Anda di halaman 1dari 1

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Unit 9 B1D1E7: Menambah nilai wang yang jumlahnya tidak melebihi RM1 000.
Tema WANG
HALAMAN BUKU TEKS JALID 2: 3 6
A . Tambahkan.

1.

2.

3.

4.

Menguasai: Belum Menguasai: Disemak oleh: __________ Tarikh:_________