Anda di halaman 1dari 10

Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017

Kelompok Yonex
No Nama Peserta Fakultas NIM Tanda Tangan
1 Jessica Margaretha Zebua FEB 041711233266
2 Cessara Raam Musrianik Vokasi 151710293019
3 Boby Julio Akbar Vokasi 151711813054
4 Sulthoni Prima Firmansyah Vokasi 151711613005
5 Kurniawan Tri Laksono FPK 141711133127
6 Rachmat Fajar D FST 081711333091
7 Amigo Ajun Careri Vokasi 151711113006
8 Aji Akbar Firdaus Vokasi Dosen FST
9 Irfansyah Rais Sitorus FST 081711533002
10 Vidi Salsabila FPK 141711233032
11 Audrey Majorie Vokasi 151711413045
12 Dicky Ridho Aris Yono FST 081711233105
13 Eko Teguh Prasetyo FKP 131711123053
14 Muhammad Thasya Yosecha FEB 041711233033
15 Alfian Putra T Vokasi 151710713102
16 Riandy Pramita P Fisip 0717113350055
17 Eno Prasetiawan FH 031714153021
18 Prastiwi Winahyu Vokasi 151710813047

Contac Person PK :
Fahmi : fahmi.br
Fazza : fazzabaraka
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Li-Ning
No Nama Fakultas Nim Tanda Tangan
1 M. Satria Wibwo FEB 041711333194
2 Naufal Ramadhan Nugroho Putra FEB 041711333196
3 Fadkhur Hidayatulloh Vokasi 151710383035
4 Fathony Ilham Pratama P Vokasi 151710918009
5 M.Rizki Aditya Vokasi 151710913007
6 Billfra Muhamad Anderi FIB 121711233156
7 Bagus Prasetyo Vokasi 151710813019
8 Ijlal Muammar Bisyir Vokasi 151711213035
9 Fiqki Azhar A Fisip 071711433094
10 Yeny Asri Nur Iftitah Vokasi 151710713057
11 Friska Alifiyah Kurniawan FST 081611333024
12 Bela Nidiya A.N FST 081711733020
13 Yusuf Qordhowi FEB 041711233021
14 Juan Pratama FEB 041611333148
15 Sekar Jingga Diwanda Islamy Psikologi 111711133136
16 Muhammad Nur Fathoni Farmasi 051711133093
17 Fajar Sena F FST 081711433073
18 Septian Angga S Fisip 071711333057
19 M. Yusuf Hidayat Vokasi 151711613032
20 Zacky Mohammad Azizy FST 081711233019
21 Mohamad Nur Kholiq FH 031711133194
22 Hanny Rofi'un N FEB 041711333282
23 Nooriftita Rizky Psikologi 111711133152
24 A. Wahib Rifa Marzuqy Vokasi 151711113030
25 Ahmad R. Fendi FST 081711233106
26 Dedy Samuel Bureni FST 081711533003
27 Rizki Amalia FEB 041711333057

Contac Person PK
Kurnia : krnlt
Toriq : alfiantoriq
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Victor
No Nama Peserta Fakultas NIM Tanda Tangan
1 Muhammad Ammar Han'zh FH 031711133031
2 Anindita Melania Cahyaniastuti Vokasi 151710513028
3 Ramadhantie Aurea S FEB 041711333235
4 M. Feri FPK 141711133160
5 Zainal Abidin FISIP 071711433004
6 Dantry Arnindya Sulvirgasari FEB 041711233250
7 Shelvi Indah Ayu Puspita FKM 101711133013
8 Diah Ratna Cahyasari Vokasi 151710713079
9 Ranisukma Nur Pavitra FPK 141711233029
10 Fitri Yatulaini FKM 101711133069
11 Gunawan Dewa Saputra FPK 141711133129
12 Putu Santi P Psikologi 111711133204
13 Monisha Sonia Selvan Psikologi 111711133168
14 Rhajiv Nur Ilham Psikologi 111711133101
15 Novita Dyah Fajriati FEB 041711333228
16 Prismawinda Aniva Nuthqi FEB 041711333271
17 Maryna Sari FEB 041711233138
18 Hikam Alhaqiqi FEB 041711233053
19 Bonifasius Ricardo Epu FEB 041711333241
20 Putri Lasinda Dewi FEB 041711233072
21 Reta Maulida Dwi Agustin FEB 041711233265
22 Rizky Aufa Salsabila FEB 041711333035
23 Annisha Octavia Puspa FEB 041711333011
24 M. Fauzan Nafi FEB 041711333166
25 Putri Diana Yusuf FF 051711133054
26 Aprilia Nur'aini Rizma Putri FF 051711133021
27 Mochammad Fahlevi Utari FIB 121711433046

Contac Person PK
Nadia : nadianufifah
Rizka : rizkadmlestari
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Fly Power
No Nama Peserta Fakultas NIM Tanda Tangan
1 Muchammad Hamzah FIB 121711333011
2 Dhea Aisyah Hanindita FIB 121711433073
3 Nabila Rizky Amalia FIB 121711333041
4 Cintia Nurchoirotun FIB 121711233062
5 Cheryl Annisa Apriliani FISIP 071711233061
6 Putri Enyanti FISIP 071711133049
7 Windi Nurhidayah FKH 061711133061
8 Qonita Basyariyah FKM 101711133143
9 Ayu Sekar Pawening FKM 101711133208
10 Himna Sayyidatul Islamiyah FPK 141711233078
11 Al Pajrin FST 081711333007
12 Muh. Fajar Baliastitiunus P FST 081711333067
13 Jajang Choeruman Adzam FST 081711133029
14 Rezky Auliyaa Kaisna FST 081711833009
15 Endang Yuliani FST 081711233099
16 Putri Rizki Amalia Waji FST 081711233078
17 Nova Andya Sari Psikologi 111711133038
18 Bambang Hari Mulyono Psikologi 111711133037
19 Putri Adelia Yunensie Vokasi 151710113046
20 Sahri Alfani Vokasi 151711013017
21 Bagas Natan Mahendra Vokasi 151611713028
22 Ivan Calvin Zensica Vokasi 151711513019
23 Alifiah Izzah Islam Vokasi 151710713059
24 Muzaida Safirna Vokasi 151210283028
25 Refornia Mei Ambarwati Vokasi 151711513043
26 Agnes Cintya Cahyani Vokasi 151711113010
27 Cristian Gihar Pambuko Aji Vokasi 151711213005

Contac Person PK
Dyon : dyonfmsz
Drupadi : drupaditok
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Yang-Yang
No Nama Fakultas NIM Tanda Tangan
1 Annisa Dayu Syifa Ramadhani FF 051711133184
2 Fadhilah Atika Putri FPK 141711133049
3 David Parlinggoman Sinaga FH 031711133172
4 Desi Puspita Sari Psikologi 111711133185
5 G. Ivan Budihardja FH 031711133052
6 Jihan Aulia Vokasi 151710113016
7 Egananda Gryzela Psikologi 111711133020
8 Sumartin FIB 121711133062
9 M. Feryan Sanishara Vokasi 151711613016
10 Alvika Surya Nur Arieffa FST 081711233060
11 Nur Khalisah Hasna FST 081711733029
12 Rerica Dhea Shavila FISIP 071711133034
13 Inneke Athalia Thifaly Vokasi 151711313051
14 Nabila Aulia FPK 141711233077
15 Aqmar Inara Dyan Pratiwi FISIP 071711233028
16 Ayu Latifah FISIP 071711333027
17 Azizaltul Fathimiyyah FKM 101711233005
18 Nur Aida Fitri Vokasi 151710713086
19 Fenty Qurratul Faidha FEB 041711333240
20 Mir'atul Haya S Vokasi 151711213001
21 Prita Ratna Sari FPK 141711133074
22 Sekar Arum Irrene Astuti FPK 141711233074
23 Winalda Klarista Putri FEB 041711433050
24 Diva Safira Rahmania Vokasi 151710713067
25 Anggraini Kusuma FF 051711133107
26 Muhammad Alif Kurniawan FEB 041611333003
27 Indrawan Wijaya FEB 041711333229
28 Wanda Rizki FISIP 071711433092
29 Alfian Rshs FPK 141711133165
30 Awang Luthfia Achmadi Vokasi 151711713003
31 Rifki Tri Cahyo Admojo FEB 041711233237
32 M. Faisal Alief F FPK 141711133125
33 Wimmy Arisetya P Vokasi 151710913055
34 Alfian Nur Rachmad FPK 141711133020
35 Amir Setianto FISIP 071711433042
36 Salsabila Suma Mumtaz Vokasi 151711313070
37 Erlinda Dwi Septiani Vokasi 151711313044

Contac Person PK
Iffa : iffamahirar
Novita : vita_andriana
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Hi-Qua
NO Nama Peserta Fakultas NIM Tanda Tangan
1 Vira Fahira FISIP 071711133014
2 Ariefky Pramudya Kharisna FEB 041711233196
3 Taufiq Asy'ari H FEB 041711233117
4 Nuzulan Salsabila FST 081711333001
5 Frazna Parastuti FST 081711333003
6 Mela Salsabilah FST 081711333008
7 Nur Fadilah Vokasi 151711413071
8 M. Senoaji Pangestu FISIP 071711333098
9 Camilla Yssam Madani FISIP 071711333037
10 Ibanah Izzah Aulia FF 051711133157
11 Siti Hajjar Fatimah FISIP 071711533028
12 Adhitya Nur Pradhianto FISIP 071711433093
13 Viery Yoeanda At Thaariq Vokasi 151711713019
14 M. Fadhli Rachman FISIP 071711433018
15 Ferdinand Lambesthus Vokasi 151711113013
16 Mariyo Tri Cahyo FISIP 071711433068
17 Andre Alwi Azhari FF 051711133215
18 Hafidza Gumelar M FEB 041711433129
19 Erwin Sihombing FEB 041711133101
20 Devina Pramestika FPK 141711233081
21 Zulfa Zahara Imtiyaz FH 031711133253
22 Desisca Ajeng A FEB 041711333041
23 Alfi Nur Diana Vokasi 151711213023
24 Shabrina Cinnong Djauhari FEB 041711433066
25 Eva Chandra Andhika FKM 101711233011
26 Anita Dwi Ristanti FF 051711133027
27 Rr. Aliefia Rafa Fildzah Vokasi 151710513013
28 Tania Amalia W Vokasi 151710713094
29 Adista Fadilah FPK 141711133139
30 Ade Sukma Wahyuni FST 081711533004
31 Rizky Windi Yulia FST 121711433069
32 Nikmatul Khoiria Vokasi 151710113014
33 Jauharotul Faridah FEB 041711333098
34 Niswatun Indana J FST 081711133020
35 Talitha Anindya Vokasi 151710813037
36 Chintia Clarinta Sukmana P Vokasi 151710813038
37 Balqis Alfiyyah Irandy Vokasi 151710813068

Contac Person PK
John : johneno1997
Nucha : nuchaapr
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Astel
No Nama Peserta Fakultas NIM Tanda Tangan
1 Afri Tafrizah Kurniawan Vokasi 151710913049
2 Dwi Rizkita Devy Vokasi 151711213017
3 Khurun In Layyina Vokasi 151711013007
4 Maulidiah Aisyah Vokasi 151711813026
5 Mayasari FISIP 071711733002
6 Tri Lianita FST 121711333007
7 Mahliga Reza Frendla FST 121711433006
8 Anisa Nurullita FST 081711233054
9 Izzatidiva Khairunnisa FST 081711833040
10 Annisa Mia Ladita Psikologi 111711133077
11 Nurul Hernoviningtyas Psikologi 111711133078
12 Anisah Nur Fitria FKM 101711233078
13 Salma Widiyanti Vokasi 151711113039
14 Adinda Pramesti Hapsari FEB 041711333151
15 Shadilla FKM 101711133009
16 Alfaniady Indah Kurnia FF 051711133174
17 Rosyita Nur Azizah Psikologi 111711133022
18 Devina Kartika Amelinda FEB 041711333032
19 Laila Kartika Dewi FST 081711133044
20 Devi Nur Zafirah FF 051711133165
21 Altelah Anisa Valmay FST 081711133001
22 Dwi Ayu Sulistyowati FST 121711133047
23 Narindra A Salsabila FEB 041711433158
24 Lailatul Nurul J Vokasi 151710713042
25 Mayang Fahira Nurfa A FEB 041711233289
26 Faizatul Fuadah P Vokasi 151711013030
27 Ria Tata Azura Psikologi 111711133035
28 Nency Aprilya Sensicha FST 121711133035
29 Sefrida Pungki Vokasi 151711013021
30 Nur Krismayana Vokasi 151711013004
31 Yunanda H P FH 031711133195
32 Achmad Bahary Ilmi FEB 041711333127
33 Boas William FEB 041711333160
34 Tia Reza Ardiansa FEB 041711333100
35 Yuni Yati Lestari FEB 041711333033
36 Ajeng Ambar Sari FF 051711133222
37 Andyko Ismareka Putra FF 051711133154

Contac Person PK
Alfi : alfiirahma
Kinap : karinakinap
Daftar Peserta PUKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga 2017
Kelompok Mizuno
No Nama Peserta Fakultas NIM
1 Cordellia Calista Amelia FF 051711133026
2 Salsabilla Kristinawati FF 051711133105
3 Yunita Eliyana FF 051711133032
4 Awalia Winara FISIP 071711733015
5 Kiki Rizky Ananda FISIP 071711733021
6 Muhammad Inas N FISIP 071711333043
7 Noviana Zuhairini FISIP 071711433024
8 Rr. Annisa Dini S FISIP 071711733016
9 Sukma Faridhotul A FISIP 071711733014
10 Tina Fitriani FISIP 071711333031
11 Ahmad Rosyid R FST 081711333073
12 Aisyah Rifda Amalia FST 081722533060
13 Asthesia Dhea Cantika FST 081711333020
14 Finna Arum Wardani FST 081711833006
15 Hidayatul Fitria FST 081711233001
16 Nizam Irsananda FST 081711633050
17 Renza Anggieta M M FST 081711333082
18 Rizka Anida Syukriah FST 081711533076
19 Andika Savira Putri FKM 101711133051
20 Novi Lestari FKM 101711133022
21 Egi Tia Purnama S Psikologi 111711133059
22 Shafirra Nur Jannah Psikologi 111711133194
23 Riza Mustika FKP 111711133059
24 Agnes Dwi Laila S FPK 141711233003
25 Enita Kusuma A FPK 141711233023
26 Ita Nursafitri FPK 141711133032
27 Muhammad Dzaky F FPK 141711233085
28 Widya Kurnia Putri FPK 141711233024
29 Bayu Putih A P FIB 121711133124
30 Laksa Hanif Bima N FIB 121711233151
31 Luky Setiyawan FIB 121711133092
32 Moch Hidayah Tulloh FIB 121711133044
33 Aulia Firdausi Vokasi 151711313067
34 Armayndi Tri Prasetyo Vokasi 151710813039
35 Galuh Elok Kurniawati Vokasi 151710613050
36 Moch Mustofa A S Vokasi 15171813027
37 Rizky Aulia Fatma Vokasi 151711713030

Contac Person PK
Arif : arifmchdn
Yasinda : yasindaarianto
irlangga 2017

Tanda Tangan