Anda di halaman 1dari 2

POLA PENGALIRAN

Pola Pengaliran di dalam GEOMORFOLOGI


Jurnal DRAINAGE
PENGINDERAAN JAUH
(Howard, Arthur David. 1967. (oleh Erni Suharini, dan
PENGANTAR GEOLOGI UNTUK GEOLOGI
SUMBER Drainage. The American Abraham Palangan, 2014)
(oleh Djauhari Noor, 2012) (oleh Ir. Soetoto, S.U.,
Association of Petroleum
2015)
Geologists Bulletin)

Suatu sistem jaringan sungai Kumpulan jalan pengaliran Suatu pola yang terbentuk oleh Bentuk keseluruhan dari sistem
yang akan membentuk pola (drainage ways) pada suatu kumpulan aliran di suatu jaringan suatu sungai beserta
tertentu diantara saluran daerah dan tidak daerah baik terisi oleh aliran dengan cabang-cabangnya pada
utama dengan cabang- mempertimbangkan apakah permanen maupun tidak. Pola suatu daerah aliran.
PENGERTIAN cabangnya dan pembentukan jalur pengaliran itu bersifat sungai adalah suatu pola yang
pola pengaliran ini sangat permanen atau tidak. dibentuk oleh satu jalan
ditentukan oleh faktor pengaliran.
geologinya.
Pola Pengaliran di dalam Jurnal
DRAINAGE (Howard, Arthur
PENGINDERAAN JAUH UNTUK
PENGANTAR GEOLOGI David. 1967. Drainage. The
SUMBER GEOLOGI
(oleh Djauhari Noor, 2012) American Association of Petroleum
(oleh Ir. Soetoto, S.U., 2015)
Geologists Bulletin)

Suatu sistem jaringan sungai yang Kumpulan jalan pengaliran (drainage Suatu pola yang terbentuk oleh
akan membentuk pola tertentu ways) pada suatu daerah dan tidak kumpulan aliran di suatu daerah baik
diantara saluran utama dengan mempertimbangkan apakah jalur terisi oleh aliran permanen maupun
PENGERTIAN
cabang-cabangnya dan pembentukan pengaliran itu bersifat permanen atau tidak. Pola sungai adalah suatu pola
pola pengaliran ini sangat ditentukan tidak. yang dibentuk oleh satu jalan
oleh faktor geologinya. pengaliran.