Anda di halaman 1dari 7

KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND.

SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

Soalan 1 : Lakarkan garisan yang diberi menggunakan warna pensil. [ 8 markah ]

/ 8 markah

[SULIT] Page 1
KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND. SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

Soalan 2 : Lakar garisan menggunakan pensil warna dan ulang semula lakaran tersebut.
[ 8 markah ]

/ 8 markah

[SULIT] Page 2
KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND. SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

Soalan 3 : Warnakan garisan dalaman sahaja bagi setiap bentuk di bawah. [ 12 markah ]

/ 12 markah

[SULIT] Page 3
KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND. SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

Soalan 4 : Sambungkan garisan tangan di bawah dan warnakan mengikut corak yang anda
suka. [ 10 markah ]

/ 10 markah

[SULIT] Page 4
KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND. SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

Soalan 5 : Salin semula garisan yang diberi dengan menggunakan pensil warna. [12 markah]

/ 12 markah

[SULIT] Page 5
KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND. SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

- SOALAN TAMAT -

[SULIT] Page 6
KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND. SENI VISUAL (PPKI SINAR PERMATA) 2015 [SULIT]

BAHAGIAN INI DIISI OLEH GURU SAHAJA

PENTAKSIRAN (PENILAIAN)

BAHAGIAN MARKAH
SOALAN 1 / 8 markah
SOALAN 2 / 8 markah
/ 12 markah
SOALAN 3

SOALAN 4 / 10 markah

SOALAN 5 / 12 markah
JUMLAH MARKAH / 50 markah

CATATAN GURU :
................................................................................................................
................................................................................................................

[SULIT] Page 7