Anda di halaman 1dari 12

PENDEKATAN SATIR

SEJARAH SATIR

Dilahirkan pada 26 Jun 1916 di Neillsville,Wisconsin.

Kerjaya beliau adalah sebagai guru pada awalnya.

Pernah berkhidmat di Illinios psychiatric Institute.

Terlibat dalam penubuhan Mental Research Institute (MRI) di Palo Alto,


California(1962).

Beliau dikenali melalui buku, latihan dan bengkel yang dikendali olehnya.

Terlibat dalam penubuhan International Human Resources (1970) dan The


Avanta Networks to reach out to individu, keluarga dan pengamal kesihatan mental
(Mental health practitioners.

Beliau telah meninggal dunia pada 10September 1988

KONSEP ASAS

1.Pertumbuhan dan perkembangan setiap individu.

Semua manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat 3


faktor perkembangan manusia iaitu :

Baka (genetic)

Apa yang dipelajari semasa proses pertumbuhan.

Interaksi minda dan tubuh badan.

2. Self-esteem and self worth.

Satir percaya terdapat 5 perkara yang dapat menggalakkan potensi manusia :

Fizikal (tubuh badan)

Intelektual Deria (pendengaran, penglihatan, sentuhan, rasa dan bau)

Interaksi (interaksi dalam diri dan orang lain)

Keadaan sekeliling (warna, bunyi, cahaya, suhu, ruang, masa)


Spiritual

3. Komunikasi

Cara komunikasi keluarga memberi ,gambaran bagaimana mereka rasa


terhadap diri sendiri. Ahli keluarga yang penghargaan kendiri tinggi akan bercakap
secara terus,terbuka, jelas. Seseorang yang self-esteemnya rendah selalu
menggunakan komunikasi yang sebaliknya

Satir yakin bahawa klien yang sedang dikaunseling akan mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh anggota keluarga lain.Dalam terapi keluarga, yang hadir tidak
hanya individu yang dianggap bermasalah, tetapi juga anggota keluarga yang lain.

-Anak-anak yang bermasalah dipengaruhi oleh masalah di rumahnya.Apa yang


terjadi di rumah seseorang mempengaruhi kerja mereka di sekolah, ditempat kerja
dan lain-lain. Ketidakfungsian keluarga adalah kesan daripada masalah komunikasi
di antara ahli keluarga.Masalah komunikasi adalah berkait rapat dengan
penghargaan diri yang rendah dikalangan ahli keluarga

LATAR BELAKANG

KELAHIRAN & KELUARGA :

Virginia Satir dilahirkan pada 26.6.1916 dan meninggal dunia pada 10.9.1988
sewaktu berumur 72 tahun.

Pada tahun 1941,Satir berkahwin dengan seorang askar, Gordon Rodgers. Pada
tahun 1949 Satir bercerai dengan suaminya. Selepas dua tahun iaitu pada tahun
1951,Satir bekahwin lagi dengan Norman. Perkahwinan kali kedua ini hanya selama
enam tahun sahaja, Satir bercerai lagi pada tahun 1957. Pada masa itu , Satir
berjumpa dengan dua perempuan yang dianggap sebagai anak perempuan iaitu
Mary dan Ruth yang membantu beliau menghabiskan buku terakhirnya The new
peoplemaking.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

Pada umur tiga tahun, Virginia Satir sudah mula pandai membaca, Satir dapat
membaca habis semua buku dalam bilik kecil yang diumpama perpustakaan mini.

Pada tahun 1929,mereka sekeluarga berpindah rumah ke Milwaukee supaya


Virginia Satir dapat belajar di Sekolah Tinggi

Pada tahun 1932, beliau masuk Maktab Perguruan iaitu Milwaukee State Teacher
Collage yang kini dikenali sebagai University of Wisconsin-Milwaukee. Beliau tamat
pada tahun 1936 dan mendapat Bachelor pendidikan.

LATAR BELAKANG KERJAYA


Virginia Satir mengajar di public school di William Bay,Wisconsin selama dua
tahun yang pada mulanya sebagai guru dan kemudian menjadi pengetua sekolah.
Seterusnya Satir menjadi guru beredar di beberapa tempat di Ann Arbor, Michigan,
Shreveport, Louissiana, dan Miami, Florida

Pada tahun 1955 Satir bekerja sebagai seorang psikiatrik di sebuah institut. Beliau
menggalakkan terapis yang lain untuk menjadi terapis keluarga. Pada tahun 1962,
Satir memulakan Program Latihan Terapi keluarga. Idea novel beliau adalah
berdasarkan isu semasa dan masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan
penghargaan kendiri.

KEJAYAAN / KREDIBILITI DIPEROLEHI

Pada tahun 1976 Virginia Satir mendapat pingat emas daripada Outstanding and
Consistent Service to mankind. Pada tahun 1978,Satir mendapat PhD sosial sains
di Universiti Wisconsin Madison . Pada tahun 1982, beliau dipilh oleh Kerajaan
German Barat menjadi pemimpin berpengaruh daripada 12 orang tokoh yang
berpengaruh.

KEJAYAAN / KREDIBILITI DIPEROLEHI

Seterusnya pada tahun 1985,selepas beliau memberi sumbangan kepada


Evolution of Psychotherapy Conference di Phoenix,Arizona. Satir menjadi terkenal,
Time magazine menggelarkan beliau boleh memenuhkan semua dewan di seluruh
dunia iaitu seorang penceramah yang baik.

Pada tahun 1986 mendapat phD dari Professional School of Psychological


Studies dan pada tahun yang sama beliau menjadi ahli kepada The Council of
Elders. Pada tahun yang berikutnya iaitu tahun 1987 beliau menjadi ahli kepada
Czechoslovakian Medical Society.

Beliau adalah seorang penulis Amerika dan psikoterapis terutamanya terapis


keluarga. Buku yang paling terkenal ialah Conjoint Family Therapy yang ditulis
pada tahun 1964, Peoplemaking pada tahun 1972 dan The New Peoplemaking
pada tahun 1988.

Terdapat dua bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia. Satu komunikasi
berfungsi dan lagi komunikasi tidak berfungsi.

CARA KOMUNIKASI TIDAK BERFUNGSI

4 corak komunikasi yang tidak berfungsi yang boleh mewujudkan ketegangan dalam
sesuatu sistem keluarga.

Corak komunikasi placater

Tidak akan membuat orang lain rasa marah. Motto mereka ialah sanggup bayar
untuk keamanan.
Sentiasa cuba menyenangkan orang lain

Selalu meminta maaf

Tidak pernah tidak setuju. Terkenal sebagai yes person

Tidak berani membuat keputusan

Hidup untuk orang lain

Corak komunikasi blamer

sering kali mencari kesalahan orang lain serta tidak rasa selesa atau puas hati
terhadap diri sendiri

Mudah rasa sunyi dan rasa tidak berjaya serta menyalahkan orang lain juga
merupakan satu cara yang bagus

Mahir mewujudkan rasa bersalah dalam diri orang lain dengan menggunakan kata-
kata misalannya;

Dengan apa yang telah saya lakukan kepada awak, inikah cara awak membalas
jasa saya?

Tingkahlaku bukan lisan blamer seolah-olah memberi mesej;

awak tidak pernah buat betul, apa yang tak kena dengan awak?

iii. Corak komunikasi computer

Orang komputer adalah betul dan tenang

Tidak menunjukkan perasaan dan bercakap seolah-olah rakaman suara

Berpura-pura macam tidak ada konflik walaupun sebenarnya ada

Merupakan orang yang rasional

Bahasa badan mereka melambangkan sikap rigid mereka

Boleh mempengaruhi sesuatu situasi dan orang lain

demi memperolehi apa yang mereka kehendaki

Menutup kelemahan diri mereka dengan kata-kata besar untuk

mewujudkan penghargaan kendiri

Tingkahlaku bukan lisan orang komputer membawa mesej seperti;

I sentiasa tenang (cool)


iv. Corak komunikasi distractor

Sentiasa membuat kenyataan yang tidak relevan

Sering menukar tajuk perbualan dan tidak akan memberi respon secara jujur.

Dapat menggelakkan diri daripada isu ataupun konflik

Mereka sering menidakkan 3 elemen realiti:

a. diri sendiri

b. Orang lain

c. Konteks sesuatu situasi

iii. Corak komunikasi computer

Orang komputer adalah betul dan tenang

Tidak menunjukkan perasaan dan bercakap seolah-olah rakaman suara

Berpura-pura macam tidak ada konflik walaupun sebenarnya ada

Merupakan orang yang rasional

Bahasa badan mereka melambangkan sikap rigid mereka

Boleh mempengaruhi sesuatu situasi dan orang lain

demi memperolehi apa yang mereka kehendaki

Menutup kelemahan diri mereka dengan kata-kata besar untuk

mewujudkan penghargaan kendiri

Tingkahlaku bukan lisan orang komputer membawa mesej seperti;

I sentiasa tenang (cool)

iv. Corak komunikasi distractor

Sentiasa membuat kenyataan yang tidak relevan

Sering menukar tajuk perbualan dan tidak akan memberi respon secara jujur.

Dapat menggelakkan diri daripada isu ataupun konflik

Mereka sering menidakkan 3 elemen realiti:

a. diri sendiri

b. Orang lain
c. Konteks sesuatu situasi

CARA KOMUNIKASI BERFUNGSI

Corak komunikasi yang berfungsi mengikut Satir ialah berbentuk Leveler.

Ciri-ciri komunikasi leveler adalah adalah seperti berikut;

Sentiasa berterus terang dalam perkara yang berkaitan dengan diri sendiri,
orang lain atau konteks sesuatu situasi

Mesej lisan dan bahasa bukan lisan yang dipamerkan adalah konsisten.

Semua aspek komunikasi (badan, nada suara, konteks, dan ekspresi muka)
adalah kongruen.

Tidak akan berselindung mahu pun menjatuhkan orang lain dalam konteks
bersikap terbuka dan jujur.

Tidak akan berpura-pura.

Bercakap benar tentang apa yang difikirkan, dirasakan ataudibuat dan


memberi peluang kepada orang lain untuk berbuat demikian

Perhubungan mereka adalah bebas dan jujur dengan sedikit ancaman


terhadap penghargaan kendiri.

Respon yang diberikan merupakan mesej benar untuk orang tertentu dalam
masa-masa tertentu. Ianya menuju terus kepada isu yang diperbincangkan dan
tiada maksud berselindung.

Dalam perbincangan dengan orang leveler ini, satu respon yang terbuka
dan dan perasaan boleh percaya dirasai dalam komunikasi.

Menjadi orang leveler memberi peluang kepada diri mereka untuk memiliki Integriti

(kualiti kejujuran dan prinsip moral yang tinggi), komitmen, kejujuran, keintiman,

kecekapan, kreativiti dan kebolehan untuk menangani masalah benar.


PANDANGAN KELUARGA BERMASALAH MELALUI SATIR

KELUARGA NORMAL

Menurut Satir, 1972, keluarga adalah tempat untuk berkongsi pengalaman.

Mengikut pandangan teori ini, sesebuah keluarga yang normal akan memberi
galakan dan sokongan yang penuh terhadap semua ahli keluarga.

Keluarga yang baik akan memberi kebebasan kepada ahli keluarganya untuk
menjadi diri sendiri.

Teori ini berpandangan bahawa manusia itu mempunyai kehendak sendiri dan
sekiranya kehendak mereka dipenuhi, mereka akan cenderung untuk lebih
berkembang dari sudut potensi diri.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang membangun secara berterusan tidak
kira dalam apa jua situasi yang datang. (Whitaker & Keith, 1981).

Menurut ahli terapi bagi teori ini, sesebuah keluarga yang normal akan
membantu individu untuk berkembang dan mempunyai pengalaman.

Keluarga yang normal adalah keluarga yang mendidik ahli-ahlinya (Satir, 1972)

Individu dalam keluarga akan mendengar dan bertimbang rasa terhadap satu
sama lain, menyebabkan mereka akan rasa disayangi dan dihargai.

KELUARGA BERMASALAH

Mengikut teori ini, sesebuah keluarga itu bermasalah apabila berlaku


penolakan atau penafian dari sudut perasaan.

from the experiential perspective, denial of impulses and suppression of


feelings are the root of family problems.

Masalah bermula apabila kecenderungan semulajadi telah dipengaruhi oleh


sosial dan nilai kekeluargaan.

problems arise because this innate tendency toward self actualization runs
afoul of social and familial counterpressures.

Keluarga menambah kawalan mereka sendiri untuk mencapai keamanan dan


ketenangan, mengekalkan mitos keluarga dan menggunakan mitos itu untuk
mengasingkan anak-anak dari pengalaman mereka.
Satir, 1972 menyatakan sesebuah keluarga yang bermasalah mempunyai
penamatan emosi, di mana mereka akan lebih mencari perlindungan daripada
kepuasan.

Apabila berlaku penamatan emosi, ianya akan menyebabkan semua ahli


keluarga akan cuba mengelakkan diri dari melakukan tanggungjawab, ibu bapa tidak
gembira bersama anak-anak, manakala anak-anak tidak akan menghargai dan
menyayangi ibu bapa.

Dalam keadaan ini, ibu bapa dan anak-anak akan saling mengelak di antara
satu sama lain dan akan membuatkan diri mereka sibuk dengan hal yang lain.
Mereka tidak mengetahui mengenai perasaan di antara satu sama lain.

MATLAMAT TERAPI

Matlamat utama dalam pendekatan teori Satir adalah mewujudkan komunikasi


yang jelas (clear communication) untuk meningkatkan kesedaran, pertumbuhan
terutamanya ke atas penghargaan kendiri serta berkemampuan untuk menghadapi
proses perubahan.

Satir mengkaitkan konsep penghargaan kendiri dengan sikap optimis terhadap


harapan dan keinginan, keberanian, kongruen, perasaan yang ingin tahu dan
kebijaksanaan.

Matlamat terapi Satir juga menuju ke arah mencapai 5 jenis kebebasan (five
freedom), iaitu:

1. kebebasan untuk melihat dan mendengar

2. kebebasan untuk mengutarakan sesuatu yang benar

3. kebebasan untuk berfikir dan berdikari

4. kebebasan untuk meminta apa yang diingini

5. kebebasan untuk mengambil risiko tetapi atas tanggungjawab Sendiri

Human Validation Process Model mementingkan pertumbuhan individu dan


keluarga bukannya semata-mata untuk menstabilkan keluarga. Tujuannya untuk
membantu individu yang terlibat lebih memahami dan sensitif antara satu sama lain,
berkongsi pengalaman dan berinteraksi dalam cara yang baru dan genuine.

Matlamat yang umum dalam Terapi Satir adalah untuk membantu


memudahkan perubahan yang diinginkan oleh ahli-ahli dalam sesebuah keluarga.

Manakala matlamat yang spesifik dalam terapi ini adalah :-

menggalakkan ahli keluarga berani untuk membentuk pilihan yang baru


membantu memperkukuh, meningkat ataupun membentuk coping skills
dalam kalangan ahli keluarga

menggalakkan ahli keluarga melaksanakan pilihan kearah kesejahteraan


keluarga

Satir (1972) telah mengidentifikasikan 3 matlamat terapi keluarga, iaitu:

setiap individu yang terlibat dalam terapi mempunyai kebebasan dan hak
untuk mengutarakan apa yang dilihat, dengar, rasa dan fikir.

keputusan/pilihan terbaik yang dibuat oleh individu yang terlibat adalah


melalui penerokaan keperluan setiap individu dan perundingan antara satu sama
lain bukannya dengan kuasa

perbezaan hendaklah dibincang dan diakui (acknowledged) secara terbuka


untuk membantu perkembangan keluarga

Bantu setiap ahli keluarga bentuk penghargaan kendiri untuk perkembangan


hidup.

Terapis berperanan untuk betulkan 4 elemen di dalam keluarga:

Penghargaan kendiri

Kemahiran komunikasi

Sistem Perikatan dan Gabungan (Alliance and coalition system)

Peraturan-peraturan yang menguasai keluarga

Penekanan dalam rawatan ini ialah perkembangan, perubahan, kreativiti,


fleksibiliti dan keceriaan.

Menjadikan perkara yang tersembunyi dan yang tidak diluahkan itu kelihatan
jelas dan nampak.

Pada mulanya teori ini dikenali sebagai Conjoint Therapy - terapis memberi
tumpuan tehadap seluruh keluarga nuklear di dalam proses kaunseling.

Model ini juga menekankan kepada konsep kongruen

Jika didapati wujud tanda-tanda masalah di dalam keluarga, terapis akan


mencari peraturan-peraturan komunikasi keluarga yang menguasai sistem keluarga.

Peraturan-peraturan di dalam keluarga ini membentuk pola-pola yang


mempengaruhi penghargaan kendiri kanak-kanak.

Jika didapati wujud tanda-tanda masalah di dalam keluarga, terapis akan


mencari peraturan-peraturan komunikasi keluarga yang menguasai sistem keluarga.
Peraturan-peraturan di dalam keluarga ini membentuk pola-pola yang
mempengaruhi penghargaan kendiri kanak-kanak.

PROSES

Proses rawatan adalah selaras dengan matlamat rawatan dalam keluarga yang
perlu menjalani procecess memudahkan komunikasi yang berkesan dan membina
harga diri dalam konteks yang rasional. , Koleksi dan pahit (1991) indicatet bahawa
terapi menjadi lebih berjaya , tahap kebimbangan mengurangkan dengan ketara,
dan keluarga belajar bagaimana untuk melihat perubahan sebagai satu bahagian
yang diharapkan daripada kehidupan keluarga. Lima peringkat rawatan adalah
seperti berikut:

1. Menubuhkan amanah dengan keluarga. Membangunkan penilaian dan rawatan


merancang awal untuk mendapatkan kepercayaan keluarga. , Koleksi refeered
kepada ini sebagai membuat kenalan.

2. Membangunkan kesedaran melalui pengalaman. Terapi membantu keluarga


membangunkan awereness baru tentang fungsi mereka dengan bertanya soalan
tertentu atau dengan menggunakan teknik tertentu. , Koleksi ini caled huru-hara.

3. Mewujudkan pemahaman baru dalam ahli keluarga walaupun kefahaman baru


melalui tingkah laku yang berbeza semasa sesi.

4. Adakah ahli keluarga menggunakan tingkah laku yang baru di luar persekitaran
terapeutik , apa , koleksi dirujuk sebagai integrasi.

TEKNIK

Pendekatan ini adalah yang terkenal dengan pelbagai teknik kreatif. Antara yang
paling terkenal adalah seperti berikut:

1. Fakta kehidupan keluarga kronologi. Sejarah keluarga holistik dibuat, bermula dari
kelahiran datuk nenek tertua kini.

2. Peta Keluarga: perwakilan Visual sama ti genograms dicipta struktur keluarga


selama tiga generasi. Digunakan , koleksi ini teknik ini, tiga peta keluarga telah
disediakan : keluarga ibu asal, keluarga bapa asal, dan keluarga semasa.

3. Tali : Tali mewakili hubungan dengan ahli keluarga yang lain terikat ti yang
pinggang setiap ahli sehingga masing-masing mempunyai banyak tali kerana ada
ahli-ahli keluarga. Hujung lain daripada tali terikat kepada setiap anggota keluarga
yang lain. Semua ahli keluarga menyedari bagaimana mereka yang berkaitan dan
bagaimana ketegangan dalam tali. Selalunya kekusutan berlaku. Ini memberi
gambaran konkrit dinamik keluarga.
4. Metafora : Perkataan yang digunakan untuk mewakili idea dan idea itu sendiri
dibincangkan oleh analogi. Sebagai contoh, , koleksi akan menggunakan perkataan
" pod " sebagai metafora untuk seseorang harga diri dan bagaimana penuh pod
seseorang pada masa yang diberikan.

5. Touch: , koleksi digunakan berhubung dengan ahli keluarga, bersalaman dengan


setiap orang pada awal terapi. Walau bagaimanapun, dia berhati-hati untuk tidak
melanggar sempadan individu, kerana sesetengah orang menganggap sentuhan
menjadi pelanggaran.

6. Arca : Seorang ahli keluarga diminta untuk menggambarkan hubungan beliau


dengan satu ahli keluarga lebih menggunakan kedudukan badan dan gerak isyarat
untuk mewakili darjah keakraban dan komunikasi corak. Apabila pergerakan
ditambah, patung keluarga menjadi balet tekanan. Semua entiti yang memberi kesan
kepada dinamik keluarga , termasuk haiwan, ettented kawan dan keluarga, adalah
simbolik dibawa masuk ke patung dengan menggunakan peranan -bermain dan
fantasi.

7. Drama : Ahli-ahli keluarga diminta untuk melakonkan satu babak dalam kehidupan
keluarga atau individu. Ini Upacara penting evens dalam sejarah keluarga lagi Ide an
poportunity untuk perspektif baru dan wawasan yang lebih.

8. Pembinaan semula Keluarga: Sama seperti drama, pembinaan keluarga


melibatkan reenactment peristiwa dari beliau telah dianugerahkan Ijazah Malah
keluarga hidup atau peta keluarga.

9. Reframing . Terapi ini mewujudkan satu anjakan dalam persepsi ahli keluarga.
Beliau mengurangkan ancaman menyalahkan oleh accentuating idea kebingungan
dan niat yang baik.

10. Humor: Humor boleh digunakan untuk menggalakkan hubungan antara ahli
terapi dan keluarga, serta di kalangan ahli keluarga. Ia boleh mengurangkan intensiti
, kejelasan dinamik dibesar-besarkan dan menggalakkan pergerakan dengan cara
yang mengurangkan tindakan defensif. , Koleksi akan menggunakan sentuhan
ringan lucu untuk memastikan suasana yang santai untuk belajar.

11. Verbalisasi andaian : Terapi secara terang-terangan menyatakan andaian jelas


dalam tingkah laku keluarga. Sebagai contoh, , koleksi akan dgn kata-kata harapan
dan jangkaan untuk mengubah keluarga menjelma menurut involment mereka dalam
terapi.

12. Denominalization : Ini melibatkan mendapatkan penerangan tingkah laku tertentu


bagi perkataan-perkataan seperti "cinta " dan "hormat ", dan mencari apa yang perlu
dilakukan bagi seseorang untuk melihat bahawa dia menerima kasih sayang dan
hormat. Jawapan menjelaskan sering berkaitan ti utama sistem deria- asas individu
perwakilan (iaitu penglihatan, pendengaran , atau kinestetik ).
13. Berlabuh : Ini merujuk kepada sebuah persatuan yang dipelajari antara
rangsangan dan tindak balas atau di antara satu jawapan dan lain. Teknik ini
pelayan untuk membawa perasaan ke tahap pengalaman fizikal interpersonal.

14. Terapi keluarga Pelbagai: Banyak keluarga yang tidak berkaitan adalah brougt
bersama-sama untuk sesi keluarga bersama.

15. Pendirian Komunikasi: , koleksi akan meminta ahli keluarga untuk mengambil
bahagian dalam latihan di mana setiap orang mengambil pendirian yang tertentu
untuk mewakili personaliti : placater , mencela , komputer, distracter orang
kongruen. Ahli-ahli keluarga berkongsi perasaan yang dikaitkan dengan
menggunakan pelbagai pendirian dan dengan bertindak sebagai penerima pendirian
. Dengan cara ini , ahli keluarga meningkatkan kesedaran mereka terhadap
komunikasi yang berkesan dan belajar bagaimana untuk menjadi kongruen.

16. "I" kenyataan: , koleksi akan menggalakkan ahli keluarga untuk memiliki
perasaan mereka. Selalunya orang menggunakan bentuk pasif seperti " ia
mengelirukan ". , Koleksi akan model bentuk aktif , "Saya keliru" , dalam terapi
keluarga dan membangunkan latihan di mana ahli-ahli keluarga akan berlatih
menggunakan apa-apa " I" kenyataan.