Anda di halaman 1dari 10

NIAT SHALAT SHUBUH-ISYA BESERTA ARTINYA

1. Niat Sholat Subuh

Sholat subuh adalah sholat wajib yang dikerjakan pada saat antara munculnya fajar hingga terbitnya matahari,
yakni sekitar antara pukul 4.30 sampai pukul 5.30 pagi. Sholat subuh dilakukan dalam 2 rokaat, dan lebih utama
jika dikerjakan secara berjamaah di masjid. Untuk niat sholat subuh, berikut adalah pelafalan yang benar
beserta artinya dalam bahasa Indonesia.

Latinnya: USHOLLII FARDHO SHUBHI ROKA'ATAENI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAAAM (- /


MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALA.
Artinya: Aku niat sholat subuh dua rokaat menghadap kiblat karena Allah Taala.

2. Niat Sholat Dhuhur

Sholat dhuhur adalah sholat wajib yang dikerjakan pada saat antara tengah hari hingga saat posisi matahari telah
membuat bayang-bayang suatu benda memiliki panjang yang sama dengan panjang benda aslinya, yakni sekitar
antara pukul 12.00 sampai pukul 15.00 siang. Sholat dhuhur dilakukan dalam 4 rokaat dengan keutamaan untuk
memelankan bacaan Surat Al-Fatihah dan Surat pendek. Untuk niat sholat dhuhur, berikut adalah pelafalan
yang benar beserta artinya dalam bahasa Indonesia.

Latinnya: USHOLLII FARDHO DHUHRI ARBAA ROKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAAAM


(- / MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALA.
Artinya: Aku niat sholat dhuhur empat rokaat menghadap kiblat karena Allah Taala.

3. Niat Sholat Ashar

Sholat ashar adalah sholat wajib yang dikerjakan pada saat antara habisnya waktu sholat dhuhur hingga saat
terbenamnya matahari, yakni sekitar antara pukul 15.00 sampai pukul 18.00 siang. Sama seperti sholat dhuhur,
sholat ashar juga dilakukan dalam 4 rokaat dengan keutamaan untuk memelankan bacaan Surat Al-Fatihah dan
Surat pendek. Untuk niat sholat ashar, berikut adalah pelafalan yang benar beserta artinya dalam bahasa
Indonesia.
Latinnya: USHOLLII FARDHO ASHRI ARBAA ROKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAAAM (- /
MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALA.
Artinya: Aku niat sholat ashar empat rokaat menghadap kiblat karena Allah Taala.

4. Niat Sholat Maghrib

Sholat maghrib adalah sholat wajib yang dikerjakan pada saat antara setelah terbenamnya matahari hingga saat
hilangnya awan senja merah, yakni sekitar antara pukul 18.00 sampai pukul 19.00 petang. Sholat ashar
dilakukan dalam 3 rokaat dan lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah di masjid. Untuk niat sholat
maghrib, berikut adalah pelafalan yang benar beserta artinya dalam bahasa Indonesia.

Latinnya: USHOLLII FARDHO MAGHTIBI SALASATAROKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI


ADAAAM (- / MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALA.
Artinya: Aku niat sholat maghrib tiga rokaat menghadap kiblat karena Allah Taala.

5. Niat Sholat Isya

Sholat isya adalah sholat wajib yang dapat dikerjakan pada selang waktu yang sangat panjang, yakni saat
setelah habisnya waktu maghib hingga terbitnya fajar. Sholat isya dilakukan dalam 4 rokaat dan lebih utama
pengerjaannya diakhirkan. Untuk niat sholat isya, berikut adalah pelafalan yang benar beserta artinya dalam
bahasa Indonesia.

Latinnya: USHOLLII FARDHO ISYAI ARBAA ROKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAAAM (- /


MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALA.
Artinya: Aku niat sholat isya empat rokaat menghadap kiblat karena Allah Taala.
BACAAN ISTIFAH DAN SURAH AL-FATIHA

Dibawah ini adalah Terjemahan Bacaan Doa Iftitah Latin sehingga anda bisa jadi mudah dlm menghafalkanya

Laporkan Iklan Ini Tidak Layak

Kemudian untuk Artian Doa Iftitah dlm Bahasa Indonesia ialah, Alloh Maha Besar lagi Sempurna
kebesarannya, segala puji bagi-nya dan Maha Suci Alloh sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku
kpd Dzat yg menciptakan langit dan bumi dg keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari
golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya Shalat-ku, Ibadah-ku, Hidup-ku dan mati-ku semata-mata hanya
untuk Alloh seru sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya dan dg itu aku diperintahkan untuk tidak
menyekutukan bagi-nya. dan aku dari golongan orang muslimin .

Itulah Bacaan Doa Iftitah, Terjemahan dlm latin dan Artian dlm Bahasa Indonesia yg bisa saya sampaikan kpd
anda sehingga anda bisa dg mudah untuk dipelajari dan dihafalkan dirumah untuk diamalkan disetiap Shalat
Wajib anda. Lalu perlu diingatkan kepada kalian sebagai seorang Muslim bahwa untuk membaca Doa Iftitah
dan membaca Suratan Pendek Al Quran disetiap Rakaat Shalat itu merupakan salah satu Sunnah Dalam
Shalat sehingga sebaiknya dibacakan oleh kalian sebagai seorang Muslim agar mendapatkan Pahala Sunnah
Tamabahan didalam Shalat kalian.
Terjemahan Surat Al Fatihah Lengkap dengan Maknanya

Bagi kamu yang ingin memahami surat Al Fatihah lebih dalam, di bawah ini kami sajikan surat Al Fatihah
dalam bahasa arab dan juga latin lengkap dengan terjemahan dan penjelasan makna lebih dalam. Semoga Alloh
SWT mengizinkan kita memahami ayat-ayat suci di bawah ini :

1.

Latin : Bismillah Hirrahman Nirrahim

Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Maksud dari ayat pertama ini adalah : saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah.
Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, mulai dari pekerjaan ringan
seperti makan, minum, bepergian, belajar, dan sebagainya. Allah adalah nama zat yang Maha Suci, yang berhak
disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-
Nya. Ar-Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan
karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah
senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.

2.

Latin : alhamdu lillaahi rabbil aalamiina

artinya : Segala puji {2} bagi Allah, Tuhan semesta alam. {3}

Maksud ayat kedua surat Al Fatihah adalah : {2} Alhamdu (segala puji). Memuji orang adalah karena
perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti: menyanjung-
Nya karena perbuatan-Nya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang
terhadap nimat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari
segala kebaikan yang patut dipuji.

{3} Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati Yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara. Lafadz rabb tidak
dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah). Alamiin
(semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti: alam
manusia,alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah pencipta semua alam-
alam itu.

3.

Latin : arrahmaanirrahiim

Artinya : Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Untuk ayat ketiga dalam surat Al FAtihah ini maksudnya hampir sama dengan ayat pertama, Ar-Rahmaan
(Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya
kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa
bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.

4.

latin : maaliki yawmiddiin

Artinya : Yang menguasai {4} di Hari Pembalasan {5}


{4 }Maalik (Yang Menguasai) dengan memanjangkan mim, yang berarti: pemilik. Dapat pula dibaca dengan
(dengan memendekkan mim), artinya: Raja.

{5} Yaumiddin (hari pembalasan): hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan
amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah, yaumulhisaab,
yaumuljazaa dan sebagainya.

5.

latin : iyyaaka nabudu wa-iyyaaka nastaiin

Artinya : Hanya Engkaulah yang kami sembah {6}, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
{7}

{6} Nabudu diambil dari kata ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap
kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang
mutlak terhadapnya.

{7} Nastaiin (minta pertolongan), terambil dari kata istiaanah: mengharapkan bantuan untuk dapat
menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

6.

Latin : ihdinaash shiraathaal mustaqiim

Artinya : Tunjukilah [8] kami jalan yang lurus,

[8] Ihdina (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud
dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.

7.

Latin : shiraathalladziina anamta alayhim ghayril maghdhuubi alayhim walaadhdhaalliin

Artinya : (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nimat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. {9}

{9} Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang
menyimpang dari ajaran Islam.

Semoga artikel islami yang berisi mengenai terjemahan surat Al Fatihah beserta maksudnya di atas bisa
bermanfaat bagi kita semua.
Semoga Allah senantiasa memberi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan Akhira, dan melindungi kita
dari ilmu-ilmu yang tidak bermenfaat dan menyesatkan. Aamiin.
BACAAN RUKUK, ITIDAS, SUJUD, DAN DUDUK DIANTARA 2 SUJUD.
R U K U
SUBHAANA RABBIYAL ADZIIMI WA BIHAMDIH. 3 x
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

ITIDAL
SAMIALLAAHU LIMAN HAMIDAH.
Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang Memuji-Nya ( Dan Membalasnya ).

RABBANAA LAKAL HAMDU MILUS SAMAAWATI WA MIL ULARDHI WA MIL UMAASYITA


MIN SYAIIN BADU.
Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang
Kau Kehendaki Sesudahnya.

SUJUD
SUBHAANA RABBIYAL ALAA WA BIHAMDIH. 3 x
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya.

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD


RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFANII WARZUQNII WAHDINII WAAAFINII
WAFU ANNII.
Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku,
Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.

TASYAHUD AWAL
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH.
Segala Kehormatan, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah.

ASSALAAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH.


Semoga Keselamatan, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi.

ASSALAAMU ALAINAA WA ALAA IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.


Semoga Keselamatan ( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh.

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR


RASUULULLAAH.
Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan
Allah.

ALLAAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.


Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad !.

TASYAHUD AKHIR
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH.
Segala Kehormatan, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah.

ASSALAAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH.


Semoga Keselamatan, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi.

ASSALAAMU ALAINAA WA ALAA IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.


Semoga Keselamatan ( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh.

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR


RASUULULLAAH.
Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan
Allah.

ALLAAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD ( tasyahud awal ) WA ALAA AALI


SAYYIDINAA MUHAMMAD.
Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga
Penghulu Kami Nabi Muhammad.
KAMAA SHALLAITAA ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINAA
IBRAAHIIM.
Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada
Keluarganya.

WA BAARIK ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.


Dan Limpahkanlah Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarganya.

KAMAA BAARAKTA ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINAA


IBRAAHIIM.
Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada
Keluarganya.

FIL AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID. YAA MUQALLIBAL QULUUB. TSABBIT QALBII


ALAA DIINIK.
Sungguh Di Alam Semesta Ini, Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia. Wahai Zat Yang Menggerakkan Hati.
Tetapkanlah Hatiku Pada Agama-Mu.

TAHIYAT AKHIR DAN DOA QUNUT

Solat Fardhu kita tidak akan sempurna tanpa membaca tahiyat. Hal ini demikian kerana, membaca tahiyat
termasuk salah satu dalam rukun solat. Jadi perkongsian saya kali ini ialah bacaan tahiyat awal dan akhir.
Mungkin ramai dah tahu, tapi yang tahu perlu ambil peduli juga bagi memantapkan bacaan dan tajwid yang
betul dalam tahiyat awal dan akhir.

Bacaan Tahiyat Awal:


Bacaan Tahiyat Awal dalam rumi :

Attahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu laillah. Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullayhi


wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'la 'ibadillahis salihin. Asyahadu alla illaha illallah. Wa'asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Allahumma solli'ala Muhammad.

Maksudnya :

Salam dan sejahtera, sembah bakti dan segala kebaikan bagi Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan rahmat
Allah dan keberkatanNya. Demikian pula mudah mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada segenap
hamba-hambaNya yang soleh. Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku mengaku
bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad.

Bacaan Tahiyat Akhir:

Bacaan Tahiyat Akhir dalam rumi :

Attahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu laillah. Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullayhi


wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'la 'ibadillahis salihin. Asyahadu alla illaha illallah. Wa'asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Allahumma solli'ala Muhammad wa'ala aliMuhammad. Kama sollaita'ala Ibrahim
wa'ala aliIbrahim. Wabarik 'ala Muhammad wa'ala aliMuhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa'ala aliIbrahim.
Fil 'alamina innaka hamidummajid.

Maksudnya:

Salam dan sejahtera, sembah bakti dan segala kebaikan bagi Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan rahmat
Allah dan keberkatanNya. Demikian pula mudah mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada segenap
hamba-hambaNya yang soleh. Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku mengaku
bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Seperti apa yang telah Engkau anugerahkan kesejahteraan kepada
Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Seperti yang Engkau
berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Tinggi.
Bacaan Doa Qunut Solat Subuh

Cara bacaan doa qunut. Umum mengetahui doa qunut dibaca pada iktidal rakaat kedua waktu solat subuh.
Hukum membaca doa qunut adalah sunat ab'ad (sunat yang dituntut).

Doa qunut:

Bacaan Doa Qunut

Bacaan Rumi:

Allah hummah dini fiman hadait.


Wa'a fini fiman 'afait.
Watawallani fiman tawalait.
Wabarikli fimaa a'tait.
Waqinii syarramaa qadzait.
Fainnaka taqdhi wala yuqdha 'alaik. Waiinahu layadziluman walait. Walaa ya'izzuman 'adait.
Tabaa rakta rabbana wata'alait.
Falakalhamdu 'ala maaqadzait.
Astaghfiruka wa'atubu ilaik.
Wasallallahu 'ala Saidina Muhammad. Wa'ala alihi wasahbihi Wasallam.
Maksudnya:
Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan

Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan

Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan

Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan

Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan

Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum

Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin

Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya

Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau

Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan

Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau

(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan
sahabatnya.

Jika anda menjadi imam, anda perlu membaca dan mengubah kalimah tertentu. Manakala, makmum tidak perlu
membaca pada kalimah-kalimah tersebut hanya perlu menadah tangan serta menyambutnya dengan amin
sahaja. Kalimah kalimah tersebut ialah :

"Allah humah dini" kepada "Allah humah dina"

"Wa'a fini " kepada "Wa'a fina "

"Watawallani" kepada "Watawallana"

"Wabarikli" kepada "Wabariklana"

"Waqinii" kepada "Waqina"