Anda di halaman 1dari 12

Laki-Laki / perempuan /

Umur / Age male female


0-4 9 999 9 433
5-9 10 819 10 264
10-14 9 752 9 483
15-19 7 853 7 401
20-24 6 190 6 099
25-29 8 379 9 442
30-34 9 482 9 959
35-39 9 574 9 389
40-44 8 369 7 963
45-49 6 941 6 284
50-54 5 258 4 584
55-59 3 676 3 570
60-64 2 845 2 378
65-69 1 630 1 578
70-74 1 062 1 034
75++ 817 1 005
jumlah 102 331 99 884
Jumlah / Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah / total
total
19 432 0-4 9,999 9,433 19,432
21 083 5-9 10,819 10,264 21,083
19 235 10-14 9,752 9,483 19,235
15 254 15-19 7,853 7,401 15,254
12 289 20-24 6,190 6,099 12,289
17 839 25-29 8,379 9,442 17,821
19 441 30-34 9,482 9,959 19,441
18 963 35-39 9,574 9,389 18,963
16 359 40-44 8,369 7,963 16,332
13 225 45-49 6,941 6,284 13,225
9 842 50-54 5,258 4,584 9,842
7 246 55-59 3,676 3,570 7,246
4 872 60-64 2,845 2,378 5,223
3 217 65-69 1,630 1,578 3,208
2 096 70-74 1,062 1,034 2,096
2 096 75++ 817 1,005 1,822
202 215 Jumlah 102,646 99,866 202,512
KECAMATAN KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
KAWAL 3,029 2,821
GUNUNG KIJANG 1,153 1,001
GUNUNG KIJANG
MALANG RAPAT 1,103 937
TELUK BAKAU 932 853
KIJANG KOTA 13,687 12,758
SUNGAI LEKOP 3,228 3,102
BINTAN TIMUR
GUNUNG LENGKUAS 2,862 2,689
SUNGAI ENAM 1,157 1,085
TANJUNG UBAN KOTA 4,244 4,087
TANJUNG UBAN UTARA 2,256 2,251
BINTAN UTARA TANJUNG UBAN SELATAN 2,903 2,829
TANJUNG UBAN TIMUR 581 533
LANCANG KUNING 631 623
TEMBELING TANJUNG 1,281 1,149
BINTAN BUYU 1,214 1,174
PANGKIL 655 633
TELUK BINTAN
PENAGA 930 810
PENGUJAN 686 657
TEMBELING 619 539
TELUK SEKUNI 381 385
BATU LEPUK 261 249
KAMPUNG HILIR 638 621
KAMPUNG MELAYU 292 278
TAMBELAN
PULAU MENTEBUNG 180 166
PULAU PINANG 109 103
KUKUP 369 330
PULAU PENGIKIK 77 83
KOTA BARU 1,039 972
BERAKIT 916 861
EKANG ANCULAI 901 890
TELUK SEBONG PENGUDANG 569 461
SEBONG LAGOI 1,773 1,606
SEBONG PEREH 1,771 1,672
SRI BINTAN 1.03 931
TOAPAYA ASRI 1,749 1,643
TOAPAYA 713 595
TOAPAYA
TOAPAYA UTARA 719 635
TOAPAYA SELATAN 2,353 2,178
MANTANG BARU 489 452
MANTANG BESAR 714 634
MANTANG
MANTANG LAMA 494 426
DENDUN 513 459
KELONG 1,178 1,119
MAPUR 460 415
BINTAN PESISIR
NUMBING 1,884 1,665
AIR GLUBI 454 437
TELUK LOBAM 1,372 1,407
TANJUNG PERMAI 1,524 1,554
SERI KUALA BUSUNG 646 637
LOBAM
TELUK SASAH 3,331 3,255
KUALA SIMPANG 889 826
TOTAL 72,939 68,476
TOTAL
5.85
2,154
2.04
1,785
26,445
6.33
5,551
2,242
8,331
4,507
5,732
1,114
1,254
2.43
2,388
1,288
1.74
1,343
1,158
766
510
1,259
570
346
212
699
160
2,011
1,777
1,791
1.03
3,379
3,443
1,961
3,392
1,308
1,354
4,531
941
1,348
920
972
2,297
875
3,549
891
2,779
3,078
1,283
6,586
1,715
141,415
Kecamatan Population
1.Bukit Bestari 58 974
2.TanjungPinang
Timur 79 513
3.TanjungPinang
Kota 17 561
4.TanjungPinang
Barat 46 163
2015 202 215
Kecamatan Populasi
Bukit Bestari 58,974
TanjungPinang Timur 79,513
TanjungPinang Kota 17,561
TanjungPinang Barat 46,163
Jumlah 202,211
Kecamatan Islam Katolik Protestan Budha Hindu Kong Hu Chu Lainnya

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

1. Bukit
Bestari 78 1.53 6.78 13.48 0.03 0.18

2.
Tanjungpi
nang
Timur 85.74 1.59 7.92 4.68 0.03 0.03

3.
Tanjungpi
nang Kota 65.1 1.01 2.3 31.4 0.01 0.18

4.
Tanjungpi
nang
Barat 72.93 1.01 5.68 19.66 0.02 0.71
2015 78.54 1.38 6.53 13.28 0.03 0.25

2014 77.9 1.35 6.42 14.1 0.02 0.26 0.1

2013 77.76 1.32 6.4 14.22 0.02 0.27 0.1

2012 75.03 1.24 5.15 17.91 0.04 0.27 0.1

2011 77.82 1.29 6.29 14.3 0.02 0.28 0.1


Agama

Islam 78%

Katolik 2%

Protestan 7%
Budha 13%
Hindu 0.03%
Kong Hu Chu 0.25%
Agama
Islam 78%
Katolik 2%
Protestan 7%
Budha 13%
Hindu 0.03%
Kong Hu C 0.25%

Islam Katolik Protestan Budha Hindu Kong Hu Chu


78% 2% 7% 13% 0.03% 0.25%
78.00%