Anda di halaman 1dari 3

BAHASA BALI

DHARMA WECANA

NAMA ANGGOTA
o I GUSTI AYU AGUNG INDAH CYNTIA WIDIA PUTRI (05)
o I GUSTI AYU GITA DWIYANTHI MERTA (06)
o I MADE WISNU DWI NUGRAHA (10)
o KADEK DHEA LENNY SAGITA (15)
o NI NYOMAN UTAMI DEWI (27)
o PANDE NYOMAN DUTA MAHALELANA YOGA (29)

XII IPA 2
SMA NEGERI 2 AMLAPURA
2017/2018

Tri Kaya Parisuda pinaka dasar ngajegang Tri Hita Karana


Om Swastiastu,

Inggih matur suksema mantuk ring penganter acara, antuk galah sane kapaica ring
titiyang. Sane kapertama titiyang ngaluruhang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang
Widhi Wasa, wit sangkanin asung kerta waranugrahan Ida, iraga sareng sami prasida masadu
ajeng ring galah sane becik puniki. Sane wangiang titiyang bapak Kepala SMA Negeri 2
Amlapura, taler bapak/ibu Guru lan pegawai SMA Negeri 2 Amlapura sane kusumayang titiyang,
asapunika taler semeton titiang lanang istri sane ten prasida ojah titiang saka siki sane dahat
tresna asihin titiang. Inggih ida dane sinamian di galah sane mangkin titiang jagi mungguing
dharma wecana sane ngenenin indik Tri Kaya Parisudha pinaka dasar ngajegang Tri Hita Karana.

Ngeninin indik Tri Kaya Parisudha inggih punika kadharman ring sanatana dharma
Hindu. Tri Kaya Parisudha teges ipun inggih punika tetiga tingkah laku utama sane patut
kasuciang. Tingkah sane tetiga punika sekadi mapineh, mabaosan lan maparilaksana. Ida dane
sinamian, yening maosang indik Tri Hita Karana punika kawangun antuk tigang kruna inggih
punika Tri Hita Karana. Tri mateges tetiga, hita mateges bagia, karana mateges ngawinang. Artos
sejangkep nyane inggih punika tigang soroh sane ngawinang bagia. Tigang sorohe punika
wantah parhyangan, pawongan miwah palemahan. Tetiga punika payut uratiang mangda jagat
baline setata tetep ajeg lan lestari.

Ida dane sane wangiang titiang, ring kalpa puniki meweh pisan iraga nemu manusa sane
berbudi pekerti luhur, mawinan punika iraga sareng sami mangda nincapang dharma utawi
kebaikan ring sameton sareng sami. Ngeninin indik Tri Kaya Parisudha inggih punika tiga
perbuatan sane becik, ring ajaran Tri Kaya Parisudha puniki wantah mersidayang anggen
pedoman iraga sareng sami rikala melajahin napi arti kebaikan utawi dharma.

Bagian Tri Kaya Parisudha sane kapertama inggih punika Kayika Parisudha utawi
maparilaksana sane becik conto nyane nenten ahimsa, iraga sampun uning ngenenin Tri Hita
Karana inggih punika tigang soroh sane ngawinan bagia, maparilaksana sane becik nenten
kemanten olih sesama manusia nanging iraga patut maparilaksana becik sareng lingkungan iraga.
Tri Kaya Parisudha sane kaping kalih inggih punika Manacika Parisudha inggih punika
mebaosan sane becik. Iraga patut mebaosan sane becik nenten nyakitin anak lianan, nenten
mebaos sane kasar tur sane keras, nenten misuna lan nenten nguluk-nguluk mangda hubungan
antuk manusia dengan manusia utawi sane ring Tri Hita Karana uning antuk setata memargi
antar tur becik. Tri Kaya Parisudha sane kaping tiga inggih punika Manacika Parisudha sane
mateges mapineh sane becik lan suci, iraga patut mapineh sane becik tur suci minakadi nenten
ngedotang utawi ngiriang pagelahan anak, nenten krodha ring sarwa sattwa, lan urati ring
kaluwihan karma phala.

Ida dane sareng sami, makarya perbuatan sane jahat wantah hasil sane katerima
makesami buruk, sebaliknya yening irage makarya perbuatan sane becik patut ngamolihan karma
sane becik sekadi semboyan sane mamunyi :

Ala ulah ala tinemu : parilaksana nenten becik, katerima nenten becik kapanggih.

Ayu pikardi ayu pinanggih : parilaksana sane becik, katerima becik kapanggih.

Ring kalpa puniki iraga patut nincapang dharma, budi pekerti sane luhur antuk ajahan Tri
Kaya Parisudha mangda iraga sareng sami nemu tiga soroh sane ngawinang bagia utawi Tri Hita
Karana. Ngiring iraga sareng sareng mabaosan, mapineh tur maparilaksana sane becik mangda
iraga sareng sami manggihin Bali tetep ajeg lan lestari.

Inggih Ida Dane sareng sami, asapunika dharma wecana sane prasida aturang titian mogi
mogi wenten pikenohipu. Kirang langkung titiang nunas pangampura. Puputin titiang antuk
Parama Santhi

Om Santhi, Santhi, Santhi Om