Anda di halaman 1dari 4

Daftar Surah Dalam Al-Quran

Juz No. Nama Surah Jumla Tempa Keterangan


Sura h t
h Ayat Turun
1 1 Al Faatihah (Pembukaan) 7 Mekah -
1-3 2 Al Baqarah (Sapi Betina) 286 Madinah Kecuali ayat 281 turun di Mina
3-4 3 Ali Imran (Keluarga Imran) 200 Madinah -

4-6 4 An Nisaa (Wanita) 176 Madinah -

6-7 5 Al Maidah (Hidangan) 120 Madinah -

7-8 6 Al AnAm (Binatang Ternak) 165 Mekah Kecuali ayat


20,23,91,93,114,141,151,152 dan
153 turun di Madinah
8-9 7 Al ARaf (Tempat yang 206 Mekah -
Tinggi)
9-10 8 Al Anfaal (Rampasan 75 Madinah Kecuali ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35
Perang) dan 36 turun di Mekah
10-11 9 At Taubah (Tobat) 129 Madinah -

11 10 Yunus 109 Mekah Kecuali ayat 40, 94, 95 dan 96


turun di Madinah

11-12 11 Hud 123 Mekah -

12-13 12 Yusuf 111 Mekah -

13 13 Ar Rad (Guruh) 43 Madinah -

13 14 Ibrahim 52 Mekah -

13-14 15 Al Hijr 99 Mekah -

14 16 An Nahl (Lebah) 128 Mekah Kecuali tiga ayat terakhir turun di


antara Mekah dan Madinah ketika
Rasulullah pulang dari Uhud
15 17 Al Isra (Perjalanan Malam) 111 Mekah Kecuali ayat 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, dan 85 turun di Madinah
15-16 18 Al Kahf 110 Mekah -

16 19 Maryam 98 Mekah Kecuali ayat 58 dan 71 turun di


Madinah
16 20 Thaahaa 135 Mekah Kecuali ayat 130 dan 131 turun di
Madinah
17 21 Al Anbiyaa (Para Nabi) 112 Mekah -
17 22 Al hajj (Haji) 78 Madinah Kecuali ayat 52, 53, 54 dan 55
turun di antara Mekah dan
Madinah
18 23 Al MuMinuun (Orang- 118 Mekah -
Orang Yang Beriman)
18 24 An Nuur (Cahaya) 64 Madinah -

18-19 25 Al Furqaan (Pembeda) 77 Mekah Kecuali ayat 68,69 dan 70 turun di


Madinah
19 26 Asy-SyuAraa (Para Penyair) 227 Mekah Kecuali ayat 197, 224, 225, 226
dan 227 turun di Madinah
19-20 27 An Naml (Semut) 93 Mekah -
20 28 Al Qashash (Beberapa 88 Mekah Kecuali ayat 52,53,54 dan 55 turun
Cerita) di Madinah; Ayat 85 turun di
Juhfah
20-21 29 Al Ankabuut (Laba-Laba) 69 Mekah Kecuali ayat 1 11 turun di
Madinah
21 30 Ar Ruum (Bangsa Romawi) 60 Mekah Kecuali ayat 18 turun di Madinah
21 31 Luqman 34 Mekah Kecuali ayat 28,29 dan 30 turun di
Madinah
21 32 As Sajdah (Sujud) 30 Mekah Kecuali ayat 16.17,18,19 dan 20
turun di Madinah
21-22 33 Al Ahzab (Kaum Sekutu) 73 Madinah -
22 34 Saba (Kaum Saba) 54 Mekah Kecuali ayat 6 turun di Madinah
22 35 Fathir (Pencipta) 45 Mekah
22-23 36 Yaa siin 83 Mekah Kecuali ayat 46 turun di Madinah
23 37 Ash Shaafaat (Barisan Yang 182 Mekah -
Teratur)
23 38 Shaad 88 Mekah
23-24 39 AZ Zumar (Beberapa 75 Mekah Kecuali ayat 52,53 dan 54 turun di
Rombongan) Madinah
24 40 Al Mukmin (Orang Yang 85 Mekah Kecuali ayat 56 dan 57 turun di
Beriman) Madinah
24-25 41 Fush Shilat (Yang 54 Mekah
Dijelaskan)
25 42 Asy Syuuraa (musyawarah) 53 Mekah Keculai ayat 23, 24, 25, 26 dan 27
turun di Madinah
25 43 Az ZUkhruf (Perhiasan) 89 Mekah Kecuali ayat 45 turun di Madinah
25 44 Ad Dukhaan (Kabut) 59 Mekah -
25 45 Al Jaatsiyah (Yang Berlutut) 37 Mekah Kecuali ayat 8 di Madinah
26 46 Al Ahqaaf (Bukit Pasir) 35 Mekah Kecuali ayat 10,15 dan 35 turun di
Madinah
26 47 Muhammad (Nabi 38 Madinah Kecuali ayat 13 turun di tengah
Muhammad SAW) perjalanan waktu hijrah
26 48 Al Fath (Kemenangan) 29 Madinah -
26 49 Al Hujuraat (Kamar-Kamar) 18 Madinah -
26 50 Qaaf 45 Mekah Kecuali ayat 38 turun di Madinah
26-27 51 Adz Dzaariyaat (Angin Yang 60 Mekah -
Menerbangkan)
27 52 Ath Thuur (Bukit) 49 Mekah -

27 53 An Najm (Bintang) 62 Mekah Kecuali ayat 32 turun di Madinah


27 54 Al Qamar (Bulan) 55 Mekah Kecuali ayat 44, 45 dan 46 turun di
Madinah
27 55 Ar Rahman (Yang Maha 78 Mekah -
Pengasih)
27 56 Al Waqiah (Kejadian Yang 96 Mekah Kecuali ayat 81 dan 82 turun di
Dahsyat) Madinah
27 57 Al Hadid (Besi) 29 Madinah -

28 58 Al Mujadilah (Wanita Yang 22 Madinah -


Menggugat)
28 59 Al Hasyar (Pengusiran) 24 Madinah -
28 60 Al Mumtahanah (Wanita 13 Madinah -
Yang Diuji)
28 61 Ash Shaff (Barisan) 14 Madinah -

28 62 Al Jumuah (Hari Jumat) 11 Madinah -

28 63 Al Munafqun (Orang- 11 Madinah -


Orang Yang Munafk)
28 64 At Taghabun (Kecurangan 18 Madinah -
Tersingkap)
28 65 Ath Thalaq (Talak) 12 Madinah -

28 66 At-Tahrim (Mengharamkan) 12 Madinah -

29 67 Al Mulk (Kerajaan) 30 Mekah -

29 68 Al Qalam (Pena) 52 Mekah Kecuali ayat 17-33 dan 48-50 turun


di Madinah
29 69 Al Haqqah (Hari Kiamat) 52 Mekah -

29 70 Al Maarij (Tempat-Tempat 44 Mekah -


Naik)
29 71 Nuh (Nabi Nuh) 28 Mekah -

29 72 Al Jin (Jin) 28 Mekah -

29 73 Al Muzammil (Orang Yang 20 Mekah -


Berkelumun)
29 74 Al Muddats-Tsir (Orang 56 Mekah -
Yang Berselimut)
29 75 Al Qiyaamah (Hari Kiamat) 40 Mekah -

29 76 Al Insan (Manusia) 31 Madinah -

29 77 Al Mursalaat (Para 50 Mekah -


Malaikat Yang Diutus)
30 78 An Naba (Berita) 40 Mekah -

30 79 An NaaziAat (Benda-Benda 46 Mekah -


Angkasa)
30 80 Abasa (Cemberut) 42 Mekah -

30 81 At Takwir (Menggulung) 29 Mekah -

30 82 Al Infthaar (Pecah Belah) 19 Mekah -

30 83 Al Muthaffifin (Orang Yang 36 Mekah -


Curang)
30 84 Al Insyiqaaq (Porak 25 Mekah -
Poranda)
30 85 Al Buruuj (Gugusan- 22 Mekah -
Gugusan Bintang)
30 86 Ath-Thariq (Bintang 17 Mekah -
Kemintang)
30 87 Al ALaa (Yang Maha Tinggi) 19 Mekah -
30 88 Al Ghasyiyah (Hari 26 Mekah -
Selubung Malapetaka)
30 89 Al Fajr (Fajar) 30 Mekah -

30 90 Al Balad (Negara) 20 Mekah -

30 91 Asy Syams (Matahari) 15 Mekah -

30 92 Al Lail (Malam) 21 Mekah -

30 93 Adh Dhuha (Sepenggalahan 11 Mekah -


Matahari Naik)
30 94 Al Insyirah (Lapang Dada) 8 Mekah -

30 95 At Tiin (Pohon Tin) 8 Mekah -

30 96 Al Alaq (Segumpal Darah 19 Mekah -


Beku)
30 97 Al Qadr (Malam Jaya) 5 Mekah -

30 98 Al Bayyinah (Keterangan) 8 Madinah -

30 99 Al Zalzalah (Goncangan 8 Madinah -


dahsyat)
30 100 Al Adiyaat (Kuda-Kuda 11 Mekah -
Yang Berlari)
30 101 Al Qaariah (Malapetaka 11 Mekah -
Yang Mendebarkan Hati)
30 102 At Takaatsur (Bermegah- 8 Mekah -
Megahan)
30 103 Al Ashr (Waktu) 3 Mekah -

30 104 Al Humazah (Pengumpat) 9 Mekah -

30 105 Al Fiil (Pasukan Gajah) 5 Mekah -

30 106 Quraisy (Suku Quraish) 4 Mekah -

30 107 Al Maauun (Bantuan) 7 Mekah -

30 108 Al Kautsar (Karunia Yang 3 Mekah -


Banyak)
30 109 Al Kaafruun (Orang-Orang 6 Mekah -
Yang Kafr)
30 110 An Nashr (Pertolongan) 3 Mekah -

30 111 Al Lahb (Gejolak Api) 5 Mekah -

30 112 Al Ikhlash (Memurnikan Ke- 4 Mekah -


Esaan Allah)
30 113 Al Falaq (Cuaca Subuh) 5 Mekah -

30 114 An Naas (Manusia) 6 Mekah -