Anda di halaman 1dari 3

TABEL PENGAMATAN EXCAVATOR

Hari/Tanggal : Selasa/23 Mei 2017 Waktu : 07.54 sd 08.10


Operator : Yana Pengamat : Ikhsan Fikri
Type Alat : Komatsu PC 200 Kap. Bucket : 0.8 m3
Material/Jenis Pek : Batu Andesit/Pemuatan Produksi
Koordinat : 48 M 0761511
UTM 9268538

No. Waktu Waktu Waktu Waktu Delay Waktu Catatan


Gali Ayun Isi Tumpah Ayun Ksg Time Edar
1 08.37 04.57 02.48 04.30 19.72

2 09.00 04.29 01.82 03.46 18.57

3 15.28 02.31 02.15 03.64 23.38

4 05.55 02.88 01.83 03.26 13.52

5 06.53 03.97 02.05 02.80 15.35

Memindahkan
6 07.05 02.02 01.93 03.36 12.14 14.36
batu besar

7 05.36 02.79 01.77 02.93 12.85

8 04.26 02.83 01.76 04.22 13.07

9 10.25 02.87 02.20 02.41 17.73

10 06.12 03.04 01.77 03.64 14.57


11 07.56 02.17 02.13 02.58 14.44

12 07.58 03.60 01.76 04.31 17.25

13 04.16 03.25 01.96 02.47 11.84

14 11.38 02.50 01.53 02.42 17.83

15 08.23 02.56 02.45 02.27 15.81

16 05.11 03.15 02.49 03.69 14.44

17 10.12 02.84 02.38 02.82 18.16

18 08.23 02.27 01.76 03.46 16.21

19 07.57 02.71 01.90 03.39 15.57

20 07.37 03.56 02.08 03.90 16.91

21 05.47 02.43 01.52 03.75 13.17

Memindahkan
22 10.12 02.80 01.74 03.26 20.71 17.94
batu besar

23 09.33 02.66 01.40 02.07 15.46

24 08.65 02.95 02.17 03.74 17.57

25 07.24 03.62 02.34 02.40 15.73

26 05.31 02.47 01.96 03.20 07.61 12.94 Pindah posisi

27 06.18 02.60 02.10 03.28 14.16

28 06.44 02.77 01.13 03.34 13.58


29 05. 06 02.43 01.72 03.27 12.48

30 05.20 04.25 01.39 04.73 15.57

31 10.32 01.94 01.64 03.54 17.44

32 04.12 02.03 01.43 02.74 11,12

33 04.19 03.94 01.21 03.10 12.94

34 06.25 03.14 02.18 02.75 14.32

35 05.20 03.48 01.85 03.82 16.27

36 04.22 02.82 02.06 03.10 12.02

37 05.25 02.78 02.10 04.33 12.82

38 06.78 02.17 01.76 03.64 14.35

39 11.20 01.88 01.90 03.46 18.44

40 07.05 01.96 02.80 04.31 16.12

*Catatan : Waktu dalamsatuan detik Dump Truck A Dump Truck B Dump Truck C

Mengetahui,

Pembimbing Lapangan.

Arif Zaenal Asyikin, S.T