extrem de


redus, in special din perspectiva faptului ca s-a constatat la controlul efectuat vadit in
scopul clar de a sanctiona doar anumiti comercianti cu orice pret.

Totodata, fac precizarea ca prin imposibilitatea subscrisei de a prezenta


documente de provenienta pentru o parte din marfa, nu se produce nicio vatamare care sa
se repercuteze intr-uo modalitate negativa asupra circuitului comercial, fiind doar o
formalitate reglementata legislativ din ratiuni de combatere a activitatilor de comert
clandestine, ipoteza care este inaplicabila in cazul subscrisei.

Astfel, avand in vedere aceste aspecte, consideram ca amenda aplicata de organul


constatator in cuantum de 20000 de lei este cel putin excesiva, prin raportare la pericolul
social al faptei contraventionale pretins a fi savarsita de catre subscrisa, la circumstantele
faptice in jurul carora s-a desfasurat controlul respectiv si la imprejurarea ca subscrisa am
avut o atitudine corecta si cooperanta cu organele fiscale, consideram ca se impune ca
instanta de judecata sa procedeze la o reindividualizare a sanctiunii, in sensul inlocurii
sanctiunii amenzii contraventionale cu cea a avertismentului, in considerarea aspectelor
mentionate. Mai mult decat atat, o sanctiune cu amenda intr-un cuantum atat de mare
este nejustificata, in conditiile in care subscrisei i s-a aplicat si sanctiunea complementara
a confiscarii sumei de bani ce reprezenta plusul valoric ce rezulta in urma compararii
inventarierii faptice cu soldul raportului de gestiune (in speta, 13103,3 lei), masura care,
prin ea insasi, acopera neregularitatea constatata (nu poate fi vorba de un prejudiciu,
pentru ca, in atare situatie, ar exista o persoana sau o entitate pagubita din punct de
vedere patrimonial, ceea ce nu este cazul in prezenta speta).

Pentru considerentele precizate si pentru motive ce vor fi indicate expres in fata


instantei, in mod nemijlocit, va solicitam:

- Anularea procesului-verbal contestat ca nelegal si netemeinic


- In subsidiar, daca instanta va constata ca se impune mentinerea procesului-
verbal, inlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului, in cadrul unei
reindividualizari

In drept, intelegem sa invocam dispozitiile relevante din Legea nr. 12/1990, OG


2/2001, disp. relevante din Noul cod de procedura civila.

In probatiune, solicitam incuviintarea administrarii probei testimoniale si a celei


cu inscrisuri.

Pt. petent,

Prin Av. Bogdan Nechita

KRIASANTI 33 SRL

Domnului Presedinte al Judecatoriei Focsani