Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Kata pengantar ........................................................................................................ i


Daftar isi ................................................................................................................. ii
BAB I Pendahuluan .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................... 1
BAB II Tinjauan pustaka ............................................................................... 3
A. Anatomi Sistem Pernafasan ............................................. 3
B. Fisiologi Sistem Pernafasan ............................................. 7
C. Gangguan Fungsi Paru ..................................................... 16
D. SPIROMETRI .................................................................. 17
BAB III Kesimpulan ....................................................................................... 26
Daftar Pustaka ....................................................................................................... 27

ii